JO WhatsApp Contact Button

ارقام نهال غیر مثمر

نهال جعبه چینی

نام عمومی

Mock Orange, Chinese Box

نام علمی

Murraya paniculata

نام فارسی

جعبه چینی

نام تیره

Rutaceae

این درختچه همیشه سبز بزرگ متعلق به * هندوستان و شرق فیلیپین می باشد وتاارتفاع 7.5متر رشد می کند و به آسانی به یک درخت کوچک هرس می گردد . برگساره های تیره و گل های سفید معطر آنرا به عنوان درختی فاخر در فضای سبز شاخص کرده است. گلدهی آن با کم آبی تحریک شده و پس ازآن باید آبیاری فراوان گردد. مقاومت: به باد مقاوم است اما مقاومت نسبتا کمی به خشکی و شوری دراد. خاک و نیاز نوری: خاک غنی و با زهکش مناسب و آبیاری منظم بهترسن رشد را ایجاد می کند و آفتاب کامل را ترجیح می دهد اما مکان هایی باسایه اندک را می پذیرد . برگساره و گل آن برای ایجاد تاج گل استفاده می شود . در هندوستان، هندوها از گل های آن در مراسم مذهبی استفاده می کنند به ویژه در پرستش کریشنا و دورگا. چوب خیلی مستحکم آن در کنده کاری چوب، برای دسته های ابزار و عصای پیاده روی به کار می رود.متأسفانه گل های آن در برخی افراد حساس سبب ایجاد واکنش آلرژیک شبیه به تب یونجه می شود.