JO WhatsApp Contact Button

ارقام نهال غیر مثمر

آکاسیای برگ ابی

نام عمومی

 

نام فارسی

Golden Wreath Wattle(N)

نام علمی

 

نام تیره

Acacia cyanophylla.A.

Saligna

آکاسیای برگ ابی

Mimosaceae

درختی کوچک، با تاجی متراکم و گسترده و شاخه دهی بالا که بومی غرب استرالیا می باشد. تنه درخت کوتاه و حالت مجنون دارد. این درخت تند رشد تا 8 متر ارتفاع می گیرد. این اکاسیا همچون سایر اکاسیاها دارای برگسان (phyllodes)، به رنگ سبز متمایل به ابی، به جای برگ های واقعی می باشد. گل های زرد،فراوان و کروی آن در اوایل بهار و اواخر زمستان در گروهایی ده تایی به صورت یک سرگل حاظر می شود که معطر باشند. این درخت رادر جایی که زمین ان در حال تخریب است، همچون در کنار جاده های تازه تاسیس، می کارند. در دوره ی جوتنی رشد زیاد دارد که در برخی منابع یک متر در سال برای ان ذکر شده است . در خارج از محل های طبیعی خود معمولا به دلایلی (چون تولید بذور زیاد، رشد سریع، ریشه های گسترده، قدرت زیوایی بالای بذور در شرایط سخت و....) بعنوان گونه

مهاجم شناخته می شود. مقاومت: گونه ای بسیار مقاوم(به شوری، پس از استقرار به خشکی، و باد) است

خاک ونیاز نوری : در انواعی از خاک رشد می کند و نیاز به افتاب کامل تا نیمه سایه دارد. دارای طیف وسیعی از کاربرد می باشد: استفاده بعنوان خوراک دام، احیای زمین معادن، خاکپوش، احیای پوشش گیاهی، چوب هیزمی، جنگلداری و فضای سبز، بادشکن، جلوگیری از فرسایش و تثبیت تپه های شنی به کار می رود. با کمی مراقبت به تک نمایی فاخر در باغ و به ویژه خشک منظر تبدیل می شود.