JO WhatsApp Contact Button

ارقام نهال غیر مثمر

نهال گل ابریشم ( برهان)

نام عمومی

 

نام فارسی

Woman s tongue

نام علمی

 

نام تیره

Albizzia lebbeck

 

گل ابریشم ( برهان)

Mimosaceae

 

برهان درختی تند رشد و بومی مناطق گرمسیری جنوب آسیا، آفریقا، و شمال استرالیا است که به طور گسترده در سایر مناطق گرمسیر دنیا کشت می شود. این درخت تا ارتفاعی بین ۱8 تا 30 متر معمولا بین 15تا 20 متر رشد می کند و شاخه های گسترده ای آن فرم چتر مانند و بزرگ به درخت می دهند. گل های سفید متمایل به سبز یا زرد رنگ آن بسیار نعطرند و کمی پس از ظهور برک های جدید می شکند. گلدهی آنها از اردیبهشت تا شهریور ادامه دارد. بعنوان گیاهی دارویی و چوب ده کاربرد دارد. پوست تنه بدون خار و به رنگ خاکستری بنفش با سوراخ های تنفسی به رنگ قهوه ای سوخته،سخت و چاکدار می باشد. عز غلاف دانه ها و برگ های این درختان نیز به عنوان خوراک دام برای برخی چارپایان استفاده می شود.  از گل ابریشم به عنوان درخت سایه دار و خیابانی استفاده می شود. مقاومت خوبی خواهدداشت.  نسیت به هرس واکنشش خوبی نشان می دهد. خاک این درخت خاک ها یاد حاصل خیز با زهکشی خوب را ترجیح می دهد، ولی می تواند در هام های فقیر نیز رشد کند..  صدای تق تق نیام های برهان ناشی از وزش باد و برخورد غلاف ها به هم ط به زیاد حرف زدن زنان شبیه گردیده است.