JO WhatsApp Contact Button

ارقام نهال غیر مثمر

نهال دراسنا درختی

نام عمومی

 

نام فارسی

Cabbage tree

نام علمی

 

نام تیره

Cordyline australis

 

دراسنا درختی

 

Agavaceae

درخت نخل مانندی است که دارای تنه ای افراشته است که به تاجی متراکم چند شاخه ای متشکل از برگ های مسطح مجتمع منهتی می شود. شاخه های این که با شیب کمی به سمت بال رشد می کند، همه ساله  پس از دوره گلدهی ، گسترش می یابند . ارتفاع ان از 5/4 تا 12 متر می باشد به خاطر فرم رشدی منظم و معین ، گیاه خوبی برای استفاده در پاسیو وگلدان ها بوده منظره استوایی جالب و خاصی را ایجاد می کند . این درخت بومی نیوزلند تا حدودی زیادی سرما را تحمل می کند . گل ها معطر ، تزیینی ،  مومی و به رنگ سغفید و فنجانی شکل می باشد ککه به میئه های سفید یا سفید مایل به ابی تبدیل می شود . خاک : سرعت رشد ان بالا است و انواعی از خاک را تحمل می کند جنبه زینتی ان حالت رشد بوده و کابرد ان در خیابان به عنوان تک نما ، گلدان  و کشت  در نخلستان است.