JO WhatsApp Contact Button

ارقام نهال غیر مثمر

نهال گاردنیا نانو

نام عمومی

نام فارسی

Nanu

نام علمی

نام تیره

Gardenia brighamii

گاردنیا نانو

Rubiaceac

این گونه در معرض انقراض بومی هاوایی است، این گونه کمیاب تنها در جند مکان نسبتا خشک در جزایر شناخته شده است. به آرامی به ارتفاع 5/5 متر و به هرس اندک برای تشکیل یک فرم درخت نیاز دارد. خاک و نیاز نوری: به خاکی باز در مکانی آفتابی نیاز دارد. سرعت رشد آن ممکن است با آبیاری و کوددهی افزایش یابد. گل های متعدد و سفید رنگ آن معطر است و به مدت زمان زیادی است که از آن ها در حلقه گل استفاده می شود. گاردنیا نانو به گونه ای پرطرفدار در فضای سبز باغات خشک منظر تبدیل شده است. دو گونه کمیاب دیگر Gardenia mannii  و Gardenia remyi  نیز موجود هستند. به آرامی به ارتفاع 12 متر می رسند. آن ها نیاز به رطوبت اما با زهکش مناسب دارند. هر دو دارای گل هایی به رنگ سفید و معطر هستند. متاسفانه نگهداری آن در خزانه بسیار مشکل است. هر دو گونه اخیر به دلیل رشد کندشان در دسته بندی درختان متناسب شده قرار دارند. تصویری از آن ها موجود نیست.