JO WhatsApp Contact Button

ارقام نهال مثمر

خرید نهال لیمو ترش

 

نهال لیمو ترش (Citrus limon Burm)

 

خرید نهال لیمو ترش و نهال لیمو ترش درختان لیمو بومی شرق هیمالیا و هند هستند و عقیده بر این است که دو رگ ناشی از تلاقی لایم و بالنگ باشند. چون به گونه بالنگ و بادرنگ شباهت نزدیکی دارند. پراکندگی این گونه در مناطق خشک و نیمه خشک در نواحی نیمه گرمسیری با دمای زمستان بالاتر از 4- درجه سانتی گراد مشاهده می شود. درختان این گونه نسبت به سایر گونه های مرکبات حساسیت بیشتری به دمای پایین دارند. همچنین به دلیل حساسیت به بیماری های قارچی و رشد جلبک، در مناطق نیمه گرمسیری و یا گرمسیری مرطوب رشد خوبی ندارد. به علاوه کیفیت میوه خصوصا بافت داخلی پوست در مناطق مرطوب ضعیف است. درختان این گونه قوی بوده، در مناطق گرمسیر دارای رشد عمودی خصوصا در دوران جوانی هستند. شاخه ها نیز اغلب پر تیغ و دارای گل های قرمز کامل است. پر تیغی به نوع رقم ، شرایط رشد و سن درخت بستگی دارد. در بیشتر مناطقی که لیمو کاشت می شود میوه در سراسر سال مشاهده می شود. البته این باردهی بستگی به رقم و عوامل محیطی دارد.

ارقام نهال لیموترش میوه بیشتر لیمو ها هم در تابستان  و هم در پاییز یا زمستان قابل برداشت است. به جز لیمو هایی که به عنوان پایه استفاده می شود سه گروه بزرگ لیمو شناخته شده است. این گروه ها شامل دسته های فمینولا (Femminello)، ورما (Verma) و سیسیلی ین (Sicillian) هستند. بعضی ارقام لیمو بذر دار و برخی بی بذر بوده و درصد چند جنینی بین 0 تا 100 درصد متغیر است. از مهم ترین ارقام متداول در ایران رقم محلی اورکا (Eureka) و لیسبون (Lisbon) است که این دو دسته آخر سیسیلی بوده و حائز اهمیت اقتصادی هستند.

 

نهال لیمو ترش تاهیتی لایم

 

نهال لیموترش پیوندی برخلاف ارقام هند غربی که برگ های کوچک تر و گرد و میوه های بسیار گوچک دارند، تاهیتی دارای پهنک بزرگ با حاشیه بریده ای در نوک است. گل های ارقام تاهیتی متمایل به صورتی است. در حالی که گل های کی لایم (key lime) سفیدند.

  

 

نهال لیمو ترش لیموترش مازندرانی (  C. limon )

 

نهال لیموترش اصلاح شده این نوع در آمریکا به لمون (lemon) معروف است. درختی کوتاه و پر تیغ دارد و اندازه آن متوسط و شکل عمومی میوه کشیده است. اغلب در نقطه مقابل دم میوه، روی پوست بر آمدگی شبیه ناف مشاهده میشود. پوست میوه ضخیم است و از انواع آن اورکا (eureka) ، لیسبون (lisbon) ، و راف لمون (rough lemon) است.

 

 

 

نهال لیمو ترش راف لیمون

 

نهال لیموترش زودبازده بیشتر به عنوان پایه استفاده میشود. درختان آن در جیرفت موجود است. پوست میوه آن ناصاف و یک حلقه فرو رفته در انتها دارد. کیفیت میوه آن پایین است.

 

 

نهال لیمو ترش لیسبون C. limon cv. Lisbon

 

