JO WhatsApp Contact Button

ارقام نهال غیر مثمر

نهال انجیر بنگالی ( بانیان) ، لیل

نام عمومی

 

نام فارسی

Indin Banyan Tree

نام علمی

 

نام تیره

Ficus bengalensis

انجیر بنگالی ( بانیان) ، لیل

 

Moraceae

 

بانیان درختی بزرگ همیشه سبز تا نیمه خزان کننده، کند رشد با تاج پوشش پهن گسترده و نا متقارن است که ریشه های دارای زیبایی تولید کننده که پس از رسیدن به خاک به شکل تنه درخت در می ایند که از تنه اصلی غیر قابل تمایز می باشد در واقع تم درخت تا این عادت رشدی می تواند یک محیط جنگل مانندایجاد کند بومی *هندوستان است و درختی ملی ان کشور محسوب می شود ، حدود 15-20متر و قطر تاج پوشش ان 23 متر می باشد انجیر بنگالی با شاخ و برگ فراوان به عنوان یک درخت سایه ده با سایه سنگین در پارک های جنگلی، پیاده روها و پارک های شهری می باشد. خاک و نیاز نوری : جهت کشت در خاک سنگین رسی یا دانه ریز و دارای زهکشی ضعیف و نیز در خاک های اهکی مناسب است و جهت رشد ایده ال به هوای کاملا افتابی و خاکی با زهکش مناسی نیاز دارد . برگ ها بزرگ چرمی ، درخشان و بز براق است. میوه ان کوچک و انجیری شکل به رنگ های قرمز مایل به قهوه ای است. در هر سال یک خزان سریع ( یک ماهه ) دارد و مجددا برگ سبز می گردند  این درخت به سرما حساس است و تا دمای کمینه 15 درجه سانتی گراد را تحمل می کند مقاومت : مقاومت این درختان به شوری و خشکی کم است ولی در مقابل افات و امراض وزش باد مقاومت زیادی دارند. درخت دارای خوااص درمانی است و تازه ترین اکسیژن را در محل تولید می کند.