JO WhatsApp Contact Button

ارقام نهال مثمر

خرید نهال گریپ فروت

 

نهال گریپ فروت (Citrus paradisi)

خرید نهال گریپ فروت و نهال گریپ فروت دو رگ حاصل از تلاقی شدن (C. maxima Burm) یا پوملو با پرتقال بوده

درختان گریپ فروت دارای رشد زیاد و حجم شاخساره بالایی هستند و با داشتن اسکلت قوی، خوشه های سنگین میوه را بخوبی تحمل می کنند. همچنین شکل برگ ها یکنواخت تر و بزرگ تر از برگ های پرتقل، نارنگی، لیمو یا لایم بوده و از فیلوتاکسی 2.5 ( پرتقال دارای فیلوتاکسی 3.8 است) تبعیت می نماید. گل های خوشه ای این گونه از نوع کامل بوده و از لحاظ ساختمانی مشابه سایر گونه های مرکبات هستند. قطر میوه بستگی به رقم، شایه و شرایط رشد درختان بین 14- 8 سانتی متر است

 ارقام نهال گریپ فروت  مارش (marsh)-نهال گریپ فروت  مارش (marsh)-نهال گریپ فروت  رقم مارش (marsh)-درخت گریپ فروت  مارش (marsh)-درخت گریپ فروت  رقم مارش (marsh)-نهال یکساله 1ساله گریپ فروت  مارش (marsh)-نهال دوساله 2ساله گریپ فروت  مارش (marsh)-نهال سه ساله 3ساله گریپ فروت  مارش (marsh)-نهال سایز بزرگ گریپ فروت  مارش (marsh)-فروش نهال گریپ فروت  مارش (marsh)-خرید نهال گریپ فروت  مارش (marshh)

 

نهال گریپ فروت مارش C. paradise cv. Marsh

 

نهال گریپ فروت اصلاح شده رقمی پر محصول با قدرت رویشی بالا و تاج بزرگ و گسترده است که در سال 1943 از یک نهال بذری تصادفی در فلوریدا بدست آمده است. از آنجایی که نیاز گرمایی این رقم بالاست، پرورش آن محدود به مناطق گرمسیری است. میوه های مارش که اولین رقم گریپ فروت شناخته شده بی بذر است از نظر درشتی در حد متوسط و به شکل پخت تا گرد بوده و در بخش قاعده ای هاله حلقوی نداشته و یا وضوح آن سیار اندک است. رقمی بی بذر یا کم بذر محسوب می شود. رنگ میوه در زمان رسیدگی کمرنگ است. پوست ضخامتی متوسط و بافتی چرمی و سطحی بسیار صف دارد که به سختی به گوشت چسبیده است. گوشت میوه به رنگ زرد نخودی، با بافت ترد و بسیار پرآب و خوش مزه است. میوه ها را می توان برای مدت طولانی با حفظ شکل ظاهری و کیفیت داخلی روی درخت نگه داشته و به خوبی حمل ونقل و انبار نمود. این رقم دیررس ترین رقم تجاری گریپ فروت است. دو رقم Waibel  و Shamel نیز از جهش شاخه ای مارش بدست آمده اند و هر دو نیز بی بذر هستند.

 

 

نهال گریپ فروت زودبازده  فراست  مارش (marsh)-نهال گریپ فروت فراست مارش (marsh)-نهال گریپ فروت فراست مارش (marsh)-درخت گریپ فروت فراست مارش (marsh)-درخت گریپ فروت  رقم فراست مارش (marsh)-نهال یکساله 1ساله گریپ فروت فراست مارش (marsh)-نهال دوساله 2ساله گریپ فروت فراست مارش (marsh)-نهال سه ساله 3ساله گریپ فروت فراست مارش (marsh)-نهال سایز بزرگ گریپ فروت فراست مارش (marsh)-فروش نهال گریپ فروت فراست مارش (marsh)-خرید نهال گریپ فروت فراست مارش (marshh)

 

نهال گریپ فروت فراست مارش C. paradisi CV. Frost Marsh

 

