JO WhatsApp Contact Button

ارقام نهال غیر مثمر

نهال تیوتیا، شیناس

نام عمومی

نام فارسی

Be-Still Tree

نام علمی

نام تیره

Thevetia peruviana

تیوتیا، شیناس

Apocynaceae

تیوتیا درختی در آمریکای گرمسیر می باشد که تا 5/7 متر ارتفاع میگیرد وحامل گل هایی بزرگ به رنگ زرد روشن است. ارقام Alba و Aurantiaca گل هایی به رنگ سفید و نارنجی رنگ پریده را به نمایش می گذارند. مقاومت: مقاوم به گرما، خشکی، و باد می باشد. علاوه بر استفاده آن بعنوان درخت سایه دار، ممکن است بعنوان بادشکن یا گیاپرده نیز استفاده شود. برای باغ خشک منظر دارای ارزش می باشد. نسبتا رشد زیادی داشته و در هر نوع خاکی با زهکش خوب (خاک) می توان آن را کاشت و یک تک نمای رنگی در باغ ایجتد می کند. از آنجایی که تمام قسمت های درخت زهرابه ای است بهتر است در هنگام کشت و کار احتیاط لازم صورت پذیرد. یک گونه کمیاب مربوط و نزدیک به آن که تصویر آن نیامده استT. thevetioides  می باشد که تا ارتفاع 9 متر رشد کرده و حاوی گل هایی بزرگ تر می باشد. نیازهای باغبانی و موارد کاربرد آن شبیه به هم جنس خود می باشد. قسمت های مختلف هر دو درخت بطور جدی زهرابه ای است.