JO WhatsApp Contact Button

ارقام نهال غیر مثمر

نهال نفس بهشتی

نام عمومی

 

نام فارسی

Diosma

نام علمی

 

نام تیره

Coleonema pulchrum

 

نفس بهشتی

 

Rutaceae

بلندی بوته این درختچه ، متراکم افراشته و همیشه سبز افریقایی الاصل ظرف 2 سال به 5/1 تا 2 متر می رسد  و برای کاشت همراه سایر گیاهان ایده ای است گل ان کوچک فراوان صورتی رنگ با سایه هایی از برگ های متفاوت است . برگهای نیزه ای و سبز رنگ ان پس از له شدن از خود عطری خوشبو متصاعد می کنند « Sunset GoldL » یک رقم نفس بهشتی پا کوتاه با سر شاخه های زرد رنگ است . این نوع به ندرت ارتفاعش به بیش از 5/0متر می رسد و لذا پوش قشنگی به سطح باغچه می دهد. هر دو فرم بهشتی را می توان در باغچه کاشت و در صورت وجود شرایط مناسب و هرس منظم عمر قابل قبولی دارند . اقلیم گرم را ترجیح داده  و در مناطق سرد تر باید در پناه پروش یابند . خاک و نیاز نوری : بهشتی باید در افتاب کامل و در خاکی  غنی با زهکش مناسب پرورش یابد و سایه سبب رشد وارفته ان می شود ، گل های کوچک صورتی نفس بهشتی  در حد وفور از اوایل تا اواسط بهار متولد می شوند . بهتر است در اواسط بهار پس از فصل گلدهی ، بوته ها پیرایش شود تا رشد ان ها تداوم یافته و شکل متراکم گیاه حفظ شود . از ان به عنوان تک نما یا کاشت گروهی جهت تشکیل پرچین یا گونه مرزبند استفاده می شود . جهت ساخت دسته گل به کار می رود  مقاومت : پس از استقرار می توانند دوره های خشکی را تحمل کنند.