JO WhatsApp Contact Button

ارقام نهال غیر مثمر

نهال خرقه شاهی

نام عمومی

 

نام فارسی

Bush Thunbergia,King’s Mantle

نام علمی

 

نام تیره

Thunbergia erecta

خرقه شاهی

Acanthaceae

خرقه ی شاهی یک درختچه همیشه سبز است که به ارتفاع 5/4 متر می رسد. این درخت بومی افریقا، گزینه رنگی برای فهرست درختچه تا درخت می باشد. گل های آبی-رغوانی در تمام طول سال می رویند. خاک و نیاز نوری: باید به ان خاکی با زهکش مناسب، و مرطوب در افتاب کامل یا سایه روشن داد. مقاومت: مقادیر متعادلی از باد، خشکی(پس از استقرار) و افشانه اب و نمک را تحمل می کند. یک فرم با گل های سفید ‘T.erecta ‘Alba، از ان نیز موجود است.