JO WhatsApp Contact Button

ارقام نهال غیر مثمر

نهال ساده ی سفید

نام عمومی

 

نام فارسی

Vega Blanca Jazmin del Monte

نام علمی

 

نام تیره

Brunfelsia lactea

ساده ی سفید

Solanaceae

این گونه درختچه ای بومی پورتوریکو است و دارای رشد متوسطی است و تا 6 متر ارتفاع می گیرد. ساده سفید نیازمند به هرس جهت ایجاد شکل مناسب است. حاوی گل هایی بزرگ و سفید است که به کندی با افزایش سن به زرد تغییر می دهند. خاک و نیاز نوری: در شب معطر هست و باید آن را در آفتاب کامل و یا سایه ی روشن و در خاکی با زهکش مناسب و غنی کشت کرد. مقاومت: مقاومتی به خشکی، گرما و شوری ندارد اما در مناطقی با باد سبک رشد موفقیت آمیز دارد. گونه ای طاق ساز (Framing species) است ئ بهترین مکان استفاده ار آن در جایی از باغ است که در شب عطر آن به مشام برسد.