JO WhatsApp Contact Button

ارقام نهال غیر مثمر

نهال کرچک زینتی

نام عمومی

Castor Bean

نام علمی

Rincinus communis

نام فارسی

کرچک زینتی

نام تیره

Euphorbiaceae

درخچه ای افراشته ، تند رشد و همیشه سبز با ارتفاع 5 متر و قطر تاج پوشش 4-5 متر می باشد. کرچک زینتی بعنوان یک درختچه کوتاه با برگ های پنجه ای زیبا و گل های قرمز در وسط محوطه های چمن کاری شده با پس زمینه سبز رنگ چمن ، زیبایی خاصی دارد. این درختچه زیبا به دلیل کوچکی حجم تاج پوشش و گل هی بسیار زیبایش ، جهت کاشت در پارک های شهری ، و نیز کاشت در وسط بلوارهای شهری بسیار مناسب می باشد . این گونه به صورت کاشته شده و در مناطق معتدله کشور بعنوان یک گیاه یکسالهو در نواحی جنوبی کشور به عنوان درختچه ای چند ساله کاشته شده است . در واقع گلهای نر سبز مایل به زرد ، گلهای ماده مایل به ارغوانی می باشد . منشا این گونه * جنوب شرقی حوزه مدیترانه ، شرق آفریقا و هندوستان اما در سرتاسر مناطق گرمسیر گسترده است . مقاومت : نسبت به گرما مقاوم است و دمای سرد را تا صفر درجه نیز تحمل می کند. خاک و نیازی نوری : انواعی از خاک با زهکشی مقاوم است و می بایست آن را در آفتاب کامل کشت کرد . گیاه دارای خواص درمانی است و از بذر آن روغن می گیرند.