JO WhatsApp Contact Button

ارقام نهال غیر مثمر

نهال اکاسیا برگ بیدی

نام عمومی

 

نام فارسی

Willow Acacia(N)

نام علمی

 

نام تیره

Acacia salicina

اکاسیا برگ بیدی

Mimosaceae

اکاسیای برگ بیدی ، درختچه ای بزرگ و یا درختی کوچک بوده که از استرالیا وارد شده است، ارتفاع ان بسته به شرایط محیطی 5-12 متر است، البته در برخی از مکان ها تا ارتفاع 18 متری نیز رشد کرده است. درختی پررشد و طولانی عمر بود است. مقاومت: نسبتا به خشکی، و به گرما مقاوم است. اکاسیای برگ بیدی از مقاوم ترین اکاسیاها یه شرط شوری است. در مراحل ابتدایی دانهالی، برگ ها مرکب هستند، ولی با گذشت زمان و رشد دانهال،  برگسان ها (در واقع دمبرگ پهن شده است که وظیفه پنک یعنی فتوسنتز را انجام میدهد) رشد کرده و جای پهنک را میگیرند. دارای  تا

 گل کوچک کرمی-سفید تا زرد کم رنگ هستند. بذر ها بیضی، صیقلی و قهوه ای تیره هستند. بذر دهی درخت نامنظم بوده و در کل بذر کمی تولید می کند. پوست تنه ان به رنگ قهوه ای تیره است و دارای ارزش زینتی است. اغلب برای ایجاد سایه و نیز بعنوان درختی زینتی به ویژه در خشک منظر از ان استفاده می شود. با فرم مجنون خود مناسب جهت کشت در اطراف حوضچه، برکه و یا باغ ابی می باشد.