JO WhatsApp Contact Button

ارقام نهال مثمر

خرید نهال نارنگی

 

نهال نارنگی  (Citrus reticulate Blanco)

نهالستان نارنگی

خرید نهال نارنگی و نهال نارنگی در سال 1837 بلانکو (Blanco) کلیه مرکباتی که دارای مشخصه هایی چون داشتن میوه کوچکتر از پرتقال، پوست دهی آسان و وجود لپه های سبز رنگ در بذر بودند را Citrus reticulate Blanco نامید. ارقام این گونه عمدتا دارای درختانی با جثه کوچک همراه با شاخه های باریک، برگ های پهن یا باریک نیزه ای و گل های منفرد یا خوشه ای هستند. نارنگی ها از بیشترین میزان غیر یکنواختی فنوتیپیکی در میان گونه های مربوط به جنس سیتروس برخوردارند. در این گروه هم حالت تک جنینی و هم کلون های چند جنینی وجود داشته که به ص.رت خود بارور و خود ناسازگار مشاهده می شوند. در سال های دور، انواع نارنگی با طعم شیرین، به عنوان دسر غذایی مصرف داشته در الیکه از انواع ترش جهت پایه، طعم دهنده غذا و دارو استفاده شده است.

نارنگی ها بر اساس خصوصیات پوست، کیفیت گوشت و آب میوه، رشد عمومی درخت به دو گروه ماندرین (Mandarin) و تانجرین (Tangerin) که تقریبا مشابه هم هستند تقسیم می شوند. گروه ماندرین به نارنگی های متداول در ژاپن، چین، اسپانیا، ایتالیا و آفریقای جنوبی و آن دسته از دو رگ های بین گونه ای یا بین جنسی که نارنگی یکی از والدین آنها است و برخی مشخصات نارنگی ها در نتایج قابل مشاهده است به کار می رود. در حالی که نارنگی های آمریکا، استرالیا یا چین که دارای مواد رنگی بالایی هستند اصطلاحا تانجرین نامیده می شوند. میوه ارقام نارنگی با توجه به ویژگی های رقم و شرایط محیطی از اواخر پاییز تا اوائل بهار می رسد. درختان مقاوم به سرما بوده اما میوه به دلیل کوچکی و نازکی پوست به سرعت از سرما آسیب می بیند. درختانی که در مناطق با گرمای کافی و رطوبت مناسب رشد کرده اند، تولید معطر ترین میوه در زمان رسیدن می نمایند. به همین دلیل کشت نارنگی ها در مناطق سرد تر کمتر توصیه می شود.

 

نهال نارنگی هاشیموتو (Hiashimoto)

نهالستان نارنگی پیوندی

انواع نهال نارنگی زودرس ترین انشو با کیفیت عالی است. این رقم نسبتاً پاکوتاه، متراکم و بسیار پرمحصول است. میوه از نظر اندازه، رنگ و میزان محصولی شبیه اکیتزو می باشد و در شهریور ماه در مناطق شمالی کشور قابل برداشت است.

 

کد شناسایی نهال نارنگی هاشیموتو  : 6400  

قیمت نهال نارنگی هاشیمو ریشه ای :  7000الی10000تومان قیمت نهال نارنگی هاشی گلدانی/نایلکس :  15000تومان (نهال نارنگی پایه بذری)

قیمت نهال نارنگی هاشیموتو- پایه رویشی : 15000تومان قیمت نهال نارنگی هاشی گلدانی/نایلکس :  25000تومان (نهال نارنگی پایه رویشی)

بازدیدکننده گرامی با سپاس و تشکر از حسن انتخاب جنابعالی لطفا جهت دریافت لیست قیمت انواع نهال نارنگی و یا بمنظور اطلاع از نحوه ی فروش نهال نارنگی،شرایط اخذ تسهیلات خرید نهال نارنگی با واحد فروش سازمان تماس حاصل فرمایید (روابط عمومی مرکز تحقیقاتی ایرانهال البرز 66462408-021 خطوط ویژه) ساعات پاسخگویی شنبه الی چهارشنبه (9الی 16) پنجشنبه (9 الی 13) 66462408-021خطوط ویژه 10خط

 

نهال نارنگی اکیتسو (OkitSu)

نهالستان نارنگی جهاد کشاورزی

 ارقام نهال نارنگی درختان قوی دارد که در سال ۱۹۴۹ از بذر واریته میاگاوا که با پونسیروس گرده افشانی شده بود، حاصل گردید. میوه این رقم نسبت به میاگاوا پخت تر است. این رقم با کیفیت بوده و زود رس تر از میاگاوا است به طوری که در شهریور ماه قابل برداشت است.

  

 کد شناسایی نهال نارنگی اکیتسو : 6401  

قیمت نهال نارنگی اکیتسو ریشه ای :  7000الی10000تومان قیمت نهال نارنگی اکی گلدانی/نایلکس :  15000تومان (نهال نارنگی پایه بذری) 

قیمت نهال نارنگی اکیتسو - پایه رویشی : 15000تومان قیمت نهال نارنگی اکی گلدانی/نایلکس :  25000تومان (نهال نارنگی پایه رویشی)

بازدیدکننده گرامی با سپاس و تشکر از حسن انتخاب جنابعالی لطفا جهت دریافت لیست قیمت انواع نهال نارنگی و یا بمنظور اطلاع از نحوه ی فروش نهال نارنگی،شرایط اخذ تسهیلات خرید نهال نارنگی با واحد فروش سازمان تماس حاصل فرمایید (روابط عمومی مرکز تحقیقاتی ایرانهال البرز 66462408-021 خطوط ویژه) ساعات پاسخگویی شنبه الی چهارشنبه (9الی 16) پنجشنبه (9 الی 13) 66462408-021خطوط ویژه 10خط

 

نهال نارنگی ماتسومایا (Matsuyama)

نهالستان نارنگی موسسه تحقیقات و اصلاح بذرونهال

نهال نارنگی پیوندی از جهش شاخهای Owari بدست آمده است. این رقم از قدرت رویشی نسبتا بالایی برخوردار بوده و میوه ها تا حدودی پخت تر از میاگاوا ولی اندکی زودرس تر از آن هستند.

 

 کد شناسایی نهال نارنگی ماتسومایا : 6402  

قیمت نهال نارنگی ماتسو ریشه ای : 7000الی10000تومان قیمت نهال نارنگی ماتسو گلدانی/نایلکس :  15000تومان (نهال نارنگی پایه بذری) 

قیمت نهال نارنگی ماتسو - پایه رویشی : 15000تومان قیمت نهال نارنگی ماتسو گلدانی/نایلکس :  25000تومان (نهال نارنگی پایه رویشی)

بازدیدکننده گرامی با سپاس و تشکر از حسن انتخاب جنابعالی لطفا جهت دریافت لیست قیمت انواع نهال نارنگی و یا بمنظور اطلاع از نحوه ی فروش نهال نارنگی،شرایط اخذ تسهیلات خرید نهال نارنگی با واحد فروش سازمان تماس حاصل فرمایید (روابط عمومی مرکز تحقیقاتی ایرانهال البرز 66462408-021 خطوط ویژه) ساعات پاسخگویی شنبه الی چهارشنبه (9الی 16) پنجشنبه (9 الی 13) 66462408-021خطوط ویژه 10خط

 

نهال نارنگی میاکووا (Miyagawa)

 

 نهال نارنگی اصلاح شده رقمی است که از جهش شاخه ای رقم Zairai ایجاد و توسط تاناکا نام گذاری شده است. پیوندک این رقم در سال ۱۳۵۱ از طرف سازمان ملل و از طریق کشور مغرب وارد ایران شد. درشت ترین اندازه میوه را در بین انشو داشته، شکل میوه ها پخت با پوستی صاف و نازک و گوشت میوه پر آب و شیرین است. رقمی بی بذر با نسبت مطلوبی از قند به اسید بوده و از قابلیت نگهداری خوبی نیز برخوردار است.

 

 کد شناسایی نهال نارنگی میاکووا : 6403  

قیمت نهال نارنگی میاکووا ریشه ای:  7000الی10000تومان قیمت نهال نارنگی میاکو گلدانی/نایلکس :  15000تومان (نهال نارنگی پایه بذری) 

قیمت نهال نارنگی میاکووا - پایه رویشی : 15000تومان قیمت نهال نارنگی میاکووا گلدانی/نایلکس :  25000تومان (نهال نارنگی پایه رویشی)

بازدیدکننده گرامی با سپاس و تشکر از حسن انتخاب جنابعالی لطفا جهت دریافت لیست قیمت انواع نهال نارنگی و یا بمنظور اطلاع از نحوه ی فروش نهال نارنگی،شرایط اخذ تسهیلات خرید نهال نارنگی با واحد فروش سازمان تماس حاصل فرمایید (روابط عمومی مرکز تحقیقاتی ایرانهال البرز 66462408-021 خطوط ویژه) ساعات پاسخگویی شنبه الی چهارشنبه (9الی 16) پنجشنبه (9 الی 13) 66462408-021خطوط ویژه 10خط

 

نهال نارنگی سوکیاما (Sugiyama)

 

 نهال نارنگی زودبازده حاصل جهشی جوانه ای نارنگی های گروه Owari بوده که در باغ سوجی یاما بدست آمده و از ایشی کاوا زودرس تر است.

 

 کد شناسایی نهال نارنگی سوکیاما : 6404  

قیمت نهال نارنگی سوکیا ریشه ای :  7000الی10000تومان قیمت نهال نارنگی سوکیا گلدانی/نایلکس :  15000تومان (نهال نارنگی پایه بذری) 

قیمت نهال نارنگی سوکیاما - پایه رویشی : 15000تومان قیمت نهال نارنگی سوکیا گلدانی/نایلکس :  25000تومان (نهال نارنگی پایه رویشی)

بازدیدکننده گرامی با سپاس و تشکر از حسن انتخاب جنابعالی لطفا جهت دریافت لیست قیمت انواع نهال نارنگی و یا بمنظور اطلاع از نحوه ی فروش نهال نارنگی،شرایط اخذ تسهیلات خرید نهال نارنگی با واحد فروش سازمان تماس حاصل فرمایید (روابط عمومی مرکز تحقیقاتی ایرانهال البرز 66462408-021 خطوط ویژه) ساعات پاسخگویی شنبه الی چهارشنبه (9الی 16) پنجشنبه (9 الی 13) 66462408-021خطوط ویژه 10خط

 

نهال نارنگی ایشی کاوا (Ishikawa)

 

 بهترین نهال نارنگی این رقم در سال ۱۹۳۴ در اثر جهش جوانها ی نارنگی های گروه Owari در باغ ایشی کاوا بدست آمده و در درجه اول به خاطر دیررسی و ماندگاری خوب میوه مورد توجه قرار گرفته است. ایشی کاوا رقمی با قدرت رویشی نسبتاً بالاست که دارای شاخه هایی بزرگ و طویل و تا حدودی مجنون است. برگ ها بزرگ تر از سایر ارقام انشو است. میوهها بسیار درشت و یکی از درشت ترین انواع انشو می باشد. پوست میوه دارای نقاط ظریف فرورفته ای می باشد. رقمی بی بذر  و دارای اسید و قند بالایی بوده و خاصیت انباری آن خوب بوده و به مدت طولانی کیفیت خود را حفظ خواهد کرد. این رقم در بین انواع انشو در گروه دیررس ها قرار میگیرد.

 

 کد شناسایی نهال نارنگی ایشی کاوا: 6405  

قیمت نهال نارنگی ایشی ریشه ای :  7000الی10000تومان قیمت نهال نارنگی ایش گلدانی/نایلکس :  15000تومان (نهال نارنگی پایه بذری) 

قیمت نهال نارنگی ایشی - پایه رویشی : 15000تومان قیمت نهال نارنگی ایشی گلدانی/نایلکس :  25000تومان (نهال نارنگی پایه رویشی)

بازدیدکننده گرامی با سپاس و تشکر از حسن انتخاب جنابعالی لطفا جهت دریافت لیست قیمت انواع نهال نارنگی و یا بمنظور اطلاع از نحوه ی فروش نهال نارنگی،شرایط اخذ تسهیلات خرید نهال نارنگی با واحد فروش سازمان تماس حاصل فرمایید (روابط عمومی مرکز تحقیقاتی ایرانهال البرز 66462408-021 خطوط ویژه) ساعات پاسخگویی شنبه الی چهارشنبه (9الی 16) پنجشنبه (9 الی 13) 66462408-021خطوط ویژه 10خط

 

نهال نارنگی فورس اواری (Frost owari)

 

قیمت نهال نارنگی جز ارقام بی بذر بوده و زمانی آماده مصرف می شود که پوست به خوبی رنگ گرفته باشد. پوست میوه نازک، چرمی و صاف تا کمی زبر است و به راحتی از گوشت جدا می شود. همزمان با رسیده شدن میوه ها گردن میوه در صورت وجود، بزرگ تر خواهد شد و ظاهر گشاد و پف داری به خود می گیرد. تعداد پره های اثر میوه ۱۰ تا 12 عدد است که به راحتی از هم  قابل تفکیک هستند. محور میانی میوه تو خالی، گوشت آن نارنجی رنگ و دارای بافتی ترد و آبدار است. رقمی خوش عطر ولی کم اسید است. میوه ها پس از رسیده شدن ماندگاری خوبی روی درخت نداشته و لذا تاخیر در برداشت محصول جایز نیست. قابلیت انبارمانی میوه ها خوب است.

 

 

کد شناسایی نهال نارنگی فورس اواری: 6406  

قیمت نهال نارنگی فورس ریشه ای :  7000الی10000تومان قیمت نهال نارنگی فورس گلدانی/نایلکس :  15000تومان (نهال نارنگی پایه بذری) 

قیمت نهال نارنگی فورس - پایه رویشی : 15000تومان قیمت نهال نارنگی فورس گلدانی/نایلکس :  25000تومان (نهال نارنگی پایه رویشی)

بازدیدکننده گرامی با سپاس و تشکر از حسن انتخاب جنابعالی لطفا جهت دریافت لیست قیمت انواع نهال نارنگی و یا بمنظور اطلاع از نحوه ی فروش نهال نارنگی،شرایط اخذ تسهیلات خرید نهال نارنگی با واحد فروش سازمان تماس حاصل فرمایید (روابط عمومی مرکز تحقیقاتی ایرانهال البرز 66462408-021 خطوط ویژه) ساعات پاسخگویی شنبه الی چهارشنبه (9الی 16) پنجشنبه (9 الی 13) 66462408-021خطوط ویژه 10خط

 

نهال نارنگی سیلورهیل (Silverhill)

 

 فروش نهال نارنگی اندازه میوه ها متوسط شكل آنها پخته تر از اغلب انواع انشو می باشد. رقمی بی بذر با پوستی نسبتا نازک و صاف و گوشتی پر آب و دارای قند فراوان و اسید کم است و به همین دلیل مزه بسیار شیرینی دارد. کیفیت میوه عالی بوده و به خوبی قابل نگهداری در انبار است.

