JO WhatsApp Contact Button

ارقام نهال غیر مثمر

درخت کاریکاتور

نام عمومی

Graptophyllum pictum

نام علمی

Graptophyllum pictum

نام فارسی

درخت کاریکاتور

نام تیره

Acanthaceae

درخت کاریکاتور احتمالا بومی*گینه نو می باشد، این گونه از نظر رنگ برگ متنوع است و طیفی از ارغوانی بارنگ ابلق صورتی تا تقریبا ارغوانی خالص را دارد. نیاز نوری: بطور نسبی رشد سریعی دارد و در آفتاب کامل یا سایه روشن به ارتفاع  3متر می رسد . به خوبی برای شکل دادن یک درخت کوچک هرس پذیر است. خاک: در خاک خوب، لومی و با زهکش مناسب و آبیاری و تغذیه منظم رشد بهینه دارد. مقاومت: به باد مقاوم بوده اما شوری را تحمل نمی کند. تک نمای رنگ فاخری است و برای درگاه در یک باغ دور دیوار گزینه ای مناسب است. همچنین گیاپرده و پرچین مناسبی ایجاد می کند.