JO WhatsApp Contact Button

ارقام نهال غیر مثمر

نهال انار شیطان

نام عمومی

Rohida

نام علمی

Tecomella un dulata

نام فارسی

انار شیطان

نام تیره

Bignoniaceae

انار شیطان درخچه یا درختی کوچک بومی * جنوب آسیا است. بطور معمول ارتفاع آن بین 4 تا 12 متر است . دارای شاخه هایی آویزان برگ هایی انار شیطان تقریباً همیشه سبز تا نیمه خزان کننده آن به رنگ سبز مایل به خاکستری و با لبه هایی مواج می باشند . گل های آن درشت ، سرخ رنگ و یا زرد مایل به قرمز است ، و میوه باریک و دراز آن به طول 20 سانتیمتر است. این درخت از گونه های مهم مناطق بیابانی و خشک در جنوب ایران می باشد . مقاومت :انار شیطان درختی بسیار مقاوم به خشکی ،یخ زدگی و آتش سوزی است. برگ های آن خوراک دام است و گیاه دارای خصوصیات درمانی می باشد. به گرما مقاوم است و برای ایجاد نمایی زیبا به ویژه در زمان گلدهی و تابستان بهتر است آبیاری منظم فراهم باشد، اما بطور کلی به خشکی ، آتش سوزی و باد مقاوم می باشد . نیاز نوری: نیاز شدیدی به آفتاب کامل دارد. مناسب کشت در باغ خشک منظری ، گیاپرده می باشد.