JO WhatsApp Contact Button

ارقام نهال غیر مثمر

سکویا غول پیکر

سکویا غول پیکر

 Sequoiadendron giganteum یاسکوهای غول پیکر تنها در سیرانوادا کالیفرنيا می رویند و جزو بزرگ ترین درختان جهان از لحاظ اندازه می باشند. درخت سکویا متعلق به جنرال شرمن(General Sherman) است که در پارک بین المللی سکویا قرار دارد و درختی عظیم الجثه با محیط حدوداً 8/83متر، ارتفاع حدود ۳۱ متر ، حجم بیش از ۱۴۸۶ متر مکعب، حدوداً ۲۵۰۰ تن چوب و بیش از ۶۰۰۰ تن وزن می باشد. این درخت تقریبا ۲۲۰۰ سال عمر کرده است.