JO WhatsApp Contact Button

ارقام نهال غیر مثمر

نهال زیتون تلخ

نام عمومی

Neem

نام علمی

Melia azadirachta

Azadirachta indica

نام فارسی

زیتون تلخ

نام تیره

Meliaceae

زیتون تلخ درختی است با تاجی چتری و دارای برگ هایی درشت و پَر مانند و متراکم که به صورت آویخته بر روی شاخه ها قرار دارد. خوشه های گل بنفش و معطر آن در بهار شکوفا شده که بعد با میوه های زرد جایگزین می شود . این درخت بومی * هیمالیا به ارتفاع 12 متر می رسد . میوه ها را می توان پس از خشک شدن به رشته کشید و به عنوان دانه ها تسبیح به کار گرفت. این گیاه به ویژه در نواحی گرمسیر مفید است. تاج چتری آن با رشد سریع و ایجاد سایه عمیق و سنگین ، اقلیم خرد مطبوع ایجاد می کند . از آن به عنوان درخت سایه دار و برای پوشش سریع استفاده می شود. پوست تنه قهوه ای تیره ، زبر و شیاردار است . در فروردین و اردیبهشت گل های معطر آن در انتهای شاخه های کوچک شکوفا شده و به در پاییز به میوه هایی صاف و درخشان تبدیل می شود. از میوه نیز برای غذای دام و طیور استفاده می شود. خاک و نیاز نوری : خاک مناسب برای آن لومی ، شنی خشک با زهکش خوب می باشد و آفتاب کامل را  می پسندد. مقاومت : چریش نسبت به خاک های ضعیف و شرایط بیابانی و سرمای زیر صفر در جه مقاوم است. به شرایط ساحلی و باد شدید تحملی ندارد. از مشکلات آن بذر پاشی و زائدات بالا و شاخه های شکننده است . جنبه های زینتی آن رشد ، گل ها میوه ها می باشد.