 بهترین نهال لیموترش این رقم که منشا آن کشور پرتغال است از نظر رشد رویشی درختانی قوی هیکل با تاجی بلند و کشیده و شاخه هایی متراکم و تیغ دار بوده و از باردهی بالایی برخوردار هستند. لیسبون در بین ارقام لیمو مقاوم ترین رقم در تحمل شرایط نامساعد محیطی (سرما، گرما، باد و غفلت های باغدار) است. درشتی میوه ها در حد متوسط و شکل بیضی کشیده با قاعده مخروطی و گردنی نامشخص است. زائده نوک پستانکی نوک میوه معمولاً بزرگ و توسط شیاری نامنظم که اغلب در یک طرف میوه عمیق تر از طرف دیگر آن است احاطه شده است. تعداد بذر در هر میوه متغیر بوده و از بی بذر با کم بالار در نوسان است. ضخامت پوست زیاد و رنگ آن در زمان رسیدگی زرد است. سطح پوست صاف و دارای نقاط ظریف فرورفته است. خطوط برجسته به هم چسبیده و نا مشخصی روی سطح میوه را فرا گرفته است. هر میوه دارای حدود ۱۰ پره است. بخش خوراکی میوه کوچک و سفت و به رنگ سبز مایل به زرد بوده و بافت آن ترد، آب دار و مزه  آن خیلی ترش است. باردهی این رقم عمدتا در زمستان و اوایل بهار انجام می شود. لیموی لیسبون نسبت به رقم ارکا دارای پوست صاف تری بوده و بخش پستانکی و همچنین شیارهای سطح میوه در آن بارزتر است. علاوه بر این تیز شدن نوک با حالت ملایم تری در دو انتهای میوه دیده می شود .

 

 

نهال لیمو ترش ارکا C. limon CV. Eureka

 

 قیمت نهال لیموترش رقمی بی تیغ با قدرت رویشی و نیز تراکم شاخ و برگ کمتری از رقم لیسبون است. بزرگی تاج و نیز قدرت رشدی درخت در حد متوسط بوده و تاجی گسترده و باز دارد. جزء ارقام زودرس، پرمحصول و همه سال آور محسوب می شود و در مقایسه با سایر ارقام حساسیت بیشتری به سرما حمله حشرات و غفلت های باغدار از خود نشان می دهد. علاوه بر این از قدرت کمتر و عمر کوتاهتری نیز برخوردار است. برگ های ارکا در مقایسه با لیسبون تیره تر بوده و نوک برگ ها از تیزی کمتری برخوردارند، همچنین حاشیه برگها تا حدودی کنگره دارتر است. باردهی ارکا نسبت به لیسبون کمتر است ولی در عوض یکنواختی محصول آن در سال های پیاپی بیشتر می باشد. میوه در تمام طول سال تولید شده اما بیشترین میزان باردهی اواخر زمستان تا اوایل تابستان صورت میگیرد و تمایل زیادی به تولید میوه در خوشه های انتهایی دارد. پوست میوه تا حدودی خشن تر از لیسبون و برجستگی پستانکی شکل نوک میوه نیز کوچک تر از لیسبون است. میوه ها ریز تا متوسط به شکل بیضی کشیده و گاهی تخم مرغی واژگون هستند. اغلب در بخش قاعده ای میوه گردن با یقه ای کوتاه دیده می شود. غالباً شیارهایی مشخص پیرامون قسمت پستانکی شکلی نوک میوه را احاطه کردها ند. تعداد بذر در میوه ها متغیر است ولی معمولا رقمی کم بذر یا بی بذر است. رنگ میوه در هنگام رسیدگی زرد و ضخامت پوست متوسط با سطحی نسبتا صاف و فرورفتگی های نقطه ای بسیار ظریف و برآمدگی های بسیار جزئی است که در جهت طولی ميوه کشیده شده و کاملاً به هم چسبیده اند. هر میوه دارای حدود ۱۰ پره با محوری کوچک و معمولا سفت است. گوشت میوه هنگام رسیدگی سبز مایل به زرد، ترد، آبدار و با مزه ای کاملا ترش است .

 

نهال لیمو ترش میر C.meyeri

 

فروش نهال لیمو ترش درختانی نسبتا بی خار و پرمحصول هستند با قدرتی در حد متوسط تاجی گسترده و کوچک تا متوسط که گل های فراوانی تولید می کند. گلها و نیز بخش های جوان انتهایی شاخه ها ارغوانی رنگ هستند. گل دهی کم و بیش در تمام طول سال انجام ولی فصل اصلی آن بهار است. درشتی میوه ها متوسط و شکل آنها بیضی کوتاه کشیده است. قاعده میوه گرد و گاهی نیز به صورتی جزئی گردن دار بوده و به صورت دایره ای شیاردار شده است. نوکی گرد و یا دارای بخش پستانکی شکل کوتاه و عریض است. پوست میوه نازک و سطح آن بسیار صاف بوده و به حدود 10 عدد و محور میوه کوچک و سفت است. گوشت میوه به رنگ زرد مایل به نارنجی روشن و بافت آن ترد و بسیار آب دار با طعم لیمو و ترش و نسبتا بذردار است. محصول در تمام روی درخت وجود دارد ولی محصول اصلی مربوط به زمستان است .

