JO WhatsApp Contact Button

ارقام نهال غیر مثمر

نهال شیشم

نام عمومی

 

نام فارسی

Indian Rosewood (N)

نام علمی

 

نام تیره

Dalbergia sissoo

 

شیشم

 

Fabaceae

شیشم درختی همیشه سبز تا نیمه خزان کننده که در سراسر جهان یکی از گونه های مهم جنس Dalbergia برای استفاده از چوب آن است. علاوه بر استفاده از چوب آن ، برای ایجاد سایه کاربرد زیادی دارد. درختی بزرگ ، باز و افراشته با ارتفاع نهایی 30 متر است ؛ تاج عمومی این درخت تنک دیده می شود. این درخت در جنگل دارای تلفیقی ، کاربرد زیادی دارد. مهم ترین خصوصیت آن رشد نسبتا سریع و سازگاری ان با هوای گرم و خشک است. شیشم بومی * مناطق کوهستانی هیمالیا در هندوستان ، پاکستان و نپال است. خاک : خاک های متخلخل همراه با رطوبت کافی بهترین خاک برای شیشم است، ولی می تواند در زمین هایی با تهویه ضعیف و خاکهای رسی سنگین تیز به رشد خود ادامه دهد. مقاومت: دانهال ها این درخت به شرایط سایه مقام اند و در چنین شرایطی قادر به رشد هستند. به باد مقاومتی ندارد و شکننده است. گل های سفید مایل به زرد آن فاقد ارزش زینتی بوده اما بطور فوق العاده ای معطر هستند که در زمستان و بهار می رویند.