JO WhatsApp Contact Button

ارقام نهال غیر مثمر

نهال تکوما

نام عمومی

نام فارسی

Yellow Elder Tree

نام علمی

نام تیره

Tecoma stans

تکوما

Bignoniaceae

تکوما به ارتفاع 9 متر می رسد، این درخت در چندین ایالت جنوبی آمریکا و جنوب آمریکای مرکزی و حوزه کارائیب تا شمال آرژانتین وجود دارد و به خاطر گل های فراوان به رنگ زرد روشن مورد توجه است. گونه ای متوسط الرشد است. خاک و نیاز نوری: نیازمند خاکی با زهکشی مناسب، آفتاب کامل و محافظت در برابر بادهای نمکدار می باشد. مقاومت: به گرما و باد مقاوم است و مقاومت نسبی به خشکی دارد و تک نمای رنگی قوی در فضای سبز ایجاد می کند. همچنین بعنوان گیاپرده یا پرچین نیز استفاده می شود. هرس برای شکل دادن فرم درخت ضروری است.