JO WhatsApp Contact Button

ارقام نهال غیر مثمر

نهال کنار پیوندی ،کنار هندی

نام عمومی

Indian Jujube

نام علمی

Zizyphus mauritiana

نام فارسی

کنار پیوندی ،کنار هندی

نام تیره

Rhamnaceae

کنار پیوندی درختی به ارتفاع 9-15 متر ، با تنه کوتاه و شاخه های متعدد ، گسترده و آویزان ، و تاج کروی می باشد . مرکز پیدایش درخت کنار* جنوب آسیای مرکزی است . پوست درخت زبر ، خاکستری یا سیاه تیره ، برگ ها بیضوی ، گرد و کشیده است. گل ها سبز مایل به زرد است که به میوه هایی سفت ، کروی ،کشیده یا بیضوی شکل با رنگ قرمز ،نارنجی یا زرد طلایی و براق تبدیل می شوند. مقاومت : کنار نسبت به خشکی ، گرمای زیاد و خاک های شور ، قلیایی و با زهکش ضعیف مقاوم و سازگار است. این درخت در تابستان به خواب می رود که بباعث کاهش نیاز آن به آب و میزان تبخیر می شود . دارای خواص درمانی است و در صنایع غذایی ، دامداری و ساخت ابزار به کار می رود . کاشت آن بعنوان درخت سایه دار در حاشیه خیابان های شهری توصیه نمی شود ، چون ریه های قوی و تنومند آن باعث خرابی پیاده رو می شود و خارهای تیز آن نیز پس از ریزش از درخت ، می تواند ایجاد مزاحمت بنماید. می توان آن را بعنوان درخت سایه دار در پارک های جنگلی ، باغ های خشک  منظر بزرگ و حتی در محیط سخت کارخانه کشت کرد . در هندوستان بیش از 125 رقم از این درخت وجود دارد. میوه کنار غنی از مواد قندی و ویتامین ها (A,B,C) و غنی از مواد معدنی به ویژه فسفر ،کلسیم و آهن می باشد.