JO WhatsApp Contact Button

ارقام نهال غیر مثمر

نهال جم، جام، جمبوز

نام عمومی

 

نام فارسی

Eugenia Jambos, Rose Apple

نام علمی

 

نام تیره

Eugenia jambos

جم، جام، جمبوز

 

Myrtaceae

جم به ندرت درختچه و غالبا درختی همیشه سبز ، بومی * جنوب آسیا ( هندوستان و مالزی ) با ارتفاع بین 5/7 تا 12 متر است. درخت نست به اوجن دارای رشد کم بوده و تاج متراکم درخت از شاخه های گسترده و باریک تشکیل شده است که گاهی پهنای درخت از ارتفاع آن بیشتر شود. برگ ها در زمان بلوغ چرمی ، سبز تیره ( در جوانی گلی رنگ ) و درخشان می باشند. گل ها سرشار از شهد ( جذاب برای زنبورهای عسل ) ، معطر، به رنگ سفید مایل به سبز و یا کرمی با پرچم هایی بسیار غالب و به رنگ زرد می باشد . میوه  دهی آن از سال 4 به بعد است و میوه آن دسته ، معطر و دارای خاصیت دارویی است. میوه تا حدی خوراکی و دارویی می باشد. مقاومت : درخت جم دوره های خشکی را تحمل می کند و به طور کلی آبیاری متوسط ( ماهی یکبار ) را می پسندند. جم باید در معرض آفتاب کامل باشد و انواعی از خاک را می پسندد. پرورش این درخت ساده بوده و تا حدی به سرما مقاوم است. به عنوان درخت سایه دار گسترده یا بوته ای و فشرده گلدانی مورد استفاده قرار می گیرد.