JO WhatsApp Contact Button

ارقام نهال غیر مثمر

نهال کالیاندرا قرمز

نام عمومی

 

نام فارسی

Red Powderpuff (N)

نام علمی

 

نام تیره

Calliandra haematocephala

کالیاندرا قرمز

Fabaceae

کالیاندرا قرمز در بولیوی به وجود آمده است. این گونه را می توان به درختی با ارتفاع 6 متر تربیت کرد. دارای تاجی پهن با 6 متر قطر می باشد. گل های زیبای قرمز رنگ خود را در پایز و زمستان زمانی که در خاکی غنیف مرطوب و با زهکش خوب کشت شود تولید می کند. با این وجود در زمانی که مستقر شود از خود مقاومت متوسطی به خشکی نشان می دهد. مقاومت خوبی به باد و گرما دارد اما مقاومت کمی به شوری دارد. گل های آن ها در بهترین حالت در آفتاب کامل رشد می کند اما در سایه ی روشن نیز رشد خوبی خواهد داشت. فرم هایی با رنگ گل سفید و صورتی نیز وجود دارد. تک نمای رنگی بسیار سودمند است.