JO WhatsApp Contact Button

ارقام نهال غیر مثمر

نهال دارایی

نام عمومی

نام فارسی

Golden Dewdrop     

نام علمی

نام تیره

Duranta erwcta

دارایی

Verbenaceae

دارایی بومی منطقه وسیعی از جنوب ایالات متحده تا آرژانتین است. این گیاه در فضای سبز به آسانی به درختی با ارتفاع 6 متر تبدیل می شود. به میزان زیادی گل می دهد، پس از آن تولید محصول سنگینی از میوه هایی کوچک وطلایی رنگ بر روی دسته هایی آویزان میکند. گل ها ابی- بنفش بوده که واریته ای با گل رنگ سفید از آن وجود دارد، alba  ،erecta var  ،D، همچون نوع دیگری که با سفید و سبز ابلق می باشد، Variegata، در صورتی که خورشید بر روی آن بتابد یا در شب نورپردازی شود نمایی درخشان در فضای سبز ارائه می دهد. واریته معروف دیگر آن طلایی، حامل برگ هایی به رنگ زرد طلایی است و گل  های آن به رنگ آبی-بنفش کمرنگ می باشد در حالی که واریته Golden Edge برگ هایی به رنگ سبز تولید کرده که دارای حاشیه هایی به رنگ زرد طلایی است. و گل های آن ارغوانی است. رقم دیگر آن Geisha Girl است که دارای برگساره یی به رنگ سبز تیره و گل های آبی و ارغوانی است. همه آن ها را با هرس می توان به یک پرچین طبیعی، گیاپرده و یا بادشکن تغییر شکل داد. خاک: دارایی در اغلب خاک ها ا زهکش مناسب با آبیاری و کوددهی منظم رشد می کند. گونه ای متوسط الرشد است. نیاز نوری: بهترین عملکرد را در آفتاب کامل دارد. مقاومت: مقاومت خوبی به باد، گرما و مقاومت میانه ای به خشکی داشته اما مقاومتی به شوری ندارد. تمام قسمت های گیاه زهرابه ای هستند.