 

 

کد شناسایی نهال نارنگی سیلورهیل: 6407  

قیمت نهال نارنگی هیلریشه ای :  7000الی10000تومان قیمت نهال نارنگی هیل گلدانی/نایلکس :  15000تومان (نهال نارنگی پایه بذری) 

قیمت نهال نارنگی هیل- پایه رویشی : 15000تومان قیمت نهال نارنگی هیلگلدانی/نایلکس :  25000تومان (نهال نارنگی پایه رویشی)

بازدیدکننده گرامی با سپاس و تشکر از حسن انتخاب جنابعالی لطفا جهت دریافت لیست قیمت انواع نهال نارنگی و یا بمنظور اطلاع از نحوه ی فروش نهال نارنگی،شرایط اخذ تسهیلات خرید نهال نارنگی با واحد فروش سازمان تماس حاصل فرمایید (روابط عمومی مرکز تحقیقاتی ایرانهال البرز 66462408-021 خطوط ویژه) ساعات پاسخگویی شنبه الی چهارشنبه (9الی 16) پنجشنبه (9 الی 13) 66462408-021خطوط ویژه 10خط

 

نهال نارنگی اوسه اولا Osceola

 

خرید نهال نارنگی رقمی پربذر و زودرس است که حاصل تلاقی نارنگی کلمانتین وارلاندو تانجلو و خواهر ارقام رابینسون و لی محسوب می شود. این رقم درسال ۱۹۴۲ بوجود آمده و در سال ۱۹۵۹ به عنوان یک رقم تجاری معرفی شده است. رقمی بی تیغ است که تاج آن نسبت به کلمانتین افراشته تر و شاخ و برگ متراکم تری از آن دارد. اندازه برگ ها متوسط و شکل آنها نیزه ای است. میوه ها نسبتا پخت و درشتی متوسطی دارند. نوک ميوه هم پهن يا اندکی حالت فشرده دارد. پوست میوه ها نازک، صاف و صیقلی با بافت چرمی و رنگ نارنجی تیره است که تا حدودی به گوشت چسبیده ولی به راحتی قابل پوست گیری است. تعداد پره های هر میوه 10 تا 11 عدد است که به راحتی از هم قابل تفکیک هستند. محور میانی میوه بزرگ و توخالی و گوشت نارنجی رنگ آن بسیار آبدار، معطر و خوش مزه است .

 

کد شناسایی نهال نارنگی  اوسه اولا: 6408  

قیمت نهال نارنگی اوسه ریشه ای :  7000الی10000تومان قیمت نهال نارنگی اوسه گلدانی/نایلکس :  15000تومان (نهال نارنگی پایه بذری) 

قیمت نهال نارنگی اوسه - پایه رویشی : 15000تومان قیمت نهال نارنگی اوسه گلدانی/نایلکس :  25000تومان (نهال نارنگی پایه رویشی)

بازدیدکننده گرامی با سپاس و تشکر از حسن انتخاب جنابعالی لطفا جهت دریافت لیست قیمت انواع نهال نارنگی و یا بمنظور اطلاع از نحوه ی فروش نهال نارنگی،شرایط اخذ تسهیلات خرید نهال نارنگی با واحد فروش سازمان تماس حاصل فرمایید (روابط عمومی مرکز تحقیقاتی ایرانهال البرز 66462408-021 خطوط ویژه) ساعات پاسخگویی شنبه الی چهارشنبه (9الی 16) پنجشنبه (9 الی 13) 66462408-021خطوط ویژه 10خط

 

نهال نارنگی نارنگی پیج Page

 

فروش انواع نهال نارنگی دورگی کمپلکس و حاصل ثلاقی مینئولا تانجلو بانارنگی کلمانتین است که در سال ۱۹۴۲  بوجود آمده و در سال ۱۹۶۳ معرفی شده است. درختان این رقم قدرت رویشی نسبتا بالایی داشته و شاخه های آنها که تقریبا بی تیغ و از رشد عمودی برخوردارند، در اثر وزن میوه ها حالت آویزانی به خود می گیرند. پیج از ارقام پرمحصول، زودرس و خود ناسازگار محسوب شده و برای تشکیل میوه نیاز به گرده دهنده مناسب دارد. میوه ها از لحاظ درشتی در حد متوسط بوده و دارای شکل پخت تا نیمه کروی هستند که در بخشی انتهایی خود گرد هستند. ضخامت پوست متوسط و سطح آن صاف با فرورفتگی های ظریف است. رنگ پوست در زمان بلوغ نارنجی مایل به قرمز بوده و در هر میوه حدود ۱۰ پره وجود دارد. محور میانی میوه جامد تا اندکی باز است. گوشت میوه به رنگ نارنجی تیره بوده و بافت آن ترد، آبدار و بسیار معطر و شیرین است. رقمی پربذر محسوب شده که رنگ لپه های آن زردرنگ پریده تا تقریبا سفید است. پیج از ارقام حساس به خشکی است. خاصیت انبارمانی این رقم ضعیف بوده و به عارضه ترکیدگی قبل از برداشت پوست نیز حساس است .

 

کد شناسایی نهال نارنگی پیج : 6409  

قیمت نهال نارنگی پیج ریشه ای :  7000الی10000تومان قیمت نهال نارنگی پیج گلدانی/نایلکس :  15000تومان (نهال نارنگی پایه بذری) 

قیمت نهال نارنگی پیج - پایه رویشی : 15000تومان قیمت نهال نارنگی پیج گلدانی/نایلکس :  25000تومان (نهال نارنگی پایه رویشی)

بازدیدکننده گرامی با سپاس و تشکر از حسن انتخاب جنابعالی لطفا جهت دریافت لیست قیمت انواع نهال نارنگی و یا بمنظور اطلاع از نحوه ی فروش نهال نارنگی،شرایط اخذ تسهیلات خرید نهال نارنگی با واحد فروش سازمان تماس حاصل فرمایید (روابط عمومی مرکز تحقیقاتی ایرانهال البرز 66462408-021 خطوط ویژه) ساعات پاسخگویی شنبه الی چهارشنبه (9الی 16) پنجشنبه (9 الی 13) 66462408-021خطوط ویژه 10خط

 

نهال نارنگی نارنگی رابینسون Robinson

 

هرس درخت نارنگی رقمی زودرس است که معمولا با ارقام لی و اوسه اولا می رسد ولی زودتر از آنها رنگ می گیرد. تاجی افراشته با شاخه های بی تیغ و شاخ و برگی متراکم با برگ های عریض و نیزه ای دارد. بازدهی آن منظم بوده و میوه هایی به اندازه متوسط تا درشت به شکل پخت (بیش از رقم اوسه اولا) تولید می کند. قاعده میوه کاملا گرد یا اندکی گردن دار بوده ولی نوک آن حالت فشرده شده ای دارد. پوست میوه نازک و دارای بافتی چرمی بوده و به گوشت چسبیده ولی به ارحتی قابل پوست گیری می باشد. پوست میوه صاف وصیقلی و به رنگ زرد مایل به نارنجی است. هر میوه حدود 12 تا 14 پره دارد که به راحتی از هم قابل جدا شدن هستند. محور میوه بزرگ و تو خالی است. رنگ گوشت نارنجی تیره، پرآب، خوش طعم و شیرین ولی نسبتا پر بذر است بطوری که هر میوه حدود 20 بذر دارد. این رقم به خشکیدگی سرشاخه حساسیت زیادی دارد و در گروه ارقام مقاوم به سرماست.

 

 کد شناسایی نهال نارنگی رابینسون : 6410  

قیمت نهال نارنگی رابین ریشه ای: 7000الی10000تومان قیمت نهال نارنگی رابینسون گلدانی/نایلکس: 15000تومان (نهال نارنگی پایه بذری) 

قیمت نهال نارنگی رابینسون - پایه رویشی: 15000تومان قیمت نهال نارنگی رابینسون گلدانی/نایلکس :  25000تومان (نهال نارنگی پایه رویشی)

بازدیدکننده گرامی با سپاس و تشکر از حسن انتخاب جنابعالی لطفا جهت دریافت لیست قیمت انواع نهال نارنگی و یا بمنظور اطلاع از نحوه ی فروش نهال نارنگی،شرایط اخذ تسهیلات خرید نهال نارنگی با واحد فروش سازمان تماس حاصل فرمایید (روابط عمومی مرکز تحقیقاتی ایرانهال البرز 66462408-021 خطوط ویژه) ساعات پاسخگویی شنبه الی چهارشنبه (9الی 16) پنجشنبه (9 الی 13) 66462408-021خطوط ویژه 10خط

 

نهال نارنگی نارنگی فورچون Fortune

 

کوددهی و تغذیه درخت نارنگی از تلاقی ارقام کلمانتین و دنسی بدست آمده است. درختی پررشد و پربار با تاجی گسترده و متراکم است که موجب حفظ میوه ها از آفتاب سوختگی و سرما می شود. درشتی میوه ها از متوسط تا بزرگ در نوسان بوده و شکل آنها پخت است. پوست میوه که سطحی صاف همراه با نقاط ریز فرورفته و ضخامتی متوسط دارد به رنگ نارنجی مایل به قرمز است. چسبندگی پوست به گوشت در حد اندکی است ولی میوه ها به راحتی قابل پوست گیری هستند. گوشت میوه به رنگ نارنجی و بافت آن ترد و آب دار و خوش طعم است. از لحاظ رسیدگی جزء ارقام دیررس بوده و می توان میوه ها را بدون کاهش کیفیت به مدت نسبتا طولانی روی درخت نگهداری کرد.

 

 کد شناسایی نهال نارنگی نارنگی فورچون: 6411  

قیمت نهال نارنگی فورچون ریشه ای: 7000الی10000تومان قیمت نهال نارنگی فورچون گلدانی/نایلکس :  15000تومان (نهال نارنگی پایه بذری) 

قیمت نهال نارنگی فورچون- پایه رویشی : 15000تومان قیمت نهال نارنگی فورچون گلدانی/نایلکس :  25000تومان (نهال نارنگی پایه رویشی)

بازدیدکننده گرامی با سپاس و تشکر از حسن انتخاب جنابعالی لطفا جهت دریافت لیست قیمت انواع نهال نارنگی و یا بمنظور اطلاع از نحوه ی فروش نهال نارنگی،شرایط اخذ تسهیلات خرید نهال نارنگی با واحد فروش سازمان تماس حاصل فرمایید (روابط عمومی مرکز تحقیقاتی ایرانهال البرز 66462408-021 خطوط ویژه) ساعات پاسخگویی شنبه الی چهارشنبه (9الی 16) پنجشنبه (9 الی 13) 66462408-021خطوط ویژه 10خط

 

نهال نارنگی  فرچایلد Fairchild

 

آفات و بیماری های نارنگی از تلاقی نارنگی کلمانتین و ارلاندو تانجلو بدست آمده و در سال 1964 به عنوان یک رقم تجاری معرفی شده است. درختی پر رشد با تاجی گسترانیده و شاخ و برگ متراکم و تقریبا بی تیغ محسوب می شود که از باردهی بالایی برخوردار بوده و میوه ها ضخامتی متوسط داشته و تا حدودی چسبیده به گوشت بوده ولی قابل پوست گیری است. سطح پوست صاف و رنگ آن  نارنجی تیره است. گوشت میوه نارنجی رنگ، سفت اما ترد و آب دار و خوش عطر و شیرین است. رقمی پربذر با بذرهای کوچک و چند جنین بوده و در گروه ارقام زودرس قرار می گیرد و از این لحاظ تقریبا همانند کلمانتین است با این تفاوت که زودتر از آن رنگ می گیرد

 

 کد شناسایی نهال نارنگی فرچایلد : 6412  

قیمت نهال نارنگی فرچایلد ریشه ای :  7000الی10000تومان قیمت نهال نارنگی فرچایلد گلدانی/نایلکس :  15000تومان (نهال نارنگی پایه بذری) 

قیمت نهال نارنگی فرچایلد - پایه رویشی : 15000تومان قیمت نهال نارنگی فرچایلد گلدانی/نایلکس :  25000تومان (نهال نارنگی پایه رویشی)

بازدیدکننده گرامی با سپاس و تشکر از حسن انتخاب جنابعالی لطفا جهت دریافت لیست قیمت انواع نهال نارنگی و یا بمنظور اطلاع از نحوه ی فروش نهال نارنگی،شرایط اخذ تسهیلات خرید نهال نارنگی با واحد فروش سازمان تماس حاصل فرمایید (روابط عمومی مرکز تحقیقاتی ایرانهال البرز 66462408-021 خطوط ویژه) ساعات پاسخگویی شنبه الی چهارشنبه (9الی 16) پنجشنبه (9 الی 13) 66462408-021خطوط ویژه 10خط

 

نهال نارنگی کلمانتین (الجزایری) C. Clementina

 

