JO WhatsApp Contact Button

ارقام نهال غیر مثمر

نهال فیکوس بنجامین

نام عمومی

Benjamin Fig,Weeping

نام علمی

Ficus benjamina

نام فارسی

فیکوس بنجامین

نام تیره

Moraceae

 

این درختچه مناطق گرمسیر و نیمه گرمسیر بومی * جنوب و جنوب شرقی آسیا ، و استرالیا می باشد. فیکوس بنجامین در محیط رشد طبیعی خود تا 30 متر  ارتفاع می گیرد و به عنوان گیاهی که با آن شکل سازی می کنند محسوب می شود. شاخچه های آویزان و برگ های خوش ریخت آن چرمی است. در زیست بوم اصلی خود میوه های آن منبع غذای مهمی برای پرندگان کوچک می باشد . در مناطق گرمسیر ، این گونه درختی بزرگ و باشکوه برا ی پارک ها و سایر موقیعت های شهری همچون خیابان های پهن می باشد . معمولاً نیز به همین منظور کشت می گردد. اما سرویس جنگلداری ایالت متحده پس از بررسی و تحقیق اعلام کرد بهتر است از این گیاه در محیط مسکونی فقط جهت پرچین یا گیاپر ده استفاده کرد زیرا ریشه های آن به شدت مهاجم بوده و تاسیسات شهری را خراب می کند. در مناطق معتدله ، به عنوان گیاه آپارتمانی و به دلیل تحمل به شرایط نامساد، بسیار پرطرفدار است . مقاومت : این گیاه به سرما و بادهای سنگین حساس است و به میزان متوسطی از آب نیاز دارد. نیاز نوری : بهترین رشد را در آفتاب دارد اما بطور قابل ملاحظه ای سایه را تحمل می کند. ارقام مختلفی از این گیاه موجود است که از نظر ترکیب رنگی در برگ دارا ی تفاوت می باشند . در مناطق گرمسیر هرس شاخساره و فرم برای بهبود شکل و جلوگیری از رشد زیاد انجام می شود.