JO WhatsApp Contact Button

ارقام نهال غیر مثمر

نهال شیپور نقره ای

نام عمومی

نام فارسی

Silver Trumpet Tree

نام علمی

نام تیره

Tabebuia aurea

شیپور نقره ای

Bignoniaceae

این درخت پر طرفدار برزیلی معمولا به ارتفاع 9 متر می رسد. اما در شرایط محیطی مساعد کمی طویل تر نیز می شود. رنگ گل شیپوری نقره ای متغیر است که دارای طیی از زرد طلایی تا زرد رنگ پریده می باشد. آن ها در اواخر بهار و در تابستان می رویند. برگساره نیز دارای طیف رنگی از سبز- خاکستری تا سبز- نقره ای است که در گرداگرد سایه انداز تشکیل می شوند. در اغلب خاک هایی با زهکشی مناسب دارای رشد سریعی است. نیاز نوری: باید آن را در آفتاب کامل کشت کرد. مقاومت: مقاومت خوبی به خشکی و مقاومت متوسطی به باد دارد. گزینه ای خوب برای باغ خشک منظر می باشد.