عمر درخت نارنگی این رقم در الجزایر و از کشت بذر نارنگی مدیترانه ای ایجاد شده که در ایران به غلط با نام های یافا و ایتالیایی معروف شده است. کلمانتین رقمی کند رشد است که از لحاظ اندازه تاج و قدرت رشدی، در حد متوسط است. تاج درخت گسترده بوده و در بخشی بالایی مدور است. شاخه ها متراکم، باریک و ظریف و تقریباً بدون خار بوده و برگ هایی به شکلی نیزه ای و باریک دارد که تا حدودی شبیه برگ های نارنگی ویلولیف است. این رقم تا حدود زیادی به سرما متحمل بوده و در اغلب مناطق و به شرط دگرگرده افشانی، باردهی منظم و رضایت بخشی خواهد داشت. بهترین گرده دهنده ها برای این رقم شامل ارقام دنسی، کینو، اورلاندو تانجلو و والنسیا بوده و اگر در کنار این ارقام کاشته شده باشد میوه های کلمانتین درشت اما پر بذر خواهند شد. درشتی میوه ها در حد ریز تا متوسط بوده و قطر متوسط آنها حدود پنج سانتیمتر است. شکل میوه ها نیز متغیر و از اندکی پخت تا کروی یا کشیده و گاهی هرمی در نوسان است که ناشی از تفاوت موجود در مقدار نمو گردن یا یقه میوه هاست. در حقیقت اگرچه در اغلب موارد قاعده میوه ها گرد است ولی گاهی این بخش از میوه یقه دار یا گردن دار می شود. بخش انتهایی میوه به صورت فشرده در آمده و گهگاه ناف کوچکی نیز دارد. ضخامت پوست در حد متوسط است و اتصال محکمی به بیرون میوه دارد اما به راحتی قابل پوست گیری بوده و تا بعد از رسیدگی نیز حالت پف دار به خود نمی گیرد. سطح میوه صاف و براق است ولی به خاطر وجود غدد روغنی، اندکی بافت سنگریزه ای به خود گرفته است. رنگ پوست نارنجی تیره تا قرمز بوده ولی شدت قرمزی آن به اندازه رقم دنسی نیست. تعداد پره ها در هر میوه ۱۰ تا ۱۲ و اندکی چسبیده به یکدیگر هستند. محور میانی میوه باز است. گوشت به رنگ نارنجی تیره و دارای بافت ترد و پر آب با طعم شیرین و معطر است. تعداد بذرها اندک که البته بستگی به وضعیت دگر گرده افشانی دارد. در هر حال رقمی تک جنین بوده و رنگ لپه ها نیز عمدتا سبز و گاهی سفید است. کلمانتین از لحاظ زمان رسیدگی رقمی زودرس محسوب می شود و از آنجایی که پوست پس از رسیدگی پف نمی کند روی برخی از پایه ها میوه به خوبی تا چندین ماه روی درخت باقی خواهد ماند و فقط اندکی در کیفیت آن کاهش ایجاد می شود. یکی از معضلات نارنگی کلمانتین وجود پدیده سال آوری است. میوه این رقم در اراضی سنگین پوست کلفت و ریز می شود و لذا باید در خاک های سبک کاشته شود

 

 کد شناسایی نهال نارنگی کلمانتین : 6413  

قیمت نهال نارنگی کلمانتین ریشه ای :  7000الی10000تومان قیمت نهال نارنگی کلما گلدانی/نایلکس :  15000تومان (نهال نارنگی پایه بذری) 

قیمت نهال نارنگی کلمانتین - پایه رویشی : 15000تومان قیمت نهال نارنگی کلمانتین گلدانی/نایلکس :  25000تومان (نهال نارنگی پایه رویشی)

بازدیدکننده گرامی با سپاس و تشکر از حسن انتخاب جنابعالی لطفا جهت دریافت لیست قیمت انواع نهال نارنگی و یا بمنظور اطلاع از نحوه ی فروش نهال نارنگی،شرایط اخذ تسهیلات خرید نهال نارنگی با واحد فروش سازمان تماس حاصل فرمایید (روابط عمومی مرکز تحقیقاتی ایرانهال البرز 66462408-021 خطوط ویژه) ساعات پاسخگویی شنبه الی چهارشنبه (9الی 16) پنجشنبه (9 الی 13) 66462408-021خطوط ویژه 10خط

 

نهال نارنگی کینگ C. nobilis

 

نیاز آبی نهال نارنگی درختان این رقم از قدرت رشد بالایی برخوردار بوده و رشدی عمودی با تاجی باز و اندازه ای متوسط دارند. شاخه ها ضخیم و افراشته، بی تیغ تا نسبتا تیغ دار که با زاویه ای باز نسبت به تنه قرار گرفته اند. برگ ها به رنگ سفید تیره با پهنک نیزه ای پهن، دمبرگ هایی با طول متوسط، بال هایی باریک و رگبرگ های نامعلوم دارند. رقمی بسیار پر محصول است که اغلب باعث شکستگی شاخه ها و آفتاب سوختگی میوه ها می شود. درشتی میوه ها در حد درشت ترین انواع نارنگی و شکل آنها پخت تا کروی است. گاهی قاعده میوه ها گردن کوتاهی داشته ولی اغلب این قسمت میوه فشرده شده بوده و شیاردار است. نوک میوه ها نیز حالتی پهن و فشرده شده دارد. هاله حلوقی راس میوه تقریبا واضح و شیاردار است. نوک میوه ها نیز حالتی پهن و فشرده شده دارد. خاله حلقوی راس میوه تقریبا واضح و مشخص است. پوست میوه ضخیم و سطح آن تقریبا صاف تا زبر و زگیل دار است. میوه ها در زمان رسیدگی به رنگ زرد مایل به نارنجی تا نارنجی هستند. هر میوه 12 تا 14 پره دارد که به راحتی از هم قابل جدا شدن هستند. محور میانی میوه بزرگ و تو خالی است. رنگ گوشت نارنجی تیره و بافت آن ترد، نسبتا پر اب و خوش طعم است. میوه ها از کم بذر تا پر بذر در نوسان هستند. از نظر زمان رسیدگی میوه، جزء ارقام دیررس تا خیلی دیررس قرار می گیرد. رقمی مقاوم به سرما محسوب می شود. میوه ها به خوبی بر روی شاخه ها قابل نگهداری هستند .

 

 کد شناسایی نهال نارنگی کینگ : 6414  

قیمت نهال نارنگی کینگ ریشه ای :  7000الی10000تومان قیمت نهال نارنگی کینگ گلدانی/نایلکس :  15000تومان (نهال نارنگی پایه بذری) 

قیمت نهال نارنگی کینگ - پایه رویشی : 15000تومان قیمت نهال نارنگی کینگ گلدانی/نایلکس :  25000تومان (نهال نارنگی پایه رویشی)

بازدیدکننده گرامی با سپاس و تشکر از حسن انتخاب جنابعالی لطفا جهت دریافت لیست قیمت انواع نهال نارنگی و یا بمنظور اطلاع از نحوه ی فروش نهال نارنگی،شرایط اخذ تسهیلات خرید نهال نارنگی با واحد فروش سازمان تماس حاصل فرمایید (روابط عمومی مرکز تحقیقاتی ایرانهال البرز 66462408-021 خطوط ویژه) ساعات پاسخگویی شنبه الی چهارشنبه (9الی 16) پنجشنبه (9 الی 13) 66462408-021خطوط ویژه 10خط

 

نهال نارنگی کینو Kinnow

 

نیاز آبی درخت نارنگی این رقم خواهر رقم Wilking است و هر دو از دورگ گیری نارنگی های Willowleaf و King در سال 1935 در مرکز تحقیقات مرکبات دانشگاه کالیفرنیا بدست آمده اند. درختان این رقم از نظر رویشی پر رشد بوده تاجی بزرگ و متراکم، مرتفع و به شکل ستونی دارند. شاخه ها بی تیغ، طویل، باریک و افراشته و برگ ها به شکل نیزه ای پهن و نسبتا درشت هستند. این رقم تمایل نسبتا شدیدی به سال ـوری دارد و جزء ارقام میان رس و مقاوم به سرما طبقه بندی می شود. میوه ها که درشتی آنها در حد متوسط است، در هر دو بخش قاعده ای و نوک حالت فشرده شده یا پخت دارند. پوست میوه نازک و چرمی با سطح صاف و صیقلی است که تقریبا به سختی به گوشت میوه چسبیده اما پوست گیری میوه آسان است. رنگ پوست در زمان رسیدگی زرد مایل به نارنجی و گوشت آن زرد مایل به نارنجی، بسیار آبدار، خوش طعم و معطر است که بافتی سفت دارد و از تعداد ۹ تا 10 پره تشکیل شده که به راحتی قابل تفکیک هستند. محور میانی میوه جامد تا نیمه توخالی است. میوه ها پر بذر بوده و بذرها از نوع چند جنین با لپه های سبز مایل به زرد و رنگ پریده هستند. در صورتی که میوه ها پس از رسیدن به مدت طولانی روی درخت نگهداری شوند، کیفیت اولیه خود را از دست نداده و حال پف دار نیز نخواهند گرفت

 

 کد شناسایی نهال نارنگی کینو : 6415  

قیمت نهال نارنگی کینو ریشه ای :  7000الی10000تومان قیمت نهال نارنگی کینو گلدانی/نایلکس :  15000تومان (نهال نارنگی پایه بذری) 

قیمت نهال نارنگی کینو - پایه رویشی : 15000تومان قیمت نهال نارنگی کینو گلدانی/نایلکس :  25000تومان (نهال نارنگی پایه رویشی)

بازدیدکننده گرامی با سپاس و تشکر از حسن انتخاب جنابعالی لطفا جهت دریافت لیست قیمت انواع نهال نارنگی و یا بمنظور اطلاع از نحوه ی فروش نهال نارنگی،شرایط اخذ تسهیلات خرید نهال نارنگی با واحد فروش سازمان تماس حاصل فرمایید (روابط عمومی مرکز تحقیقاتی ایرانهال البرز 66462408-021 خطوط ویژه) ساعات پاسخگویی شنبه الی چهارشنبه (9الی 16) پنجشنبه (9 الی 13) 66462408-021خطوط ویژه 10خط

 

نهال نارنگی لی Lee

 

دورگی کمپلکس است که در سال ۱۹۴۲ از تلاقی ارقام کلمانتین و ارلاندو تانجلو در فلوریدا بدست آمده است. ظاهر درخت جذاب و شاخه های بی تیغ و متراکم آن حامل برگهای باریک و نیزه ای با اندازه ای متوسط است. درشتی میوه ها دار حل متوسط  بوده و شکل آنها گرد تا نیمه کروی است که در دو انتها اندکی فرورفته بوده و ناحیه قاعده ای هر میوه اندکی مرتفع و شیاردار شده است. بخش انتهایی میوه گرد یا بصورت جزئی پهن است. پوست میوه نازک و چرمی و نسبتا محکم به گوشت چسبیده ولی به راحتی قابل پوست گیری است. سطح پوست صاف و صیقلی و رنگ آن در زمان رسیدگی نارنجی مایل به زرد است. هر میوه از تعداد 9 تا 10 پره که به راحتی قابل جدا شدن از یکدیگر هستند تشکیل شده است. رقمی آبدار خوش طعم، معطر و شیرین است. تعداد بذر در هر میوه زیاد بوده و لپه ها به رنگ سبز روشن هستند. از لحاظ زمان رسیدگی رقمی نسبتاً زودرس است که در ردیف آخر زودرس ها و اول میان رس ها قرار دارد .

 

 

کد شناسایی نهال نارنگی لی : 6416  

قیمت نهال نارنگی لی ریشه ای :  7000الی10000تومان قیمت نهال نارنگی لی گلدانی/نایلکس :  15000تومان (نهال نارنگی پایه بذری) 

قیمت نهال نارنگی لی - پایه رویشی : 15000تومان قیمت نهال نارنگی لی گلدانی/نایلکس :  25000تومان (نهال نارنگی پایه رویشی)

بازدیدکننده گرامی با سپاس و تشکر از حسن انتخاب جنابعالی لطفا جهت دریافت لیست قیمت انواع نهال نارنگی و یا بمنظور اطلاع از نحوه ی فروش نهال نارنگی،شرایط اخذ تسهیلات خرید نهال نارنگی با واحد فروش سازمان تماس حاصل فرمایید (روابط عمومی مرکز تحقیقاتی ایرانهال البرز 66462408-021 خطوط ویژه) ساعات پاسخگویی شنبه الی چهارشنبه (9الی 16) پنجشنبه (9 الی 13) 66462408-021خطوط ویژه 10خط

 

نهال نارنگی نوآ Nova  

 

میوه ها از نظر شکل و اندازه بسیار شبیه ارلاندو تانجلو هستند. درشتی میوه ها متوسط و شکل آنها پخت تا نیمه کروی و فاقد گردن هستند. قاعده میوه ها اندکی گردن دار ولی نوک آنها تقریباً صاف و تخت است. پوست نازک، چرمی و تا حدودی به گوشت چسبیده ولی به راحتی قابل پوست گیری است. سطح پوست صاف و نقاط ریز فرورفته ای دارد. رنگ پوست در زمان رسیدگی زرد مايل به نارنجی و پررنگ تر از ارلاندو تانجلو است. تعداد پره ها حدود 11 عدد بوده و به راحتی قابل تفکیک هستند. محور میانی میوه باز و اندازه ای متوسط دارد. گوشت به رنگ نارنجی تیره، آبدار و خوش مزه است. تعداد بذرها زیاد بوده و بذرها از نوع چند جنین با لپه هایی به رنگ سبز روشن هستند. رنگ گرفتن و رسیدن میوه ها خیلی زودتر از ارلاندو تانجلو صورت می گیرد .

 

 کد شناسایی نهال نارنگی نوآ : 6417  

قیمت نهال نارنگی نوآ ریشه ای :  7000الی10000تومان قیمت نهال نارنگی نوآ گلدانی/نایلکس :  15000تومان (نهال نارنگی پایه بذری) 

قیمت نهال نارنگی نوآ - پایه رویشی : 15000تومان قیمت نهال نارنگی نوآ گلدانی/نایلکس :  25000تومان (نهال نارنگی پایه رویشی)

بازدیدکننده گرامی با سپاس و تشکر از حسن انتخاب جنابعالی لطفا جهت دریافت لیست قیمت انواع نهال نارنگی و یا بمنظور اطلاع از نحوه ی فروش نهال نارنگی،شرایط اخذ تسهیلات خرید نهال نارنگی با واحد فروش سازمان تماس حاصل فرمایید (روابط عمومی مرکز تحقیقاتی ایرانهال البرز 66462408-021 خطوط ویژه) ساعات پاسخگویی شنبه الی چهارشنبه (9الی 16) پنجشنبه (9 الی 13) 66462408-021خطوط ویژه 10خط

 

نهال نارنگی ویلکینگ Wilking

 

این رقم در سال 1915 در دانشگاه کالیفرنیا از تلاقی ارقام King و willowleaf بدست آمده است. درختی نسبتا قوی، با تاجی متوسط و گرد و تقریبا بی تیغ و با برگ هایی طویل به شکل نیزه ای پهن است. میوه ها از نظر اندازه در حد متوسط تا درشت بوده و شکل آنها اندکی پخت است که در قسمت قاعده ای حالت پهنی به خود گرفته و تا حدودی شیاردار شده اند. بخش انتهایی میوه نیز پهن یا نسبتاً فشرده شده است . ضخامت پوست متوسط تا نازک و تا حدودی ترد و چسبیده به گوشت است ولی به راحتی قابل پوست گیری است. سطح پوست صاف و براق و دارای نقاط ریز فرورفته است و در هنگام رسیدگی به رنگ نارنجی در می آید. هر میوه دارای 9 تا 12 پره بوده که به راحتی از یکدیگر قابل جدا شدن هستند ولی هر پره بافت سفتی دارد. محور میانی میوه نیمه توخالی و رنگ گوشت نارنجی تیره، بسیار آبدار معطر و خوش مزه است. تقریبا پر بذر بوده و بذرها از نوع تک جنین با لپه های زرد مایل به سبز تا زرد هستند. از لحاظ زمان رسیدن جزء ارقام میان رس است. میوه ها به خوبی روی درخت قابلیت نگهداری داشته و کیفیت خود را حفظ می نمایند ولی نگهداری بیش از حد باعث پف دار شدن پوست خواهد شد. تمایل شدیدی به سال آوری دارد. رقمی مقاوم به سرما محسوب می شود .

