JO WhatsApp Contact Button

ارقام نهال غیر مثمر

نهال دراسنا موریسی

نام عمومی

نام فارسی

Mauritius Dracaena

نام علمی

نام تیره

Dracaena reflem

دراسنا موریسی

Agavaccae

دراسنا موریسی دارای عادت رشدی بسیار عمودی است که با هرس به درخت کوچک و سودمند تبدیل می شود که به ارتفاع 65/3 متر می رسد. برگساره آن سبز تیره، خمیده به سمت پایین است و تا زمانی که آبیاری فراوان شود در طول شاخه ها باقی می مانند. از جزایر رینیون و موریس در اقیانوس هند منشا گرفته است. فرمی از آن با برگ های پهن به رنگ زرد روشن تحت نام ترانه هندوستان فروخته می شود. که به درستی به نام D. reflexa cv Variegata  در آمده است. سایر واریته شامل ترانه جامائیکابا نوارهای زرد رنگ در نیمه پایینی برگ و ترانه بانکوک با نوارهای سبز روشن در نیمه پایانی برگ می باشد. خاک: همه آنها در مکان هایی محدود در خاک خوب با زهکش مناسب و دارای حفاظ در مقابل بادهای قوی کاربرد خوبی دارند. نیاز: در آفتاب کامل و سایه ی روشن رشد خوبی دارد.