 

 

نهال لیمو ترش مکزیکن لایم

 

خرید نهال لیمو ترش رقم مکزیکن لایم را در ایران آب شیراز، لیمو شیشه و لیمو عمانی می نامند و سالیان مدیدی است که در مناطق سرخون، میناب، دشت جیرفت و ممسنی کشت می شود. میوه ها خیلی کوچک، گرد تا تخم مرغی واژگون یا بیضوی کوتاه بوده و معمولا در بخش قاعده، مدور هستند ولی گاهی ممکن است گردن بسیار کوتاهی نیز داشته باشند. پوست میوه خیلی نازک با سطحی چرمی و صاف است که کاملا به گوشت چسبیده است. گوشت میوه سبز مایل به زرد ، ترد، آبدار، بسیار اسیدی ( ترش ترین میوه مرکباتی) و معطر است. اندازه درخت متوسط با تاج پخش و بوته ای است. جوانه های گل و گل ها ریز و گلدهی در تمام طول سال انجام می شود. البته فصل اصلی گلدهی بهار و اواخر تابستان است. جوانه های گل و گل های جوان تا حدودی ته رنگ ارغوانی دارند که پس از مدتی این رنگ خصوصا با گرم شدن هوا زایل خواهد شد. این رقم به سرما، تریستزا و شانکر(Canker)  باکتریایی بسیار حساس است.

 

 

نهال لیمو ترش تاهیتی لایم

تولید نهال لیمو ترش برخلاف ارقام هند غربی که برگ های کوچک تر و گرد و میوه های بسیار گوچک دارند، تاهیتی دارای پهنک بزرگ با حاشیه بریده ای در نوک است. گل های ارقام تاهیتی متمایل به صورتی است.

 

 

نهال لیمو ترش یورکا

نهالستان لیموترش موسسه تحقیقات و اصلاح بذرونهال 

هرس درخت لیمو ترش در میناب زیاد کشت میشود. اندازه آن کوچک تا متوسط و یک برجستگی در نوک میوه دارد.کیفیت میوه آن در نواحی ساحلی عالی و رقم ایرانی آن بدون بذر است. ضخامت پوست این رقم متوسط و صاف است و گوشت زرد متمایل به سبز دارد. از ارقام زودرس و پر محصول به شمار میرود.

 

 نهالستان لیمو ترش جهاد کشاورزی

نهال لیمو ترش اورکا

 نهالستان لیموترش

  کوددهی و تغذیه درخت لیموترش از ارقام مهم لیمو در آمریکا و استرالیاست و طی سال های 43-1342 وارد ایران شد و در جنوب کشت شد. تراکم این رقم در میناب فراوان است. این رقم از نهال هایی که از سیسیل در سال 1858 به کالیفرنیا برده شده بودند، تهیه شد. مقاومت به یخبندان آنها پایین است. میوه اندازه متوسط تا کوچک داشته و وجود یک برجستگی در نوک میوه مشخصه آن است. پوست میوه اورکا تا حدودی خشن تر از لیسبون بوده و برجستکی نوک میوه نیز از لیسبون کوچک تر است. کیفیت میوه در نواحی ساحلی عالی بوده و کمتر از 9 بذر در آن تولید می شود. در ایران این رقم معمولا بی بذر است و ضخامت پوست میوه متوسط و صاف، گوشت زرد متمایل به سبز داشته و خیلی اسیدی است. درختان آن به علت تاج باز به آفتاب سوختگی حساس هستند. میوه ها در نوک درخت تشکیل شده و همه سال آور هستند. لیمو اورکا جزء ارقام زودرس و پر محصول محسوب می شود.

 

 

نهال لیمو ترش پرشی ین لایم

نیاز آبی درخت لیموترش

آفات و بیماریهای لیموترش این رقم اول بار از ایران به استرالیا و آمریکا انتقال داده شد و لذا به نام ایرانی معروف است. درختان، تیغ اندکی دارند و اندازه میوه مشابه لیموی ترش ایرانی است. بذر های آن تک جنینی و میوه های کشیده داشته و درختان به تریستزا حساس بوده لیکن مقاوم به سرما هستند. تعداد بذر در میوه بسیار کم و شاید بتوان آن را رقمی بی بذر تلقی نمود.