 

 

کد شناسایی نهال نارنگی ویلکینگ : 6418  

قیمت نهال نارنگی ویلکینگ ریشه ای :  7000الی10000تومان قیمت نهال نارنگی ویل گلدانی/نایلکس :  15000تومان (نهال نارنگی پایه بذری) 

قیمت نهال نارنگی ویلکینگ - پایه رویشی : 15000تومان قیمت نهال نارنگی ویل گلدانی/نایلکس :  25000تومان (نهال نارنگی پایه رویشی)

بازدیدکننده گرامی با سپاس و تشکر از حسن انتخاب جنابعالی لطفا جهت دریافت لیست قیمت انواع نهال نارنگی و یا بمنظور اطلاع از نحوه ی فروش نهال نارنگی،شرایط اخذ تسهیلات خرید نهال نارنگی با واحد فروش سازمان تماس حاصل فرمایید (روابط عمومی مرکز تحقیقاتی ایرانهال البرز 66462408-021 خطوط ویژه) ساعات پاسخگویی شنبه الی چهارشنبه (9الی 16) پنجشنبه (9 الی 13) 66462408-021خطوط ویژه 10خط

 

نهال نارنگی مینئولا تانجلو Minneola tangelo

 

دورگی است که در سال 1931 از تلاقی گریپ فروت دانکن و نارنگی دنسی بدست آمده است. رقمی پررشد، میان راس و پرمحصول با برگهای درشت، طویل و نوک تیز است که با ارلاندو تانجلو ناسازگاری داشته و برای تنظیم باردهی آن بهتر است تا از ارقام دنسی، کینو، کلمانتین و یا تمپل به عنوان گرده دهنده استفاده شود. مینئولا تانجلو دارای میوه هایی با اندازه متوسط تا درشت و به شکل پخت تا کشیده با گردنی کاملاً مشخص و زنگوله ای شکل و به رنگ نارنجی تیره است. پوست میوه به رنگ نارنجی مایل به قرمز، صاف و دارای بافت سنگریزه ای بوده و کاملاً به گوشت چسبیده است. میوهها از ۱۰ تا ۱۲ پره با محوری کوچک و میان تهی و گوشتی نارنجی با بافت ترد و آبدار، معطر و کمی ترش تشکیل شده اند و در داخل هر میوه حدود ۷ تا 12 بذر دیده می شود. میوه ها از آذر تا بهمن ماه آماده برداشت بوده و از تحمل بالایی نسبت به ضربات مکانیکی ناشی از حمل ونقل برخوردارند. این رقم به امراض لکه سیاه و پوسیدگی آلترناریایی حساس و همچنین میزان مقاومت آن به سرما کمتر از ارلاندو تانجلو است .

 

کد شناسایی نهال نارنگی تانجلو : 6419  

قیمت نهال نارنگی تانجلو ریشه ای :  7000الی10000تومان قیمت نهال نارنگی تانجلو گلدانی/نایلکس :  15000تومان (نهال نارنگی پایه بذری) 

قیمت نهال نارنگی تانجلو - پایه رویشی : 15000تومان قیمت نهال نارنگی تانجلو گلدانی/نایلکس :  25000تومان (نهال نارنگی پایه رویشی)

بازدیدکننده گرامی با سپاس و تشکر از حسن انتخاب جنابعالی لطفا جهت دریافت لیست قیمت انواع نهال نارنگی و یا بمنظور اطلاع از نحوه ی فروش نهال نارنگی،شرایط اخذ تسهیلات خرید نهال نارنگی با واحد فروش سازمان تماس حاصل فرمایید (روابط عمومی مرکز تحقیقاتی ایرانهال البرز 66462408-021 خطوط ویژه) ساعات پاسخگویی شنبه الی چهارشنبه (9الی 16) پنجشنبه (9 الی 13) 66462408-021خطوط ویژه 10خط

نهال نارنگی مورکان Murcott

 

این رقم که نام دیگر آن Honey می باشد، یک تانگور (حاصل تلاقی پرتقال و نارنگی) است که برای اولین بار در سال ۱۹۱۶ به صورت یک نهال بذری تصادفی یافت شد. این رقم از نظر بسیاری از ویژگی های مربوط به میوه و ساختار درخت بسیار شبیه نارنگی است. درختان مورکات از نظر مقاومت به سرما در حد متوسط تا قوی بوده و میوه ها در خوشه های انتهایی تشکیل می شوند و همین امر موجب خم شدن شاخه های پربار آن خواهد شد. میوه ها اندازه متوسطی داشته، بذردار، پخت و دارای محور میانی نسبتا توخالی هستند که از ویژگی های اغلب نارنگی ها محسوب می شود. به هر حال پوست میوه به آسانی نارنگی های دیگر قابل جدا شدن از گوشت نیست و لپه های بذر نیز برخلاف نارنگی ها که اغلب سبز هستند سفید است. پوست میوه شل یا پفکی نبوده و حمل ونقل میوه ها به خوبی امکانپذیر است. میوه های مورکات در نیمکره شمالی از  دی تا اردیبهشت ماه می رسند و لذا از دیر رس ترین ارقام نارنگی محسوب شده و از ارزش اقتصادی بالایی در بازار برخوردار است. دیررس بودن این رقم پذیرش خطر سرمازدگی درخت را نیز به همراه دارد. از آنجایی که عصاره میوه این رقم دارای مقدار زیادی از ماده تلخ لیمونین است باید میوه ها را پس از رسیدگی کامل برداشت کرد زیرا قبیل این زمان میوه ها برای تازه خوری یا استفاده در صنایع فرآوری فاقد مزه و یا عطر و طعم مطلوب خود هستند. کیفیت درونی میوه در بین سایر انواع نارنگی و یا دورگ های نارنگی بسیار خوب و بهتر از بسیاری از آنهاست. پوست و گوشت میوه ها در زمان رسیدگی نارنجی یا قرمز تیره شده و عطر و طعم میوه عالی خواهد بود. این رقم استعداد زیادی برای سال آوری دارد. دیررسی و پربار بودن موجب تشدید سال آوری این رقم شده است به گونه ای که باردهی بیش از حد در طی چندین سال عملا باعث مصرف بخش عمده سایر کربوهیدراتی ریشه ها و در نتیجه اضمحلال درخت خواهد شد که از آن به عارضه زوال مورکات یاد می شود. سال آوری این رقم را می توان تا حدودی با هرس شاخه ها و یا تنک میوه کنترل کرد .

  

کد شناسایی نهال نارنگی مورکان : 6420  

قیمت نهال نارنگی مورکان ریشه ای :  7000الی10000تومان قیمت نهال نارنگی مورکان گلدانی/نایلکس :  15000تومان (نهال نارنگی پایه بذری) 

قیمت نهال نارنگی مورکان - پایه رویشی : 15000تومان قیمت نهال نارنگی مورکان گلدانی/نایلکس :  25000تومان (نهال نارنگی پایه رویشی)

بازدیدکننده گرامی با سپاس و تشکر از حسن انتخاب جنابعالی لطفا جهت دریافت لیست قیمت انواع نهال نارنگی و یا بمنظور اطلاع از نحوه ی فروش نهال نارنگی،شرایط اخذ تسهیلات خرید نهال نارنگی با واحد فروش سازمان تماس حاصل فرمایید (روابط عمومی مرکز تحقیقاتی ایرانهال البرز 66462408-021 خطوط ویژه) ساعات پاسخگویی شنبه الی چهارشنبه (9الی 16) پنجشنبه (9 الی 13) 66462408-021خطوط ویژه 10خط

نهال نارنگی تمپل Temple

 

این رقم که آن را دورگی از پرتقال و نارنگی می دانند رقمی پرمحصول و نسبتاً پررشد با تاجی گسترده و بوته ای شکل است که شاخه های آن گاهی تیغدار هستند. میوه ها اندازه ای متوسط و شکلی نیمه کروی تا تخم مرغی واژگون دارند و شبیه نارنگی هستند. در بعضی از میوه ها گردنی کوتاه را در قسمت قاعده ای و نافی کوچک را در نوک میوه می توان دید. پوست میوه اگرچه برخلاف اغلب نارنگی ها به گوشت چسبیده اما به راحتی قابل پوست گیری است. رنگ پوست نارنجی تیره و سطح آن صاف همراه با نقاط ریز فرورفته است. از ارقام پربذر بوده و هر میوه می تواند ۱۵ تا ۲۰ بذر داشته باشد، بذرها از نوع تک جنین هستند. رقمی است که برای تازه خوری و همچنین آب گیری مناسب است. این رقم به ترکیدگی میان بر و نیز حمله شته ها و بیماری لکه سیاه حساسیت زیادی داشته و میوه ها در اثر بروز سرما دچار ریزش شدیدی خواهند شد .

 

کد شناسایی نهال نارنگی تمپل : 6421  

قیمت نهال نارنگی تمپل ریشه ای :  7000الی10000تومان قیمت نهال نارنگی تمپل گلدانی/نایلکس :  15000تومان (نهال نارنگی پایه بذری) 

قیمت نهال نارنگی تمپل - پایه رویشی : 15000تومان قیمت نهال نارنگی تمپل گلدانی/نایلکس :  25000تومان (نهال نارنگی پایه رویشی)

بازدیدکننده گرامی با سپاس و تشکر از حسن انتخاب جنابعالی لطفا جهت دریافت لیست قیمت انواع نهال نارنگی و یا بمنظور اطلاع از نحوه ی فروش نهال نارنگی،شرایط اخذ تسهیلات خرید نهال نارنگی با واحد فروش سازمان تماس حاصل فرمایید (روابط عمومی مرکز تحقیقاتی ایرانهال البرز 66462408-021 خطوط ویژه) ساعات پاسخگویی شنبه الی چهارشنبه (9الی 16) پنجشنبه (9 الی 13) 66462408-021خطوط ویژه 10خط

 

 

نهال نارنگی یاشار Yashar

 

دورگی کمپلکس و حاصل تلاقی مینئولا تانجلو با شانگشا است که در سال ۱۳۷۱ بوجود آمده و در سال ۱۳۸۹ توسط مؤسسه تحقیقات مرکبات کشور معرفی شد، درختان این رقم تاجی  گسترده و پهن داشته و شاخه های آن که تقریبا بی تیغ هستند در اثر وزن میوه ها حالت آویزانی به خود می گیرند. میوه ها اندازه متوسطی داشته، بذردار، کروی تا پخت و دارای محور میانی نسبتاً توخالی هستند. پوست میوه به آسانی نارنگی های دیگر قابل جدا شدن از گوشت نیست . میوه های این رقم در مناطق شمالی کشور در اردیبهشت ماه می رسند و لذا از دیررس ترین ارقام نارنگی محسوب شده و بنابراین از ارزش اقتصادی بالایی در بازار برخوردار است. کیفیت درونی میوه در بین سایر انواع نارنگی و یا دورگ های نارنگی بسیار خوب و بهتر از بسیاری از آنهاست. پوست و گوشت میوه ها در زمان رسیدگی نارنجی تیره شده و عطر و طعم میوه عالی خواهد بود. این رقم استعداد زیادی برای سال آوری دارد. دیررسی و پربار بودن موجب تشدید سال آوری این رقم شده است. سال آوری این رقم می توان تا حدودی با هرس شاخه ها و یا تنک میوه کنترل کرد

 

 

کد شناسایی نهال نارنگی یاشار : 6422  

قیمت نهال نارنگی یاشار ریشه ای :  7000الی10000تومان قیمت نهال نارنگی یاشار گلدانی/نایلکس :  15000تومان (نهال نارنگی پایه بذری) 

قیمت نهال نارنگی یاشار - پایه رویشی : 15000تومان قیمت نهال نارنگی یاشار گلدانی/نایلکس :  25000تومان (نهال نارنگی پایه رویشی)

بازدیدکننده گرامی با سپاس و تشکر از حسن انتخاب جنابعالی لطفا جهت دریافت لیست قیمت انواع نهال نارنگی و یا بمنظور اطلاع از نحوه ی فروش نهال نارنگی،شرایط اخذ تسهیلات خرید نهال نارنگی با واحد فروش سازمان تماس حاصل فرمایید (روابط عمومی مرکز تحقیقاتی ایرانهال البرز 66462408-021 خطوط ویژه) ساعات پاسخگویی شنبه الی چهارشنبه (9الی 16) پنجشنبه (9 الی 13) 66462408-021خطوط ویژه 10خط

 

نهال نارنگی شاهین Shahin

 

این رقم که دورگی از پرتقال و نارنگی است در سال ۱۳۸۸ توسط مؤسسه تحقیقات مرکبات کشور معرفی شد. نارنگی شاهین رشدی متوسط و تاجی گسترده و باز دارد و شاخه های آن بی تیغ هستند. میوه ها اندازه ای متوسط و شکلی پخت دارند که گوشت آنها نارنجی رنگ، ترد ، آبدار و خوش عطر و شیرین است. رقمی پربذر با بذرهای کوچک و چند جنین بوده و در گروه ارقام زودرس (اواخر پاییز) قرار می گیرد. پوست میوه ها ضخامتی متوسط داشته چسبیده به گوشت بوده ولی به راحتی قابل پوست گیری است. سطح پوست صاف و رنگ آن نارنجی است. این رقم مناسب کشت در مناطق شمالی کشور یعنی در استان های مازندران ، گیلان و گلستان می باشد .

