JO WhatsApp Contact Button

ارقام نهال غیر مثمر

نهال یاسمن کرپ

نام عمومی

 

نام فارسی

Crepe jasmine , Crep

Gardenia

نام علمی

 

نام تیره

Tabernaemontana

Divaricate

یاسمن کرپ

Apocynaceae

 

یاسمن کرپ از شمال هندوستان وبه سمت شرق تا شمال تایلند و جنوب غربی چین این درختجه زیبا ممکن است تا ارتفاع 5/4 متر رشد میکند. به اسانی هرس می پذیرد. گل های فراوان آن به رنگ سفید خالص با دهانه زرد رنگ، معطر در شب و در طول سال تولید می شوند. چوب آن معطر است و ممکن است بعنوان بخور خوش بو از ان استفاده شود. خاک ونیاز نوری: هر خاکی را بازهکش مناسب در افتاب کامل تا قسمتی سایه می پسندد و ابیاری منظم را دوست دارد، (مقاومت): با این وجود در زمانی که مستقر شد مقادیر نسبی از خشکی و باد را تحمل میکند. تاب شوری را ندارد. فرمی از ان را با گل های دو گانه T.”divaricate”Flore pleno” نیز می تواند یک درخت کوچک جذاب را تشکیل دهد. هر دوی انها برای ایجتد پرچین یا گیاپرده مورد استفاده قرار گیرد.