JO WhatsApp Contact Button

ارقام نهال مثمر

خرید نهال لیمو شیرین

 

نهال لیمو شیرین C limettioides cv. Palestine (Indian)

 

نهال لیمو شیرین و نهال لیمو شیرین ظاهری جذاب و خوش فرم دارد. تاج متوسط و گسترده و از شاخه هایی تیغ دار و کلفت که دارای نظام خاصی نیستند تشکیل شده است. برگ ها تخم مرغی تا فنجانی شکل و بدون نوک با درشتی متوسط و به رنگ سبز کم رنگ هستند. برگ ها بر خلاف اغلب لایم ها بال های دارند که به صورت حاشیه ای به دمبرگ چسبیده اند. گل ها که اندازه متوسط و رنگ سفیدی دارند به صورت تکی روی شاخه ها تشکیل می شوند. درشتی میوه در حد متوسط بوده و شکل آنها نیمه کروی تا پخت و یا بیضی کوتاه است. گاهی شیارهای ظریفی روی سطح میوه دیده می شود، قاعده میوه همواره گرد و نوک آن نیز معمولا گرد است و اغلب هاله ای مدور در آنن قسمت دیده می شود. بخش پستانکی شکل نوک میوه پهن و مسطح بوده و اغلب توسط شیارهای مدور و کم عمق احاطه شده است. پوست میوه نازک تا خیلی نازک و با سطحی صاف بود و در زمان رسیدگی به رنگ سبز تا زرد مایل به نارنجی دیده می شود. گوشت میوه در زمان رسیدگی به رنگ زرد کهربایی، ترد، بسیار آبدار و به دلیل فقدان اسید تا حدودی بی مزه است. ولی اغلب پس از خوردن میوه طعم تلخی در دهان احساس می شود. میوه ها کم بذر و بذرها اغلب چیز در جنین بوده و رنگ لپه های آن سبز کم رنگ است. هر میوه دارای حدود ۱۰ پره و محوری نیمه میان تهی با اندازه متوسط است. شرایط محیطی تا حدود زیادی روی کیفیت میوه لیمو شیرین موثر خواهد بود لذا میوه های تولیدی در نواحی بیابانی از نظر درشتی، رنگ، شکل و بافت پوست کاملاً از آنهایی که در نواحی خنک تر که آب بیشتری در اختیار درخت است متفاوت خواهند بود .

 

 

 

 

بذر لیمو شیرین-لیمو شیرین-نهال لیمو شیرین-نهال1ساله یکساله لیمو شیرین-نهال 2ساله دوساله لیمو شیرین-نهال 3ساله سه ساله لیمو شیرین-روش کاشت نهال لیمو شیرین-خواص لیمو شیرین-خواص هسته لیمو شیرین-ارقام لیمو شیرین-ارقام تجاری لیمو شیرین-فروش نهال لیمو شیرین-خرید نهال لیمو شیرین-انواع نهال لیمو شیرین-بهترین رقم لیمو شیرین-فروش بذر لیمو شیرین -خرید بذر لیمو شیرین-بهترین نوع نهال لیمو شیرین-قیمت نهال لیمو شیرین-پرورش لیمو شیرین-تکثیر درخت لیمو شیرین -نهال لیمو شیرین پاکوتاه-انواع لیمو شیرین پا کوتاه-خرید نهال لیمو شیرین پاکوتاه-فروش نهال لیمو شیرین پاکوتاه-ارقام لیمو شیرین پاکوتاه-اسم انواع لیمو شیرین-انواع لیمو شیرین-لیست قیمت انواع نهال لیمو شیرین-فروش نهال اصلاح شده لیمو شیرین-خرید نهال اصلاح شده لیمو شیرین-فروش نهال لیمو شیرین در تهران-فروش نهال لیمو شیرین در کرج-فروش نهال اصلاح شده لیمو شیرین در تهران-فروش نهال اصلاح شده لیمو شیرین در کرج-ارقام نهال لیمو شیرین-فروش نهال لیمو شیرین از مرکز تحقیقات کرج-میزان محصول درخت لیمو شیرین-بهترین نوع لیمو شیرین-درخت لیمو شیرین-فروش نهال سایز بزرگ لیمو شیرین-فروش نهال بن دار لیمو شیرین-فروش درخت لیمو شیرین-خرید نهال سایز بزرگ لیمو شیرین-خرید نهال بن دار لیمو شیرین-خرید درخت لیمو شیرین-نهالستان لیمو شیرین-مرکز فروش نهال لیمو شیرین-پرورش نهال لیمو شیرین-فاصله کاشت درخت لیمو شیرین-زمان هرس درخت لیمو شیرین-پرورش درخت لیمو شیرین در گلدان-نیاز آبی درخت لیمو شیرین-نگهداری درخت لیمو شیرین  در گلدان-نیاز آبی درخت لیمو شیرین-قلمه زدن درخت لیمو شیرین-انواع لیمو شیرین در ایران-نحوه نگهداری درخت لیمو شیرین-کاشت هسته لیمو شیرین-درخت لیمو شیرین زینتی--قیمت لیمو شیرین-قیمت نهال لیمو شیرین-لیمو شیرین و لاغری-نهال لیمو شیرین شناسنامه دار-تکثیر درخت لیمو شیرین-فصل برداشت لیمو شیرین-نحوه کاشت درخت لیمو شیرین-روش کاشت درخت لیمو شیرین-درخت لیمو شیرین-درخت لیمو ترش چهار فصل-درخت لیمو شیرین چهار فصل-آموزش پیوند زدن درخت لیمو-فروش نهال لیمو ترش جهرم