JO WhatsApp Contact Button

ارقام نهال غیر مثمر

نهال شبه نارنج ژاپنی

نام عمومی

Japanese Pittosporum, Tobira

نام علمی

Japanese Pittosporum, Tobira

نام فارسی

شبه نارنج ژاپنی

نام تیره

Pittosporaceae

 

شبه نارنج ژاپنی به ارتفاع 7.5متر می رسد، دارای رشد کند است و این درختچه بزرگ از * ژاپن و چین گزینه مناسبی برای تشکیل درختی کوچک با برش های خلاقانه است. در ختچه ای سخت است. مقاومت: به باد، شوری و خشکی مقاومت خوبی دارد. خاک و نیاز نوری: در هر نوع خاکی با زهکش مناسب رشد می کند، آفتاب کامل را بهتر می پسندد اما به سایه روشن نیز متحمل است . در شن گذران عمر خوبی نخواهد داشت. واریته

با برگ ساره ها ی خاکستری – سبز با حاشیه هایی سفید موجود است. Pittosporum tobira Variegata

این گیاهان به گلدهی در ارتفاعات پایین هاوایی معروفند. یک روینده متوسط الرشد است.