JO WhatsApp Contact Button

ارقام نهال غیر مثمر

نهال محبوبه شب

نام عمومی

نام فارسی

Night Cestrum (T)

نام علمی

نام تیره

Cestrum nocturnum

محبوبه شب

Solanaceae

محبوبه شب نسبتا رشد سریع دارد و به ارتفاع 65/3 متر می رسد، این گیاه دارای گل هایی است که در شب به شدت معطر هستند. نیازمند هرس برای زسیدن به شکل یک درخت است. خاک: خاکی با زهکش خوب ، غنی با آبیاری منظم را می پسندد. بهتر است آن را در خلاف جهت باد کشت کرد تا عطر آن به ایوان برسد. این درخت بومی جزایر حوزه کارائیب، مکزیک و هندوراس است. مقاومت: به خشکی، گرما و شوری مقاوم است.