JO WhatsApp Contact Button

ارقام نهال غیر مثمر

نهال تونگ خوشه ای

نام عمومی

 

نام فارسی

Tung oil Tree

نام علمی

 

نام تیره

Aleurites frodii

تونگ خوشه ای

Eiphorbiaceae

 

تونگه خکشه ای *غرب چین تا ارتفاع 25متر و پهنا 15 رشد می کند. فرم چتری پخش شونده و ب گ های درشت شگفت انگیز آن بسیار جذاب است.  در پاییز برگساره آن به زرد تبدیل می شود و خزان می کنند.  خاک و نیاز نوری: باید آن را در آفتاب کامل متمایل به اسیدی ( تا به شدت اسیدی)،  با بافت های گوناگون  اما دارای زهکشی مناسب،  کشت کرد. با وجود اینکه خشکی را تحمل می کند اما در خاک های مرطوب بهترین رشد را دارد.  در قدیم آن را به خاطر تولید روغن جهت پرداخت چوب پس از رنگ آمیزی،  کشتی کرده اند.  هم چنین از روغن آن در کنترل موریانه و سایر مصارف استفاده می شود.  تمام قسمت های این درخت زهرایی ای است و خوردن حتی یک بذر آن ممکن است کشنده باشد. گل های آن به رنگ سفید مایل به سبز معطر،  در بهار قبل از باز شدن برگ ها ظاهر می شوند. و شاخسار ها را با خوشه های چشم نواز از شکوفه های به رنگ هلوی کم رنگ پر می کنند. گل های معده که توسط گل های کوچک و فراوان تر احاطه شده است به میوه های به رنگ سبز یا سبز مایل به ارغوانی و کرد،  با بذر هایی شبیه به خشک میوه (Nut) تبدیل می شوند. به عنوان درخت سایه دارو یک مانع بصری به کار می رود.  ارقام مختلف جهت استفاده در باغ و پارک از آن گزینش شده است. مقاومت: به باد های سنگین (کاربرد به عنوان باد شکن در چند ردیف) و به میزان کم،  به افشانه ای و نمک مقاوم است. هم چنین گرمای زیاد و دائم مقاوم است و سرما را تا کمی زیر صفر تحمل می کن.  از این برای ساخت تاج کل نیز استفاده می شود .