JO WhatsApp Contact Button

ارقام نهال غیر مثمر

نهال روندیلیتیا

نام عمومی

 

نام فارسی

Rondeletia

نام علمی

 

نام تیره

Rondeletia oderata

روندیلیتیا

Rubiaceae

با وجود اینکه روندیلیتیا در دسته بندی ارتفاع تا 8/1 متر قرار داده میشود ، تحت شرایط ایده ال باغبانی ممکن است تا 3 متر نیز ارتفاع بگیرد . به آسانی به شکل یک درخت کوچک ، با هرس ، در می آید.بومی کوبا و پاناما می باشد،در بیشتر ایام سال گل دارد.مقاومت:باد را تحمل کرده و خشکی را پس از استقرار تا حدی تاب می آورد، اما به شوری مقاوم نیست. خاک و نیاز نوری: باید ان را در افتاب کامل و خاکی با زهکش مناسب کشت نمود. این درختچه بعنوان یک تک نمای رنگی فوق العاده و یا بعنوان درختی کوچک مرزبند یک پیاده رو یا در مقابل یک تیره ی استفاده کرد. همچنین از آن برای ایجاد یک پرچین یا گیاپرده رنگی استفاده می کنند. با وجود اسمش، گل های آن معطر نیستند.