JO WhatsApp Contact Button

ارقام نهال غیر مثمر

نهال بنت قنسول وحشی

نام عمومی

نام فارسی

Wild Poinsettia

نام علمی

نام تیره

Warszewiczia coccinia

بنت قنسول وحشی

Rubiaceae

بنت قنسول وحشی متعلق به مناطقی بابارش بالا در حوزه آمازون برزیل تا پرو، ونزوئلا، ترینیداد و توباگو، و گاستاریکا میباشد. به درختی باریک و بلند به ارتفاع 9 متر تبدیل میشود. خاک و نیاز نوری: در خاکهای اسیدی، غنی و با زهکش مناسب و آفتاب کامل و یا سایه اندک بهترین عملکرد را دارد. نیازمند آبیاری زیاد است و به حفاظت در مقابل بادهای سنگین واکنش مثبت نشان می دهد. گل هایی کوچک و زرد با برگواره هایی به رنگ قرمز روشن که جنبه زینتی گیاه محسوب میشوند، تولید می کند. فرم دو تایی آن نیز وجود دارد، David Auyong، که در ترینیداد کشف شده اما ماندگاری برگواره های قهوه ای قدیمی اش ان را غیر جذاب کرده است. حذف این برگواره ها می تواند یک مسئولیت در نگهداری آن باشد. این درخت در گلدهی کامل در حین بهار و تابستان به خود می بالد و تک نمایی رنگی قوی در فضای سبز می باشد. مقاومت: به شوری مقاومت کمی نشان می دهد. تاجی سایه ده و باریک و بلند ایجاد میکند که آن را برای کاشت در طول پیاده روها و جهت مرزبندی یک محوطه کشت محدود مناسب ساخته است. همجنین یک گیاهپرده خوب را میسازد. رنگ غیر طبیعی آن درخت را گزینهای فاخر برای فضای سبز منطقه گرمسیر ساخته است.