JO WhatsApp Contact Button

ارقام نهال غیر مثمر

نهال ماتیکی

نام عمومی

نام فارسی

Lipstick Plant Achiote

نام علمی

نام تیره

Bixa orellana

ماتیکی

Bixaceae

این درختچه بومی آمریکا، بزرگ و مخصوص مناطق گرمسیر است که به راحتی به یک درخت متناسب و جذاب با ارتفاع نهایی 9 متر تغییر شکل می یابد. ماتیکی گل های صورتی در اواخر تابستان تا اوایل پاییز و بطور پراکنده در طی سال می رویاند. گل ها به نام هایی زینتی با رنگ بندی های متنوع؛ از قرمز کمرنگ و صورتی- قرمز روشن تا زرد تبدیل می شوند و تاج گرد و متراکم درخت را می پوشانند. این نیام ها در پاییز بوجود می آیند و توسط گل آرایان و حلقه سازان مورد توجه قرار می گیرند. نیام ها حاوی بذور زیادی هستند که توسط یک ماده پودری و قرمز رنگ که رنگ طبیعی قوی ایجاد کرده پوشیده می شوند. در مقادیر کم، برای رنگ کردن روغن های گیاهی بکار می رود. در زمان های گذشته از این رنگ برای رنگ آمیزی چرم و پرها استفاده می شده است .