 

 

کد شناسایی نهال نارنگی شاهین : 6423  

قیمت نهال نارنگی شاهین ریشه ای :  7000الی10000تومان قیمت نهال نارنگی شاهین گلدانی/نایلکس :  15000تومان (نهال نارنگی پایه بذری) 

قیمت نهال نارنگی شاهین - پایه رویشی : 15000تومان قیمت نهال نارنگی شاهین گلدانی/نایلکس :  25000تومان (نهال نارنگی پایه رویشی)

بازدیدکننده گرامی با سپاس و تشکر از حسن انتخاب جنابعالی لطفا جهت دریافت لیست قیمت انواع نهال نارنگی و یا بمنظور اطلاع از نحوه ی فروش نهال نارنگی،شرایط اخذ تسهیلات خرید نهال نارنگی با واحد فروش سازمان تماس حاصل فرمایید (روابط عمومی مرکز تحقیقاتی ایرانهال البرز 66462408-021 خطوط ویژه) ساعات پاسخگویی شنبه الی چهارشنبه (9الی 16) پنجشنبه (9 الی 13) 66462408-021خطوط ویژه 10خط

 

نهال نارنگی نوشین Noushin

 

رقمی پربذر و زودرس (اواسط پاییز) می باشد که از تلاقی پرتقال و نارنگی بدست آمده است. نارنگی نوشین در سال 1388 توسط موسسه تحقیقات مرکبات کشور به عنوان یک رقم تجاری معرفی شد. رقمی بی تیغ است که تاج آن نسبت به کلمانتین افراشته تر و شاخ و برگ متراکمی دارد. میوه ها پخت و اندازه آنها متوسط است. پوست میوه نارنجی روشن و ضخامت متوسطی دارد که به راحتی قابل پوستگیری است. تعداد پره های هر میوه ۱۰ تا ۱۱ عدد است که به راحتی از هم قابل تفکیک هستند. محور میانی میوه بزرگ و توخالی و گوشت نارنجی رنگ آن آب دار، معطر و خوش مزه است. این رقم مناسب کشت در مناطق شمالی کشور یعنی استان های مازندارن، گیلان و گلستان می باشد

 

 

کد شناسایی نهال نارنگی نوشین : 6424  

قیمت نهال نارنگی نوشین ریشه ای :  7000الی10000تومان قیمت نهال نارنگی نوشین گلدانی/نایلکس :  15000تومان (نهال نارنگی پایه بذری) 

قیمت نهال نارنگی نوشین - پایه رویشی : 15000تومان قیمت نهال نارنگی نوشین گلدانی/نایلکس :  25000تومان (نهال نارنگی پایه رویشی)

بازدیدکننده گرامی با سپاس و تشکر از حسن انتخاب جنابعالی لطفا جهت دریافت لیست قیمت انواع نهال نارنگی و یا بمنظور اطلاع از نحوه ی فروش نهال نارنگی،شرایط اخذ تسهیلات خرید نهال نارنگی با واحد فروش سازمان تماس حاصل فرمایید (روابط عمومی مرکز تحقیقاتی ایرانهال البرز 66462408-021 خطوط ویژه) ساعات پاسخگویی شنبه الی چهارشنبه (9الی 16) پنجشنبه (9 الی 13) 66462408-021خطوط ویژه 10خط

 

نهال نارنگی پرنا Parna

 

دورگی حاصل تلاقی نارنگی و پرتقال است که در سال 1388 توسط موسسه تحقیقات مرکبات کشور معرفی شد. درختان این رقم از نظر رشد رویشی متوسط و دارای تاج بیضوی و متراکم است. شاخه ها کم تیغ، باریک و افراشته و برگ ها به شکل نیزه ای هستند. میوه ها اندازه متوسطی داشته، بذر دار، گلابی شکل و دارای محور میانی نسبتا تو خالی هستند.پوست میوه به آسانی قابل جدا شدن از گوشت است. میوه های این رقم در مناطق جنوبی کشور در دی ماه می رسند و در ردیف ارقام میان رس قرار می گیرد. پوست و گوشت میوه ها در زمان رسیدگی زرد لیمویی شده و عطر و طعم میوه عالی خواهد بود. این رقم مناسب کشت برای کلیه مناطق مرکبات خیز جنوب که دارای شرایط مشابه شهرستان جهرم می باشد است

 

 

کد شناسایی نهال نارنگی پرنا : 6425  

قیمت نهال نارنگی پرنا ریشه ای :  7000الی10000تومان قیمت نهال نارنگی پرنا گلدانی/نایلکس :  15000تومان (نهال نارنگی پایه بذری) 

قیمت نهال نارنگی پرنا - پایه رویشی : 15000تومان قیمت نهال نارنگی پرنا گلدانی/نایلکس :  25000تومان (نهال نارنگی پایه رویشی)

بازدیدکننده گرامی با سپاس و تشکر از حسن انتخاب جنابعالی لطفا جهت دریافت لیست قیمت انواع نهال نارنگی و یا بمنظور اطلاع از نحوه ی فروش نهال نارنگی،شرایط اخذ تسهیلات خرید نهال نارنگی با واحد فروش سازمان تماس حاصل فرمایید (روابط عمومی مرکز تحقیقاتی ایرانهال البرز 66462408-021 خطوط ویژه) ساعات پاسخگویی شنبه الی چهارشنبه (9الی 16) پنجشنبه (9 الی 13) 66462408-021خطوط ویژه 10خط

 

نهال نارنگی ورا Vara

 

رقمی بذر دار و میان رس ( دی ماه) و حاصل تلاقی و نارنگی است که در سال 1388 توسط موسسه تحقیقات مرکبات کشور به عنوان یک رقم تجاری معرفی شد. تاج آن کروی و عادت رشدی آن عمودی و بر افراشته است و شاخ و برگ متراکمی دارد. میوه ها گلابیس شکل و اندازه آنها متوسط است. پوست میوه زرد و ضخامت متوسطی دارد که به راحتی قابل تفکیک هستند. محور میانی میوه بزرگ و تو خالی و گوشت زرد آن آب دار، معطر و خوش مزه است. این رقم مناسب کشت برای کلیه مناطق مرکبات خیز جنوب که دارای شرایط مشابه با شهرستان جهرم می باشد

 

 

کد شناسایی نهال نارنگی ورا : 6426  

قیمت نهال نارنگی ورا ریشه ای :  7000الی10000تومان قیمت نهال نارنگی ورا گلدانی/نایلکس :  15000تومان (نهال نارنگی پایه بذری) 

قیمت نهال نارنگی ورا - پایه رویشی : 15000تومان قیمت نهال نارنگی ورا گلدانی/نایلکس :  25000تومان (نهال نارنگی پایه رویشی)

بازدیدکننده گرامی با سپاس و تشکر از حسن انتخاب جنابعالی لطفا جهت دریافت لیست قیمت انواع نهال نارنگی و یا بمنظور اطلاع از نحوه ی فروش نهال نارنگی،شرایط اخذ تسهیلات خرید نهال نارنگی با واحد فروش سازمان تماس حاصل فرمایید (روابط عمومی مرکز تحقیقاتی ایرانهال البرز 66462408-021 خطوط ویژه) ساعات پاسخگویی شنبه الی چهارشنبه (9الی 16) پنجشنبه (9 الی 13) 66462408-021خطوط ویژه 10خط

 

نهال نارنگی ساتسوما

 

نام دیگر آن در ایران انشیو (unshiu) است. نزدیک به صد رقم ساتسوما وجود دارد. تفاوت آنها در زمان رسیدن، شکل میوه و کیفیت داخلی میوه است. بذر این رقم در سال های 1309-1313 وارد ایران شده است. به علت مقاومت آن به سرما ( تا 13- درجه سانتیگراد ) به عنوان اولین نارنگی جهت کشت در شمال کشور معرفی گردید.

 

 

کد شناسایی نهال نارنگی ساتسوما: 6427  

قیمت نهال نارنگی ساتسو ریشه ای :  7000الی10000تومان قیمت نهال نارنگی ساتسو گلدانی/نایلکس :  15000تومان (نهال نارنگی پایه بذری) 

قیمت نهال نارنگی ساتسوما- پایه رویشی : 15000تومان قیمت نهال نارنگی ساتسوما گلدانی/نایلکس :  25000تومان (نهال نارنگی پایه رویشی)

بازدیدکننده گرامی با سپاس و تشکر از حسن انتخاب جنابعالی لطفا جهت دریافت لیست قیمت انواع نهال نارنگی و یا بمنظور اطلاع از نحوه ی فروش نهال نارنگی،شرایط اخذ تسهیلات خرید نهال نارنگی با واحد فروش سازمان تماس حاصل فرمایید (روابط عمومی مرکز تحقیقاتی ایرانهال البرز 66462408-021 خطوط ویژه) ساعات پاسخگویی شنبه الی چهارشنبه (9الی 16) پنجشنبه (9 الی 13) 66462408-021خطوط ویژه 10خط

 

نهال نارنگی پونکن

 

درختانی قوی و بالا رونده و سال آور هستند. جزو ارقام زودرس بود، میوه ای بزرگ، گرد پخ، دارای ناف کوچک، پوست کلفت و صاف است. رنگ گوشت میوه نارنجی و مزه به نسبت دلچسب و معطری دارد.

 

کد شناسایی نهال نارنگی پونکن: 6428  

قیمت نهال نارنگی پونکن ریشه ای :  7000الی10000تومان قیمت نهال نارنگی پونکن گلدانی/نایلکس :  15000تومان (نهال نارنگی پایه بذری) 

قیمت نهال نارنگی پونکن- پایه رویشی : 15000تومان قیمت نهال نارنگی پونکن گلدانی/نایلکس :  25000تومان (نهال نارنگی پایه رویشی)

بازدیدکننده گرامی با سپاس و تشکر از حسن انتخاب جنابعالی لطفا جهت دریافت لیست قیمت انواع نهال نارنگی و یا بمنظور اطلاع از نحوه ی فروش نهال نارنگی،شرایط اخذ تسهیلات خرید نهال نارنگی با واحد فروش سازمان تماس حاصل فرمایید (روابط عمومی مرکز تحقیقاتی ایرانهال البرز 66462408-021 خطوط ویژه) ساعات پاسخگویی شنبه الی چهارشنبه (9الی 16) پنجشنبه (9 الی 13) 66462408-021خطوط ویژه 10خط

نهال نارنگی دنسی

 

میوه ها خیلی کوچک هستند. نیاز گرمایی این رقم بالاست. بنابراین برای مناطق گرمسیری مناسب است. پوست آن نازک، گوشت سبز روشن، ترد، ترش مزه و معطری دارد.

 

 

کد شناسایی نهال نارنگی دنسی: 6429  

قیمت نهال نارنگی دنسی ریشه ای :  7000الی10000تومان قیمت نهال نارنگی دنسی گلدانی/نایلکس :  15000تومان (نهال نارنگی پایه بذری) 

قیمت نهال نارنگی دنسی - پایه رویشی : 15000تومان قیمت نهال نارنگی دنسی گلدانی/نایلکس :  25000تومان (نهال نارنگی پایه رویشی)

بازدیدکننده گرامی با سپاس و تشکر از حسن انتخاب جنابعالی لطفا جهت دریافت لیست قیمت انواع نهال نارنگی و یا بمنظور اطلاع از نحوه ی فروش نهال نارنگی،شرایط اخذ تسهیلات خرید نهال نارنگی با واحد فروش سازمان تماس حاصل فرمایید (روابط عمومی مرکز تحقیقاتی ایرانهال البرز 66462408-021 خطوط ویژه) ساعات پاسخگویی شنبه الی چهارشنبه (9الی 16) پنجشنبه (9 الی 13) 66462408-021خطوط ویژه 10خط

 

نهال نارنگی کلئوپاترا

 

یکی از پایه های مرکبات است. در نواحی جنوب ایران نیز بیشتر به عنوان پایه به کار برده میشود. از ویژگی های مهم آن میتوان به تحمل در برابر تریبتزا، اگزوکورتیس، زایلوپروز، شوری، سرما و خاک های آهکی را برشمرد؛ اما قلیایی بودن خاک را کمتر تحمل میکند. به نماتد مقاوم نیست. درباره مقاومت آن در برابر گموز تفاوت هایی دیده نیشود. در pH  بالای خاک تا حدود 8 بهترین پایه برای نارنگی محسوب میشود.

 

 

کد شناسایی نهال نارنگی کلئوپاترا: 6430  

قیمت نهال نارنگی کلئوپا ریشه ای :  7000الی10000تومان قیمت نهال نارنگی کلئوپاترا گلدانی/نایلکس :  15000تومان (نهال نارنگی پایه بذری) 

قیمت نهال نارنگی کلئوپاترا - پایه رویشی : 15000تومان قیمت نهال نارنگی کلئوپاترا گلدانی/نایلکس :  25000تومان (نهال نارنگی پایه رویشی)

بازدیدکننده گرامی با سپاس و تشکر از حسن انتخاب جنابعالی لطفا جهت دریافت لیست قیمت انواع نهال نارنگی و یا بمنظور اطلاع از نحوه ی فروش نهال نارنگی،شرایط اخذ تسهیلات خرید نهال نارنگی با واحد فروش سازمان تماس حاصل فرمایید (روابط عمومی مرکز تحقیقاتی ایرانهال البرز 66462408-021 خطوط ویژه) ساعات پاسخگویی شنبه الی چهارشنبه (9الی 16) پنجشنبه (9 الی 13) 66462408-021خطوط ویژه 10خط

 

نهال نارنگی ارلاندو تانجلو ( Orlando tangelo )

 

این رقم دورگ میان گریپ فروت رقم دانکن و نارنگی دنسی است. به علت شیرین و آبدار بودن معروف است. رقم آن زودرس، میوه آن بزرگ، گرد و پخ است. درختان بزرگ، با برگ هایی به شکل فنجان دارد. نسبت به سرما مقاوم و توصیه میشود که در باغ های همراه با سایر ارقام گرده دهنده کاشته شود. مناسب ترین شرایط برای کشت آن جیرفت، خوزستان و سواحل خلیج فارس است. 

 

کد شناسایی نهال نارنگی ارلاندو تانجلو: 6431  

قیمت نهال نارنگی ارلاندو ریشه ای :  7000الی10000تومان قیمت نهال نارنگی ارلاندو گلدانی/نایلکس :  15000تومان (نهال نارنگی پایه بذری) 

قیمت نهال نارنگی ارلاندو - پایه رویشی : 15000تومان قیمت نهال نارنگی ارلاندو گلدانی/نایلکس :  25000تومان (نهال نارنگی پایه رویشی)

بازدیدکننده گرامی با سپاس و تشکر از حسن انتخاب جنابعالی لطفا جهت دریافت لیست قیمت انواع نهال نارنگی و یا بمنظور اطلاع از نحوه ی فروش نهال نارنگی،شرایط اخذ تسهیلات خرید نهال نارنگی با واحد فروش سازمان تماس حاصل فرمایید (روابط عمومی مرکز تحقیقاتی ایرانهال البرز 66462408-021 خطوط ویژه) ساعات پاسخگویی شنبه الی چهارشنبه (9الی 16) پنجشنبه (9 الی 13) 66462408-021خطوط ویژه 10خط

 

نهال نارنگی مینئولا (minneeola)

 

حاصل دورگ گیری میان گریپ فروت دانکن و نارنگی دنسی است. این رقم را از روی دم میوه آن که شکل زنگوله دارد تشخیص میدهند. میوه اش بزرگ، پوست میوه به نسبت نازک و به آسانی کنذه میشود.کاملا پر آب و میوه بذر کمی دارد. اغلب خود بارور نیست و اگر با ارقام گرده دهنده مناسبی مانند رقم تمپل کشت شود محصول بیشتری میدهد.

