JO WhatsApp Contact Button

ارقام نهال غیر مثمر

درخت سرو ناز

درخت سرو ناز (Cupressus macrocarpa)

وجود اینکه درخت سرو ناز در ساحل مونتری کالیفرنیا، تنها یک درخت کوتاه و ساده می باشد، باعث شگفت زدگی هر بینده ای می شود، که چگونه یک درخت کوچک و تنها توانسته است در برابر سرما و طوفان های عظیم دریا از خود مقاومت نشان داده و همچنان پا بر جا به زندگی خویش ادامه می دهد. این درخت باعث به وجود آمدن پس زمینه ای زیبا برای دریا شده است.