JO WhatsApp Contact Button

ارقام نهال غیر مثمر

نهال ابریشم مصری آتشین

نام عمومی

 

نام فارسی

Dwarf Poinciana Pride of Barbados(N) (P) (T)

نام علمی

 

نام تیره

Caesalpinia pulcherrima

ابریشم مصری آتشین

Fabaceae

ابریشم مصری آتشین در مکان هایی آفتابی بهترین (نیاز نوری) عملکرد را دارد، گونه ای سریع الرشد است و بومی مناطق گرمسیر قاره آمریکا است. درختچه ای همیشه سبز است که به راحتی با هرس به فرم یک درخت تبدیل می شود و به ارتفاع 5/4 متر می رسد. ابریشم مصری آتشین پاکوتاه زرد (pulcherrima f. flava c.) و یک فرم با گل هایی به رنگ صورتی Comptonii نیز موجود می باشند. همچنین فرمی با گل هایی به رنگ زرد کمرنگ موجود است. مقاومت: همه آنها مقاوم به گرما، خشکی، باد و شوری هستند و رنگ قابل توجهی در فضای سبز ایجاد می کنند. تقریبا همیشه گلده است و کمتر برای تاج گل از گل آن ها استفاده می شود. به دلیل وجود تیغ های تیز آن ها می توان از آن برای تشکیل پرچین مانع موثر مانند استفاده کرد. حذف نیام های غیر بالغ، در تمام گونه های آن، موجب افزایش مدت زمان گلدهی می شود.