 

کد شناسایی نهال نارنگی مینئولا : 6432  

قیمت نهال نارنگی مینئولا ریشه ای :  7000الی10000تومان قیمت نهال نارنگی مینئولا گلدانی/نایلکس :  15000تومان (نهال نارنگی پایه بذری) 

قیمت نهال نارنگی مینئولا - پایه رویشی : 15000تومان قیمت نهال نارنگی مینئولا گلدانی/نایلکس :  25000تومان (نهال نارنگی پایه رویشی)

بازدیدکننده گرامی با سپاس و تشکر از حسن انتخاب جنابعالی لطفا جهت دریافت لیست قیمت انواع نهال نارنگی و یا بمنظور اطلاع از نحوه ی فروش نهال نارنگی،شرایط اخذ تسهیلات خرید نهال نارنگی با واحد فروش سازمان تماس حاصل فرمایید (روابط عمومی مرکز تحقیقاتی ایرانهال البرز 66462408-021 خطوط ویژه) ساعات پاسخگویی شنبه الی چهارشنبه (9الی 16) پنجشنبه (9 الی 13) 66462408-021خطوط ویژه 10خط

 

 

 

 

نهال نارنگی کینو kinnow

از ارقام خوب پاکستانی است. اندازه میوه متوسط، پوست میوه نسبت به سایر نارنگی ها چسبندگی بیشتری به گوشت دارد. ظاهری خشن، چرمی، بسیار صاف و براق دارد که گاهی نقاط فرو رفته خیلی ظریف به رنگ زرد مایل به نارنجی روی پوست دیده میشود. میوه آن پر آب، سفت، با عطر عالی، همراه بذرهای چند جنینی زیاد و نسبت به سرما مقاوم است. کینو در برخی از نقاط جنوب کشور از جملهداراب همرا سایر انواع مرکبات کشت میشود.

 

کد شناسایی نهال نارنگی کینو : 6433  

قیمت نهال نارنگی کینو ریشه ای :  7000الی10000تومان قیمت نهال نارنگی کینو گلدانی/نایلکس :  15000تومان (نهال نارنگی پایه بذری) 

قیمت نهال نارنگی کینو - پایه رویشی : 15000تومان قیمت نهال نارنگی کینو گلدانی/نایلکس :  25000تومان (نهال نارنگی پایه رویشی)

بازدیدکننده گرامی با سپاس و تشکر از حسن انتخاب جنابعالی لطفا جهت دریافت لیست قیمت انواع نهال نارنگی و یا بمنظور اطلاع از نحوه ی فروش نهال نارنگی،شرایط اخذ تسهیلات خرید نهال نارنگی با واحد فروش سازمان تماس حاصل فرمایید (روابط عمومی مرکز تحقیقاتی ایرانهال البرز 66462408-021 خطوط ویژه) ساعات پاسخگویی شنبه الی چهارشنبه (9الی 16) پنجشنبه (9 الی 13) 66462408-021خطوط ویژه 10خط

 

 

نهال نارنگی سیاهو

 

این نوع از دهستانی به همین نام از توابع بندرعباس در استان هرمزگان برداشت میشود. به عنوان رقم عمده تجاری مرکبات این استان به شمار میرود. مرغوبیت، کیفیت و بازار خوبی در سطح ایران و کشورهای حوزه خلیج فارس دارد. برداشت آن در این منطقه از آذر ماه هر سال شروع و تا اسفند ادامه می یابد.

 

 کد شناسایی نهال نارنگی سیاهو: 6434  

قیمت نهال نارنگی سیاهو ریشه ای :  7000الی10000تومان قیمت نهال نارنگی سیاهو گلدانی/نایلکس :  15000تومان (نهال نارنگی پایه بذری) 

قیمت نهال نارنگی سیاهو - پایه رویشی : 15000تومان قیمت نهال نارنگی سیاهو گلدانی/نایلکس :  25000تومان (نهال نارنگی پایه رویشی)

بازدیدکننده گرامی با سپاس و تشکر از حسن انتخاب جنابعالی لطفا جهت دریافت لیست قیمت انواع نهال نارنگی و یا بمنظور اطلاع از نحوه ی فروش نهال نارنگی،شرایط اخذ تسهیلات خرید نهال نارنگی با واحد فروش سازمان تماس حاصل فرمایید (روابط عمومی مرکز تحقیقاتی ایرانهال البرز 66462408-021 خطوط ویژه) ساعات پاسخگویی شنبه الی چهارشنبه (9الی 16) پنجشنبه (9 الی 13) 66462408-021خطوط ویژه 10خط

 

نارنگی کلمانتین  (Clementin)

 

نارنگی کلمانتین از گروه ماندرین و موطن آن چین گزارش شده است و به نام نارنگی الجزایری نیز معروف است. این رقم در دهه 1890 توسط پدر کلمنت معرفی شد. در شمال و جنوب آفریقا و بسیاری از مناطق مدیترانه ای کشت می شود. در سال های اخیر و د رعمده نواحی کشت مرکبات جهان، کلمانتین در مقایسه با سایر مرکبات افزایش تولیدی معادل 50 درصد داشته است. در طول سه دهه گذشته، رقم کلمانتین در مقایسه با سایر ارقام بصورت گسترده در مناطق مرکبات خیز رواج یافته است. درختان کلمانتین میوه هایی با اندازه مختلف ( قطر متوسط حدود 5 سانتی متر) و با شکلی متغیر ( اندکی پخ تا کروی یا کشیده و گاهی نیز هرمی فرم) تولید می کنند. ضخامت پوست در حد متوسط، نسبتا سفت و چسبیده به گوشت اما براحتی قابل پوست گیری است و تا بعد از بلوغ نیز حالت پف دار به خود نخواهد گرفت. رنگ گوشت نارنجی تیره، ترد، گوشتی و پر آب، شیرین و معطر است. تعداد بذر ها ناچیز یا متوسط است و بستگی به وضعیت دگر گرده افشانی داشته و حائز خصوصیت تک جنینی است. بهترین گرده دهنده ها برای پیج، ارقام دنسی، کینو، ارلاندوتانجلو و والنسیا گزارش شده است. از لحاظ زمان بلوغ رقمی زودرس محسوب می شود. درختان کلمانتین ضمن فشردگی تاج و پاکوتاهی، از محصول بالا و کیفیت خیلی خوبی نیز برخوردارند. درختان این رقم تا حدود زیادی به سرما مقاوم هستند. بر اساس گزارش ابراهیمی این رقم طی سال های 1311-1309 وارد ایران شد و به علت مقاومتی که در سال 1342 به سرما نشان داد جزء ارقام اقتصادی نارنگی در شمال کشور قرار گرفت.

 

 کد شناسایی نهال نارنگی کلمانتین  : 6435  

قیمت نهال نارنگی کلما ریشه ای :  7000الی10000تومان قیمت نهال نارنگی کلمانتین گلدانی/نایلکس :  15000تومان (نهال نارنگی پایه بذری) 

قیمت نهال نارنگی کلمانتین - پایه رویشی : 15000تومان قیمت نهال نارنگی کلمانتین  گلدانی/نایلکس :  25000تومان (نهال نارنگی پایه رویشی)

بازدیدکننده گرامی با سپاس و تشکر از حسن انتخاب جنابعالی لطفا جهت دریافت لیست قیمت انواع نهال نارنگی و یا بمنظور اطلاع از نحوه ی فروش نهال نارنگی،شرایط اخذ تسهیلات خرید نهال نارنگی با واحد فروش سازمان تماس حاصل فرمایید (روابط عمومی مرکز تحقیقاتی ایرانهال البرز 66462408-021 خطوط ویژه) ساعات پاسخگویی شنبه الی چهارشنبه (9الی 16) پنجشنبه (9 الی 13) 66462408-021خطوط ویژه 10خط

 

نهال نارنگی تانجلو  (Tangelo)

 

نارنگی های تانجلو دو رگ های حاصل از تلاقی بین گونه ای نارنگی دنسی ( از گروه تانجرین) و  گریپ فروت دانکن (Duncan) (Citrus reticulate × C. prardisi) هستند. دو رقم معروف این گروه، مینیولا (Minneola) و اورلاندو تانجلو (Orlando tanjelo) هستند. میوه مشخصاتی شبیه به نارنگی و گریپ فروت دارد. به طور کلی درختان تانجلو ها نسبتا قوی، مقاوم به سرما و برخوردار از نوعی پارتنوکارپی ضعیف هستند. به همین دلیل دگر گشنی و وجود تلقیح کنده های قوی و یا استفاده از اسید جیبرلیک به صورت پاششی (Spray)، تولید کافی میوه و محصول را به همراه دارد. پرتقال تمپل (Temple) و نارنگی رابینسون (Robinson) به عنوان مناسب ترین گرده افشان برای ارقام فوق پیشنهاد شده است. زمان رسیدن نارنگی های اورلاندو و مینیولا، اواخر آذر تا اواخر دی ماه است. معمولا درختان رقم اورلاندو در مناطق نیمه گرمسیری علایم کمبود ازت را نشان داده و میوه ها و درختان، مبتلا به لکه قهوه ای آلترنارین می شوند. مساعد ترین شرایط برای پرورش این ارقام جیرفت، خوزستان و سواحل خلیج فارس است. میوه دارای عملکرد بالا و پر آب بوده ولی ذائقه پسندی خوبی در ایران ندارد.

 

 کد شناسایی نهال نارنگی تانجلو  : 6436  

قیمت نهال نارنگی تانجلو  ریشه ای :  7000الی10000تومان قیمت نهال نارنگی تانجلو  گلدانی/نایلکس :  15000تومان (نهال نارنگی پایه بذری) 

قیمت نهال نارنگی تانجلو  - پایه رویشی : 15000تومان قیمت نهال نارنگی تانجلو  گلدانی/نایلکس :  25000تومان (نهال نارنگی پایه رویشی)

بازدیدکننده گرامی با سپاس و تشکر از حسن انتخاب جنابعالی لطفا جهت دریافت لیست قیمت انواع نهال نارنگی و یا بمنظور اطلاع از نحوه ی فروش نهال نارنگی،شرایط اخذ تسهیلات خرید نهال نارنگی با واحد فروش سازمان تماس حاصل فرمایید (روابط عمومی مرکز تحقیقاتی ایرانهال البرز 66462408-021 خطوط ویژه) ساعات پاسخگویی شنبه الی چهارشنبه (9الی 16) پنجشنبه (9 الی 13) 66462408-021خطوط ویژه 10خط

 

نهال نارنگی مورکات (Murcat)

 

این دو رقم نیز دو رگ طبیعی است و در حدود سال 1916 توسط مرکز پژوهش های USDA (United State Department of Agriculture) در ایالات متحده آمریکا به باغداران معرفی شد. امروزه میوه رقم مورکات عمده ترین بخش صادرات مرکبات برزیل را تشکیل می دهد و در نواحی گرم و مرطوب محصول مناسبی تولید می کند. این رقم علاوه بر داشتن مشخصه هایی شبیه به ماندرین ها، پر رشد و مقاوم به سرما نیز بوده و میوه ها در انتهای شاخه ها تشکیل می شوند. میوه این رقم پخ با گوشت ترد، پر محصول و همه سال آور است. پوست میوه های تولید شده در شرایط شمال ایران به گوشت چسبیده و به راحتی نارنگی جدا نمی شود. از نظر زمان رسیدن در گر.ه میان رس ها قرار می گیرد. جنین بر خلاف نارنگی ها که سبز است در این رقم سفید است. به دلیل خاصیت سال آوری، هرس و تنک در رقم مورکات حائز اهمیت است. هم چنین به کمبود ازت و پتاس حساس است.

 

 کد شناسایی نهال نارنگی مورکات : 6437  

قیمت نهال نارنگی مورکات ریشه ای :  7000الی10000تومان قیمت نهال نارنگی مورکات گلدانی/نایلکس :  15000تومان (نهال نارنگی پایه بذری) 

قیمت نهال نارنگی مورکات - پایه رویشی : 15000تومان قیمت نهال نارنگی مورکات گلدانی/نایلکس :  25000تومان (نهال نارنگی پایه رویشی)

بازدیدکننده گرامی با سپاس و تشکر از حسن انتخاب جنابعالی لطفا جهت دریافت لیست قیمت انواع نهال نارنگی و یا بمنظور اطلاع از نحوه ی فروش نهال نارنگی،شرایط اخذ تسهیلات خرید نهال نارنگی با واحد فروش سازمان تماس حاصل فرمایید (روابط عمومی مرکز تحقیقاتی ایرانهال البرز 66462408-021 خطوط ویژه) ساعات پاسخگویی شنبه الی چهارشنبه (9الی 16) پنجشنبه (9 الی 13) 66462408-021خطوط ویژه 10خط

 

نهال نارنگی اوسئولا (Osceola)

 

نارنگی اوسئولا رقم خواهری لی است که توسط گاردنر از تلاقی نارنگی کلمانتین و اورلاندو تانجلو بدست آمده و در سال 1959 معرفی شد. میوه این رقم دارای پوست نازک و چسبیده به گوشت است ولی به راحتی قابل جدا شدن است. این رقم زودرس بوده ولی بدلیل عدم ذائقه پسندی ایرانی در مصرف این میوه، کشت این رقم محدود شده است.

 

کد شناسایی نهال نارنگی اوسئولا : 6438  

قیمت نهال نارنگی اوسئولا ریشه ای :  7000الی10000تومان قیمت نهال نارنگی اوسئو گلدانی/نایلکس :  15000تومان (نهال نارنگی پایه بذری) 

قیمت نهال نارنگی اوسئولا - پایه رویشی : 15000تومان قیمت نهال نارنگی اوسئولا گلدانی/نایلکس :  25000تومان (نهال نارنگی پایه رویشی)

بازدیدکننده گرامی با سپاس و تشکر از حسن انتخاب جنابعالی لطفا جهت دریافت لیست قیمت انواع نهال نارنگی و یا بمنظور اطلاع از نحوه ی فروش نهال نارنگی،شرایط اخذ تسهیلات خرید نهال نارنگی با واحد فروش سازمان تماس حاصل فرمایید (روابط عمومی مرکز تحقیقاتی ایرانهال البرز 66462408-021 خطوط ویژه) ساعات پاسخگویی شنبه الی چهارشنبه (9الی 16) پنجشنبه (9 الی 13) 66462408-021خطوط ویژه 10خط

  

نهال نارنگی ویلینگ (Wilking)

 

رقم ویلینگ در سال 1915 از دورگ گیری نارنگی های کینگ و ویلولیف به دست آمده است. با اینکه این رقم در کالیفرنیا مورد توجه چندانی قرار نگرفت اما در مراکش و برزیل مورد توجه قرار گرفت و کشت شد. میوه ویلینگ نسبتا پهن، گوشت چسبیده به پوست دارد ولی پوست به راحتی جدا می شود. گوشت میوه سفت بوده و از نارنگی های پر آب با عطر و طعم مطلوب است.

