JO WhatsApp Contact Button

ارقام نهال غیر مثمر

کاج بریستلکن

کاج بریستلکن(Bristlecone) (متوشالح و پرومتئوس)

کاج بریستلکن قدیمی ترین درخت جهان است، که در کوه های سفید کالیفرنیا زندگی می کند. این کاج به نام متوشالح(Methuselah )، که ۹۶۹ سال عمر کرده و عکس او در کتاب مقدس آورده شده است، به این اسم نامگذاری گردیده است. درخت متوشالح در ارتفاعات زیاد (۱۱۰۰۰ فوت بالاتر از سطح دریا) قرار دارد و دارای ۴۸۳۸ سال سن می باشد. این درخت نه تنها مسن ترین درخت دنیاست، بلکه مسن ترین موجودی است که از روش جنسی تکثیر شده است.

قبل از اینکه ادموند اسکوان در سال ۱۹۵۷، متوشالح را به عنوان قدیمی ترین درخت جهان معرفی کند، مردمگمان می کردند سوکویای غول پیکر با ۲۰۰۰ سال عمر، مسن ترین درخت جهان است. اسکولمن از یک مته برای نمونه گیری از هسته چندین کاج بریستکلن برای تعیین سن آنها استفاده کرد و بیش از ۱۲ درخت با سن بیش از 4000 سال یافت.

داستان درخت پرومتئوس جالب تر است. در سال ۱۹۶۴ دونالد کوری میخواست از هسته درختی به نام پرومتئوس، نمونه هایی تهیه کند. ابزار نمونه گیری او درخت بود. از این رو، او از جنگلداری ایلات متحده خواست تا به او اجازه قطع درخت و انجام آزمایشات را بدهند و در کمال تعجب اداره جنگلداری موافقت نمود. هنگامی که آزمایشات بر روی درخت صورت گرفت، پرمتئوس ۵۰۰۰ ساله از بین رفته بود. قدیمی ترین درخت دنیا با بی توجهی دانشمندان از بین رفت.