JO WhatsApp Contact Button

ارقام نهال غیر مثمر

نهال بنت قنسول

نام عمومی

 

نام فارسی

Poinsettia Christmas Flower

نام علمی

 

نام تیره

Euphorbia pulcherrima

بنت قنسول

Euphorbiaceae

بنت کنسول به احتمال زیاد معروف ترین گیاه گل دار در نیمه کره شمالی در سرتاسر دنیا می باشد. این گونه بومی مکزیک و آمریکای مرکزی به ارتفاع بیش از 5/4 متر می رسد و به راحتی به درختی کوچک و چشم گیر هرس می شود. رنگ مرسوم برگواره آن قرمز درخشان است. خاک: بنت کنسول در خاکی خوب با زهکش مناسب بهترین رشد را دارد و با آبیاری منظم و کوددهی با برنامه تولید گل هایی زیاد می کند. برگواره های رنگین و بزرگ آن در اواخر پاییز ظاهر می شوند و ممکن است تا چندین ماه باقی بمانند. مقاومت: با وجود اینکه تا حدی متحمل به گرما، خشکی، و باد است بهترین گلدهی را در ارتفاعات سرد دارد. در منطقه جنوبی ساحل کالیفرنیا، با شب هایی سرد . مه دار و روزهایی آفتابی و گرم گل هایی تماشایی را ارائه می دهند. این درختچه بهترین گذران عمر را در مکانی با محافظت در برابر باد خواهد داشت. تحقیقات اخیرنشان داده است که شیره سفید رنگ آن سمی نیست.