 

 کد شناسایی نهال نارنگی ویلینگ : 6439  

قیمت نهال نارنگی ویلینگ ریشه ای :  7000الی10000تومان قیمت نهال نارنگی ویلینگ گلدانی/نایلکس :  15000تومان (نهال نارنگی پایه بذری) 

قیمت نهال نارنگی ویلینگ - پایه رویشی : 15000تومان قیمت نهال نارنگی ویلینگ گلدانی/نایلکس :  25000تومان (نهال نارنگی پایه رویشی)

بازدیدکننده گرامی با سپاس و تشکر از حسن انتخاب جنابعالی لطفا جهت دریافت لیست قیمت انواع نهال نارنگی و یا بمنظور اطلاع از نحوه ی فروش نهال نارنگی،شرایط اخذ تسهیلات خرید نهال نارنگی با واحد فروش سازمان تماس حاصل فرمایید (روابط عمومی مرکز تحقیقاتی ایرانهال البرز 66462408-021 خطوط ویژه) ساعات پاسخگویی شنبه الی چهارشنبه (9الی 16) پنجشنبه (9 الی 13) 66462408-021خطوط ویژه 10خط

 

نهال نارنگی فیرچاید (Fairchid)

 

رقمی زود رس است و به دلیل داشتن میوه های درشت، گوشت ترد، پر آب و شیرین برای کشت در جیرفت توصیه می شود.

 

 کد شناسایی نهال نارنگی فیرچاید : 6440  

قیمت نهال نارنگی فیرچاید ریشه ای :  7000الی10000تومان قیمت نهال نارنگی فیرچاید گلدانی/نایلکس :  15000تومان (نهال نارنگی پایه بذری) 

قیمت نهال نارنگی فیرچاید - پایه رویشی : 15000تومان قیمت نهال نارنگی فیرچاید گلدانی/نایلکس :  25000تومان (نهال نارنگی پایه رویشی)

بازدیدکننده گرامی با سپاس و تشکر از حسن انتخاب جنابعالی لطفا جهت دریافت لیست قیمت انواع نهال نارنگی و یا بمنظور اطلاع از نحوه ی فروش نهال نارنگی،شرایط اخذ تسهیلات خرید نهال نارنگی با واحد فروش سازمان تماس حاصل فرمایید (روابط عمومی مرکز تحقیقاتی ایرانهال البرز 66462408-021 خطوط ویژه) ساعات پاسخگویی شنبه الی چهارشنبه (9الی 16) پنجشنبه (9 الی 13) 66462408-021خطوط ویژه 10خط

 

نهال نارنگی کینو (Kinnow)

 

نارنگی کینو دو رگ بین ویلولیف و کینگ است. این رقم از ارقام خوب پاکستان بوده و درختا آن بالا رونده، بی تیغ، پر محصول و دیر رس است. اندازه میوه متوسط، کمی پخ، نوک و قاعده میوه پهن و کمی تو رفته است. پوست نسبت به سایر نارنگی ها چسبندگی بیشتری به گوشت دارد. پوست ظاهری خشن، چرمی، بسیار صاف و براق که گاهی نقاط فرو رفته خیلی ظریفی به رنگ زرد مایل به نارنجی روی پوست میوه مشاهده می شود. گوشت به رنگ زرد نارنجی پر رنگ، پرآب، سفت، با عطر عالی همراه با بذور چند جنینی زیاد است. رقمی میان رس و شبیه رقم دنسی است. میوه ها بخوبی قادرند کیفیت خود را روی درخت حفظ نمایند. داشتن مقاومت به سرما همراه با کیفیت بالای محصول موجب شد علی رغم ویژگی سال آوری نسبتا شدید، باغ مادری آن در جیرفت دایر شود.

 

 کد شناسایی نهال نارنگی کینو : 6441  

قیمت نهال نارنگی کینو ریشه ای :  7000الی10000تومان قیمت نهال نارنگی کینو گلدانی/نایلکس :  15000تومان (نهال نارنگی پایه بذری) 

قیمت نهال نارنگی کینو - پایه رویشی : 15000تومان قیمت نهال نارنگی کینو گلدانی/نایلکس :  25000تومان (نهال نارنگی پایه رویشی)

بازدیدکننده گرامی با سپاس و تشکر از حسن انتخاب جنابعالی لطفا جهت دریافت لیست قیمت انواع نهال نارنگی و یا بمنظور اطلاع از نحوه ی فروش نهال نارنگی،شرایط اخذ تسهیلات خرید نهال نارنگی با واحد فروش سازمان تماس حاصل فرمایید (روابط عمومی مرکز تحقیقاتی ایرانهال البرز 66462408-021 خطوط ویژه) ساعات پاسخگویی شنبه الی چهارشنبه (9الی 16) پنجشنبه (9 الی 13) 66462408-021خطوط ویژه 10خط

 

نهال نارنگی کارا (Kara)

 

این رقم در سال 1915 از تلاقی بین نارنگی انشو و کینگ به دست آمد و در سال 1935 معرفی و نام گذاری شد. تیپ کلی درخت شبیه به نارنگی انشو، گرد، بی تیغ و پر محصول است. میوه دارای پوست کلفت و ناصاف شبیه به پرتقال تقریبا به گوشت چسبیده، ترد، پر آب با بذر زیاد و دارای خاصیت چند جنینی است.

 

کد شناسایی نهال نارنگی کارا : 6442  

قیمت نهال نارنگی کارا ریشه ای :  7000الی10000تومان قیمت نهال نارنگی کارا گلدانی/نایلکس :  15000تومان (نهال نارنگی پایه بذری) 

قیمت نهال نارنگی کارا - پایه رویشی : 15000تومان قیمت نهال نارنگی کارا گلدانی/نایلکس :  25000تومان (نهال نارنگی پایه رویشی)

بازدیدکننده گرامی با سپاس و تشکر از حسن انتخاب جنابعالی لطفا جهت دریافت لیست قیمت انواع نهال نارنگی و یا بمنظور اطلاع از نحوه ی فروش نهال نارنگی،شرایط اخذ تسهیلات خرید نهال نارنگی با واحد فروش سازمان تماس حاصل فرمایید (روابط عمومی مرکز تحقیقاتی ایرانهال البرز 66462408-021 خطوط ویژه) ساعات پاسخگویی شنبه الی چهارشنبه (9الی 16) پنجشنبه (9 الی 13) 66462408-021خطوط ویژه 10خط

 

 

نهال نارنگی فرمنت (Ferement)

 

از تلاقی نارنگی پونکن و کلمانتین تهیه شده که در سال 1964 به نام رقم فرمنت معرفی شد. این رقم در سال 1351 وارد ایران شد و مناسب مناطق خشک تشخیص داده شد. درختان آن به لحاظ کم برگی اغلب دچار آفتاب سوختگی می شوند. سطح پوست آنها صاف است و به راحتی از گوشت جدا می شود. میوه ها زود رس و پر بذر بوده و درصد چند جنینی آن حدود 50 % است.

 

کد شناسایی نهال نارنگی فرمنت   : 6443  

قیمت نهال نارنگی فرمنت ریشه ای :  7000الی10000تومان قیمت نهال نارنگی فرمنت گلدانی/نایلکس :  15000تومان (نهال نارنگی پایه بذری) 

قیمت نهال نارنگی فرمنت - پایه رویشی : 15000تومان قیمت نهال نارنگی فرمنت گلدانی/نایلکس :  25000تومان (نهال نارنگی پایه رویشی)

بازدیدکننده گرامی با سپاس و تشکر از حسن انتخاب جنابعالی لطفا جهت دریافت لیست قیمت انواع نهال نارنگی و یا بمنظور اطلاع از نحوه ی فروش نهال نارنگی،شرایط اخذ تسهیلات خرید نهال نارنگی با واحد فروش سازمان تماس حاصل فرمایید (روابط عمومی مرکز تحقیقاتی ایرانهال البرز 66462408-021 خطوط ویژه) ساعات پاسخگویی شنبه الی چهارشنبه (9الی 16) پنجشنبه (9 الی 13) 66462408-021خطوط ویژه 10خط

 

 

نهال نارنگی کلئوپاترا (Cleopatra)

 

تاناکا رقم کلئوپاترا را Citrus reshni نام گذاری نمود. این نارنگی بومی هند بوده و در سال 1875 از جامائیکا وارد آمریکا شد و بیشتر به عنوان پایه در نواحی جنوب ایران به ویژه بم و جیرفت استفاده می شود. در pH های بالای خاک تا حدود 8 بهترین پایه برای نارنگی محسوب می شود ولی مناسب خاک های خیلی سنگین و یا خیلی سبک نیست. این نارنگی به فیتوفترا مقاوم بوده و تحمل خوبی نسبت به شوری، یخ زدگی و بلایت دارد. اما نسبت به نماتد مرکبات و نماتد حفار حساس است.

 

 کد شناسایی نهال نارنگی کلئوپاترا : 6444  

قیمت نهال نارنگی کلئوپاترا ریشه ای :  7000الی10000تومان قیمت نهال نارنگی کلئوپاگلدانی/نایلکس :  15000تومان (نهال نارنگی پایه بذری) 

قیمت نهال نارنگی کلئوپاترا - پایه رویشی : 15000تومان قیمت نهال نارنگی کلئوپاترا گلدانی/نایلکس :  25000تومان (نهال نارنگی پایه رویشی)

بازدیدکننده گرامی با سپاس و تشکر از حسن انتخاب جنابعالی لطفا جهت دریافت لیست قیمت انواع نهال نارنگی و یا بمنظور اطلاع از نحوه ی فروش نهال نارنگی،شرایط اخذ تسهیلات خرید نهال نارنگی با واحد فروش سازمان تماس حاصل فرمایید (روابط عمومی مرکز تحقیقاتی ایرانهال البرز 66462408-021 خطوط ویژه) ساعات پاسخگویی شنبه الی چهارشنبه (9الی 16) پنجشنبه (9 الی 13) 66462408-021خطوط ویژه 10خط

 

نهال نارنگی اتابکی

 

رقم نارنگی اتابکی از نارنگی محلی که در باغ های اتابکی واقع در حاشیه چابکسر بوده به دست آمده است. بذور دارای ویژگی تک جنینی است و اندازه درختان بزرگ بوده، محصول آن کم و برگ های نسبتا پهن دارد. به دلیل درشت بودن میوه، موجب جلب توجه مردم می شود.

 

 کد شناسایی نهال نارنگی اتابکی: 6445  

قیمت نهال نارنگی اتابکی ریشه ای :  7000الی10000تومان قیمت نهال نارنگی اتابکی گلدانی/نایلکس :  15000تومان (نهال نارنگی پایه بذری) 

قیمت نهال نارنگی اتابکی- پایه رویشی : 15000تومان قیمت نهال نارنگی اتابکی گلدانی/نایلکس :  25000تومان (نهال نارنگی پایه رویشی)

بازدیدکننده گرامی با سپاس و تشکر از حسن انتخاب جنابعالی لطفا جهت دریافت لیست قیمت انواع نهال نارنگی و یا بمنظور اطلاع از نحوه ی فروش نهال نارنگی،شرایط اخذ تسهیلات خرید نهال نارنگی با واحد فروش سازمان تماس حاصل فرمایید (روابط عمومی مرکز تحقیقاتی ایرانهال البرز 66462408-021 خطوط ویژه) ساعات پاسخگویی شنبه الی چهارشنبه (9الی 16) پنجشنبه (9 الی 13) 66462408-021خطوط ویژه 10خط

