JO WhatsApp Contact Button

ارقام نهال غیر مثمر

نهال زیتون

نام عمومی

Common Olive

نام علمی

Olea eur opaea

نام فارسی

زیتون

نام تیره

Oleaceae

زیتون درختی کوچک و همیشه سبز است که بومی *  مناطق مدیترانه ای و غرب آسیا است. حالت رشد این  درخت به بستر کاشت و شرایط اقلیمی آن بستگی دارد. در خاک های ضعیف درختی متراکم و سّر گرد شده در صورتی که در خاک های غنی فرم تاج باز است. گل ها فاقد ارزش زینتی است که به میو ه هایی براق ، بنفش – سیاه و خوراکی تبدیل می شوند. برگ ها در سطح بالایی خاکستری و یا سبز تیره و در سطح پایینی نقره ای و کرک دار است. گیاه دارای خصوصیات درمانی است . سرعت رشد آن کم تا متوسط است. مقاومت : مقاوم به گرما است اما برای باردهی به سرما نیاز دارد. مقاوم به باد است و هرس شدید را می پذیرد . جهت کشت در سطوح چمنکاری شده ، در گلدان و بعنوان پرچین مورد استفاده قرار می گیرد. خاک و نیازی نوری : در انواعی از خاک سبک و حتی در رس با زهکش مناسب می روید و به آفتاب کامل نیازمند است.