JO WhatsApp Contact Button

ارقام نهال غیر مثمر

نهال گازرخ (گز روغنی)

نام عمومی

Al-Yassar

نام علمی

Moringa peregrina

نام فارسی

گازرخ (گز روغنی)

نام تیره

Moringaceae

گاز رخ در ختچه یا درختی کوچک ، خزان کننده با ارتفاع 10 متر می باشد . این گونه تند رشد در معرض خطر انقراض است و دارای کاربردهای صنعتی ، دارویی ، غذایی و زیست محیطی می باشد . به تازگی تلاش هایی در کشور جهت احیا ژنتیکی آن توسط روش های تولید غیر جنسی از جمله کشت بافت صورت پذیرفته است. مقاومت : این گونه به شرایط خشکی مقاوم است و برای کشت در باغ خشک منظر مناسب است . به احتمال فراوان درخت بومی * مناطق حاشیه ای دریای سرخ می باشد . پوست تنه به رنگ خاکستری ، خاکستری – ارغوانی یا قهو های روشن است . جهت کنترل فرسایش خاک مورد کاربرد قرار می گیرد . گل های آن صورتی و دارای عطری شیرین بوده و تباین خوبی با برگ های متمایل به آبی رنگ درخت دارد.