نهال گردو اسفراین , نهال گردو چندلر اسفراین , نهال گردو خوشه ای اسفراین , نهال گردو اسرائیلی اسفراین , نهال گردو فرنور اسفراین , نهال گردو کانادایی اسفراین , نهال گردو ژنوتیب اسفراین , نهال گردو تویسرکان اسفراین , نهال بلوط اسفراین , نهال بلوط شیرین اسفراین , نهال بلوط همیشه سبز اسفراین , نهال بلوط قرمز اسفراین , نهال شلیل اسفراین , نهال شلیل شمس اسفراین , نهال شلیل مغان اسفراین , نهال شلیل انجیری اسفراین , نهال شلیل سبز اسفراین , نهال شلیل حسن پور اسفراین , نهال شلیل سفید اسفراین , نهال شلیل زودرس اسفراین , نهال شلیل شبرنگ اسفراین , نهال شلیل ایندیپندنس اسفراین ,نهال شلیل زودرس حسن پور اسفراین , نهال بلوبری سردسیری اسفراین , نهال بلوبری گلدانی اسفراین , نهال بلوبری گرمسیری اسفراین , نهال بلوبری پاکوتاه اسفراین , نهال شاه توت اصلاح شده اسفراین , نهال شاه توت کن اسفراین , نهال شاه توت مشهد اسفراین , نهال شاه توت اسفراین , نهال بلوبری اسفراین , نهال گلابی اسفراین ,نهال گلابی شاه میوه اسفراین , نهال گلابی اسپادانا اسفراین , نهال گلابی پایه کوتاه اسفراین , نهال گلابی اصلاح شده اسفراین , نهال گلابی نطنز اسفراین , نهال گلابی بیروتی اسفراین , نهال بادام اسفراین , نهال بادام خوشه ای اسفراین , نهال بادام دیرگل اسفراین , نهال بادام مامایی اسفراین , نهال بادام تونو اسفراین , نهال بادام آذر اسفراین , نهال بادام دیمی اسفراین , نهال بادام فرانیس اسفراین , نهال بادام اصلاح شده اسفراین , نهال سنجد اسفراین , نهال سنجد حاج حسین اسفراین ,نهال سنجد حاج حسینی اسفراین , نهال سنجد خرمایی اسفراین , نهال سنجد قزل اسفراین , نهال سنجد تلخ اسفراین , نهال سنجد خوشه ای اسفراین , نهال سنجد دیم اسفراین , نهال زرشک اسفراین , نهال زرشک پفکی اسفراین , نهال زرشک بیدانه اسفراین , نهال زرشک قائنات اسفراین , نهال زرشک زینتی اسفراین , نهال زرشک قرمز اسفراین , نهال زرشک آبگیری اسفراین , نهال انگور اسفراین , نهال انگور یاقوتی اسفراین , نهال انگور شانی اسفراین , نهال انگور زودرس اسفراین , نهال انگور کشمشی اسفراین , نهال انگور شرابی اسفراین , نهال انگور شامپاین اسفراین , نهال انگور بلک ویلیام اسفراین , نهال انگور عسگری اسفراین , نهال انگور قزل اوزوم اسفراین , نهال سماق اسفراین , نهال سماق قرمز اسفراین , نهال سماق آمریکایی اسفراین , نهال انجیر اسفراین , نهال انجیر استهبان اسفراین , نهال انجیر زرد اسفراین , نهال انجیر اسرائیلی اسفراین , نهال انجیر مقاوم به سرما اسفراین , نهال انجیر سردسیری اسفراین , نهال انجیر خشک اسفراین , نهال انجیر گلابی اسفراین , نهال انجیر پیوندی اسفراین , نهال انجیر سه فصل اسفراین , نهال زستون اسفراین , نهال زیتون زرد اسفراین , نهال زیتون کنسروالیا اسفراین , نهال زیتون تلخ اسفراین , نهال زیتون مانزالینا اسفراین , نهال زیتون سیاه اسفراین , نهال زیتون آربیکن اسفراین , نهال زیتون میشن اسفراین , نهال زیتون فیشمی اسفراین , نهال زیتون سبز اسفراین , نهال موز اسفراین , نهال موز پاکوتاه اسفراین , نهال موز سردسیری اسفراین , نهال موز آبی اسفراین , نهال موز کاوندیش اسفراین , نهال موز قرمز اسفراین , نهال موز ابلق اسفراین , نهال آناناس اسفراین , نهال زغال اخته اسفراین , نهال زغال اخته الموت اسفراین , نهال زغال اخته اصلاح شده اسفراین , نهال زغال اخته پیوندی اسفراین , نهال انار اسفراین , نهال انار گرمسیری اسفراین , نهال انار بی هسته اسفراین , نهال انار شیرین یزد اسفراین , نهال انار دانه سیاه یزد اسفراین , نهال انار ژله ای اسفراین , نهال انار بی دانه افغانستان اسفراین , نهال بی دانه اسفراین , نهال انار گلوباریک اسفراین , نهال انار ملس اسفراین , نهال انار ترش اسفراین , نهال زردالو اسفراین , نهال زردالو پایه رویشی اسفراین , نهال زردالو دیرگل اسفراین , نهال زردالو پرتقالی اسفراین , نهال زردالو عسگرآباد اسفراین , نهال زردالو رجبعلی اسفراین , نهال زردالو قیسی اسفراین , نهال زردالو گرمسیری اسفراین , نهال زردالو قرمز اسفراین , نهال زردالو شاهرودی اسفراین , نهال آلبالو اسفراین , نهال آلبالو مجاری اسفراین , نهال آلبالو درشت اسفراین , نهال آلبالو اسرائیلی اسفراین , نهال آلبالو بوترمو اسفراین , نهال آلبالو محلی اسفراین , نهال آلبالو پیوندی اسفراین , نهال آلبالو رسمی اسفراین , نهال آلبالو سیگانی اسفراین , نهال خرمالو اسفراین , نهال خرمالو گوجه ای اسفراین , نهال خرمالو موزی اسفراین , نهال خرمالو گلدانی اسفراین , نهال خرمالو سردسیر اسفراین , نهال خرمالو انبه ای اسفراین , نهال گوجه سبز اسفراین , نهال گوجه سبز زودرس اسفراین , نهال گوجه سبز سردرود اسفراین , نهال گوجه سبز برغان اسفراین , نهال گوجه سبز شهریار اسفراین , نهال گوجه سبز ترکیه ای اسفراین , نهال گوجه سبز قرمز اسفراین , نهال گوجه سبز سردری اسفراین , نهال ازگیل اسفراین , نهال ازگیل پیوندی اسفراین , نهال ازگیل ژاپنی پیوندی اسفراین , نهال ازگیل محلی اسفراین , نهال توت موزی اسفراین , نهال توت موزی قرمز اسفراین , نهال توت موزی سفید اسفراین , نهال شاه توت موزی اسفراین , نهال توت اسفراین , نهال آمریکایی اسفراین , نهال توت سفید اسفراین , نهال توت سیاه اسفراین , نهال توت مجنون اسفراین , نهال توت قرمز اسفراین , نهال توت هرات اسفراین , نهال توت کاکوزا اسفراین , نهال توت شمیرانی اسفراین , نهال توت مشهد اسفراین , نهال آلو اسفراین , نهال آلو بخارا اسفراین , نهال آلو شابلون اسفراین , نهال آلوچه اسفراین , نهال آلو کالیفرنیا اسفراین , نهال آلو سیاه اسفراین , نهال آلو قرمز اسفراین , نهال آلوچه جنگلی اسفراین , نهال آلو برقانی اسفراین , نهال آلو بخارا سیاه اسفراین , نهال آلوچه سبز اسفراین , نهال سیب اسفراین , نهال سیب آبی اسفراین , نهال سیب عروس اسفراین , نهال سیب گلاب اسفراین , نهال سیب توسرخ اسفراین , نهال سیب سیاه اسفراین , نهال سیب گرمسیری اسفراین , نهال سیب فرانسوی اسفراین , نهال سیب سبز اسفراین , نهال سیب قرمز اسفراین , نهال سیب ترش اسفراین , نهال پسته اسفراین , نهال پسته اکبری اسفراین , نهال پسته پیوندی اسفراین , نهال پسته هیبریدی اسفراین , نهال پسته آمریکایی اسفراین , نهال پسته اسرائیلی اسفراین , نهال فندق اسفراین , نهال فندق پرمحصول اسفراین , نهال فندق ماکادیمیا اسفراین , نهال فندق انیس اسفراین , نهال فندق ترکیه اسفراین , نهال فندق استرالیایی اسفراین , نهال فندق انیس ترکیه اسفراین , نهال فندق پیوندی اسفراین , نهال هلو اسفراین , نهال هلو زعفرانی اسفراین , نهال هلو زودرس اسفراین , نهال هلو جوادی اسفراین , نهال هلو کاردی اسفراین , نهال هلو خونی اسفراین , نهال هلو پاییزه اسفراین , نهال هلو انجیری خونی اسفراین , نهال هلو انجیری اسفراین , نهال هلو انجیری زعفرانی اسفراین , نهال هلو البرتا اسفراین , نهال گیلاس اسفراین , نهال گیلاس خوشه ای اسفراین , نهال گیلاس اسرائیلی اسفراین , نهال گیلاس تکدانه اسفراین , نهال گیلاس پاکوتاه اسفراین , نهال گیلاس تکدانه مشهد اسفراین , نهال گیلاس زودرس اسفراین , نهال گیلاس سورینام اسفراین , نهال گیلاس آمریکایی اسفراین , نهال گیلاس هارت اسفراین , نهال گیلاس مقاوم به سرما اسفراین , نهال به اسفراین , نهال به قرمز اسفراین , نهال به ژاپنی اسفراین , نهال به اصفهان اسفراین , نهال به ترش اسفراین , نهال به پاکوتاه اسفراین , نهال عناب اسفراین , نهال عناب گلابی اسفراین , نهال عناب پیوندی اسفراین , نهال عناب بیرجند اسفراین , نهال عناب چینی اسفراین , نهال عناب ژاپنی اسفراین , نهال عناب ترکیه اسفراین , نهال عناب اوکراینی اسفراین , نهال عناب خرمایی اسفراین , نهال عناب گردویی اسفراین , نهال پایه رویشی اسفراین , نهال زودبازده اسفراین , نهال شناسنامه دار اسفراین , نهال اصلاح شده اسفراین , نهال کشت بافت اسفراین , نهال ژنوتیپ اسفراین , نهال پیوندی اسفراین , نهال دیرگل اسفراین , نهال مقاوم به سرما اسفراین , خرید نهال اسفراین , فروش نهال اسفراین , قیمت نهال اسفراین , نهالستان اسفراین , نهالفروشی اسفراین , ارقام نهال اسفراین , نهال میوه اسفراین , نهال گلدانی اسفراین , نهال ریشه لخت اسفراین , نهال بن دار اسفراین , نهال 1ساله اسفراین , نهال 2ساله اسفراین , نهال 3 ساله اسفراین , نهال 4 ساله اسفراین , نهال 5 ساله اسفراین , خرید بذر اسفراین , فروش بذر اسفراین , قیمت بذر اسفراین , لیست قیمت نهال اسفراین , خرید میوه اسفراین , فروش میوه اسفراین , قیمت میوه اسفراین ,

 

بذر نارنگی-نارنگی-نهال نارنگی-نهال1ساله یکساله نارنگی-نهال 2ساله دوساله نارنگی-نهال 3ساله سه ساله نارنگی-روش کاشت نهال نارنگی-خواص نارنگی-خواص هسته نارنگی-ارقام نارنگی-ارقام تجاری نارنگی-فروش نهال نارنگی-خرید نهال نارنگی-انواع نهال نارنگی-بهترین رقم نارنگی-فروش بذر نارنگی-خرید بذر نارنگی-بهترین نوع نهال نارنگی-قیمت نهال نارنگی-پرورش نارنگی-تکثیر درخت نارنگی-نهال نارنگی پاکوتاه-انواع نارنگی پا کوتاه-خرید نهال نارنگی پاکوتاه-فروش نهال نارنگی پاکوتاه-ارقام نارنگی پاکوتاه-اسم انواع نارنگی-انواع نارنگی-لیست قیمت انواع نهال نارنگی-فروش نهال اصلاح شده نارنگی-خرید نهال اصلاح شده نارنگی-فروش نهال نارنگی در تهران-فروش نهال نارنگی در کرج-فروش نهال اصلاح شده نارنگی در تهران-فروش نهال اصلاح شده نارنگی در کرج-ارقام نهال نارنگی-فروش نهال نارنگی از مرکز تحقیقات کرج-میزان محصول درخت نارنگی-بهترین نوع نارنگی-درخت نارنگی-فروش نهال سایز بزرگ نارنگی-فروش نهال بن دار نارنگی-فروش درخت نارنگی-خرید نهال سایز بزرگ نارنگی-خرید نهال بن دار نارنگی-خرید درخت نارنگی-نهالستان نارنگی-مرکز فروش نهال نارنگی-پرورش نهال نارنگی-فاصله کاشت درخت نارنگی-زمان هرس درخت نارنگی-پرورش درخت نارنگی در گلدان-نیاز آبی درخت نارنگی-نگهداری درخت نارنگی در گلدان-نیاز آبی درخت نارنگی-قلمه زدن درخت نارنگی-فروش نهال مرکبات-خرید نهال مرکبات-انواع نارنگی در ایران-نحوه نگهداری درخت نارنگی-کاشت هسته نارنگی-درخت نارنگی زینتی-بهترین زمان کاشت نهال مرکبات-

بذر نارنگی- نارنگی -نهال نارنگی -نهال1ساله یکساله نارنگی -نهال 2ساله دوساله نارنگی -نهال 3ساله سه ساله نارنگی -روش کاشت نهال نارنگی -خواص نارنگی -خواص هسته نارنگی -ارقام نارنگی -ارقام تجاری نارنگی -فروش نهال نارنگی -خرید نهال نارنگی -انواع نهال نارنگی -بهترین رقم نارنگی -فروش بذر نارنگی -خرید بذر نارنگی -بهترین نوع نهال نارنگی -قیمت نهال نارنگی -پرورش نارنگی -تکثیر درخت نارنگی -نهال نارنگی پاکوتاه-انواع نارنگی پا کوتاه-خرید نهال نارنگی پاکوتاه-فروش نهال نارنگی پاکوتاه-ارقام نارنگی پاکوتاه-اسم انواع نارنگی -انواع نارنگی -لیست قیمت انواع نهال نارنگی -فروش نهال اصلاح شده نارنگی -خرید نهال اصلاح شده نارنگی -فروش نهال نارنگی در تهران-فروش نهال نارنگی در کرج-فروش نهال اصلاح شده نارنگی در تهران-فروش نهال اصلاح شده نارنگی در کرج-ارقام نهال نارنگی -فروش نهال نارنگی از مرکز تحقیقات کرج-میزان محصول درخت نارنگی -بهترین نوع نارنگی -درخت نارنگی -فروش نهال سایز بزرگ نارنگی -فروش نهال بن دار نارنگی -فروش درخت نارنگی -خرید نهال سایز بزرگ نارنگی -خرید نهال بن دار نارنگی خرید درخت نارنگی -نهالستان نارنگی -مرکز فروش نهال نارنگی -پرورش نهال نارنگی -فاصله کاشت درخت نارنگی -زمان هرس درخت نارنگی -پرورش درخت نارنگی در گلدان-نیاز آبی درخت نارنگی -نگهداری درخت نارنگی در گلدان-نیاز آبی درخت نارنگی -قلمه زدن درخت نارنگی -انواع نارنگی در ایران-نحوه نگهداری درخت نارنگی -کاشت هسته نارنگی -درخت نارنگی زینتی--قیمت نارنگی -قیمت نهال نارنگی - نارنگی و لاغری-نهال نارنگی شناسنامه دار-تکثیر درخت نارنگی -فصل برداشت نارنگی -نحوه کاشت درخت نارنگی -روش کاشت درخت نارنگی -درخت نارنگی -آموزش پیوند زدن درخت نارنگی - هرس درخت نارنگی -سمپاشی درخت نارنگی -بیماریهای درخت نارنگی -نگهداری درخت نارنگی -تقویت درخت نارنگی -عمر درخت نارنگی -باغ نارنگی -کاشت نارنگی در خانه-زمان کاشت نهال نارنگی -احداث باغ نارنگی -قیمت نارنگی -نهال نارنگی -خرید نهال نارنگی -ارقام نهال نارنگی -شکوفه درخت نارنگی -علت ریزش میوه نارنگی -فاصله کاشت درخت نارنگی -عکس درخت نارنگی -میزان باردهی درخت نارنگی -ارتفاع درخت نارنگی -میزان باردهی درخت نارنگی -بهترین زمان کاشت نهال نارنگی -میزان باردهی درخت نارنگی - نارنگی بدون شاخه-آبیاری درخت نارنگی -نام انواع نارنگی