 

نیاز آبی نهال لیمو ترش

نهال لیمو ترش مکزیکن لایم

مرکز اصلاح نهال لیمو ترش

عمر درخت لیمو ترش رقم مکزیکن لایم را در ایران آب شیراز، لیمو شیشه و لیمو عمانی می نامند و سالیان مدیدی است که در مناطق سرخون، میناب، دشت جیرفت و ممسنی کشت می شود. میوه ها خیلی کوچک، گرد تا تخم مرغی واژگون یا بیضوی کوتاه بوده و معمولا در بخش قاعده، مدور هستند ولی گاهی ممکن است گردن بسیار کوتاهی نیز داشته باشند. پوست میوه خیلی نازک با سطحی چرمی و صاف است که کاملا به گوشت چسبیده است. گوشت میوه سبز مایل به زرد ، ترد، آبدار، بسیار اسیدی ( ترش ترین میوه مرکباتی) و معطر است. اندازه درخت متوسط با تاج پخش و بوته ای است. جوانه های گل و گل ها ریز و گلدهی در تمام طول سال انجام می شود. البته فصل اصلی گلدهی بهار و اواخر تابستان است. جوانه های گل و گل های جوان تا حدودی ته رنگ ارغوانی دارند که پس از مدتی این رنگ خصوصا با گرم شدن هوا زایل خواهد شد. این رقم به سرما، تریستزا و شانکر(Canker)  باکتریایی بسیار حساس است

 

بذر لیموترش-لیموترش-نهال لیموترش-نهال1ساله یکساله لیموترش-نهال 2ساله دوساله لیموترش-نهال 3ساله سه ساله لیموترش-روش کاشت نهال لیموترش-خواص لیموترش-خواص هسته لیموترش-ارقام لیموترش-ارقام تجاری لیموترش-فروش نهال لیموترش-خرید نهال لیموترش-انواع نهال لیموترش-بهترین رقم لیموترش-فروش بذر لیموترش-خرید بذر لیموترش-بهترین نوع نهال لیموترش-قیمت نهال لیموترش-پرورش لیموترش-تکثیر درخت لیموترش-نهال لیموترش پاکوتاه-انواع لیموترش پا کوتاه-خرید نهال لیموترش پاکوتاه-فروش نهال لیموترش پاکوتاه-ارقام لیموترش پاکوتاه-اسم انواع لیموترش-انواع لیموترش-لیست قیمت انواع نهال لیموترش-فروش نهال اصلاح شده لیموترش-خرید نهال اصلاح شده لیموترش-فروش نهال لیموترش در تهران-فروش نهال لیموترش در کرج-فروش نهال اصلاح شده لیموترش در تهران-فروش نهال اصلاح شده لیموترش در کرج-ارقام نهال لیموترش-فروش نهال لیموترش از مرکز تحقیقات کرج-میزان محصول درخت لیموترش-بهترین نوع لیموترش-درخت لیموترش-فروش نهال سایز بزرگ لیموترش-فروش نهال بن دار لیموترش-فروش درخت لیموترش-خرید نهال سایز بزرگ لیموترش-خرید نهال بن دار لیموترش-خرید درخت لیموترش-نهالستان لیموترش-مرکز فروش لیموترش -پرورش نهال لیموترش-فاصله کاشت لیموترش فروت-زمان هرس درخت لیموترش-پرورش درخت لیموترش در گلدان-نیاز آبی درخت لیموترش -نگهداری درخت لیموترش در گلدان-نیاز آبی درخت لیموترش-قلمه زدن درخت لیموترش-فروش نهال مرکبات-خرید نهال مرکبات-انواع لیموترش در ایران-نحوه نگهداری درخت لیموترش-کاشت هسته لیموترش-درخت لیموترش زینتی-بهترین زمان کاشت نهال مرکبات-قیمت ر-قیمت نهال لیموترش-لیموترش و لاغری-نهال لیموترش شناسنامه دار-انواع درخت لیمو ترش-درخت لیمو ترش شیرازی-فروش نهال لیمو ترش جهرم-درخت لیمو ترش چهار فصل-احداث باغ لیمو ترش-درخت لیمو عمانی