JO WhatsApp Contact Button

ارقام نهال غیر مثمر

نهال برگ مسی

نام عمومی

نام فارسی

Copperleaf Jacob s Coat

نام علمی

نام تیره

Acalypha wilkesiana

                برگ مسی

Euphorbiaceae

این درختچه بزرگ با نام عمومی برگ مسی تا 5/4 متر در آفتاب یا قسمتی سایه رشد می کند و برگساره هایی به رنگ قرمز و سبز با لایه ابلق به رنگ زرد تولید می کند. یک رقم از آن، Picotee ، حامل برگساره هایی  سبز و سفید با حاشیه هایی به رنگ سفید می باشد. مقاومت: همه ارقام مقاومت قابل توجهی به باد و باد حاوی نمک دارند و دارای تک نمای رنگ قوی است. ممکن است برای یک گیاپرده بلند نیز به کار روند.