بهترین نهال گریپ فروت منشا این رقم نهال بذری نوسالاری بوده که از کشت بذر رقم مارش در سال ۱۹۱۶ به دست آمده و در سال ۱۹۵۲ به عنوان یک رقم تجاری به ثبت رسیده است. در حال حاضر این رقم یکی از همگروه های اصلی در حال تکثیر از گریپ فروت مارش محسوب می شود. اجداد این لاین پیوندی که درختانی بزرگ با تاج گسترده و برگهای بسیار بزرگ را تشکیل می دهد به رقمی به Marsh Seedless  بازمی گردد. این رقم تنها گریپ فروت گوشت سفید است که در سطح تجاری تولید می شود. لازمه رسیدن به کیفیت بالای این رقم وجود دوره گرمایی طولانی است. گل دهی فراست مارش در بهار و با زمان حضور میوه های سال قبلی هم پوشانی دارد. رسیدن میوه ها از دی تا اردیبهشت ماه ادامه خواهد داشت. میوه ها درشت با پوستی به رنگ زرد روشن و گوشتی آبدار و شیرین و فاقد بذر بوده و می توان تا مدت طولانی میوه ها را روی درخت نگه داشت

 

 

گریپ فروت  تامسون C. paradisi CV. Thompson (Pink Marsh)-نهال گریپ فروت  تامسون C. paradisi CV. Thompson (Pink Marsh)-نهال گریپ فروت  رقم تامسون C. paradisi CV. Thompson (Pink Marsh)-درخت گریپ فروت  تامسون C. paradisi CV. Thompson (Pink Marsh)-درخت گریپ فروت  رقم تامسون C. paradisi CV. Thompson (Pink Marsh)-نهال یکساله 1ساله گریپ فروت  تامسون C. paradisi CV. Thompson (Pink Marsh)-نهال دوساله 2ساله گریپ فروت  تامسون C. paradisi CV. Thompson (Pink Marsh)-نهال سه ساله 3ساله گریپ فروت  تامسون C. paradisi CV. Thompson (Pink Marsh)-نهال سایز بزرگ گریپ فروت  تامسون C. paradisi CV. Thompson (Pink Marsh)-فروش نهال گریپ فروت  تامسون C. paradisi CV. Thompson (Pink Marsh)-خرید نهال گریپ فروت  تامسون C. paradisi CV. Thompson (Pink Marsh)

نهال گریپ فروت تامسون C. paradisi CV. Thompson (Pink Marsh)

 

قیمت نهال گریپ فروت این رقم که حاصل جهش شاخه ای رقم مارش است دارای میوه هایی با اندازه متوسط تا درشت به شکل پخت تا کروی است که در برخی موارد هاله حلقوی نامشخصی نیز در انتهای میوه ها دیده می شود. پوست میوه چرمی با ضخامت متوسط و سطحی بسیار صاف است. میوه ها بذردار و به رنگ زرد روشن بوده و گوشت میوه ابتدا زرد روشن تا تیره بوده ولی در شرایط مطلوب سیارک برای روشن نیز تغییر پیدا کند که البته عصاره میوه چنین تغییر رنگی را نخواهد داشت. بخش اسفنجی میان بر فاقد رنگ دانه است. گوشت میوه ترد و آب دار و همانند مارش خوشمزه است. اگرچه می توان میوه ها را به خوبی روی درخت نگهداری کرد ولی با گذشت زمان و به تدریج رنگ پریده خواهند شد. از نظر زمان رسیدگی زودتر از مارش وارد بازار می شود ولی در گروه ارقام میان رس قرار دارد. تامسون اولین گریپفروت رنگدانه دار حاصل از جهش بوده و تاکنون منشأ پیدایش همگروه های دیگری با رنگدانه های بیشتر مانند رد بلاش بوده است. در حال حاضر از نظر بازارپسندی در رده دوم و پس از  رد بلاش قرار داد .

 

 

 ریپ فروت  دانکن (duncan)-نهال گریپ فروت  دانکن (duncan)-نهال گریپ فروت  رقم دانکن (duncan)-درخت گریپ فروت  دانکن (duncan)-درخت گریپ فروت  رقم دانکن (duncan)-نهال یکساله 1ساله گریپ فروت  دانکن (duncan)-نهال دوساله 2ساله گریپ فروت  دانکن (duncan)-نهال سه ساله 3ساله گریپ فروت  دانکن (duncan)-نهال سایز بزرگ گریپ فروت  دانکن (duncan)-فروش نهال گریپ فروت  دانکن (duncan)-خرید نهال گریپ فروت  دانکن (duncann)

 

نهال گریپ فروت دانکن C. paradise cv. Duncan

 

فروش نهال گریپ فروت رقمی با رشد رویشی زیاد، میان رس و بسیار پر محصول است که در گروه مقاوم به سرما طبقه بندی می شود. میوه ها بذردار، درشت و به شکل پخت تا کروی یا تخم مرغی واژگون بوده که در بخش قاعده ای شیارهای کوتاه و شعاعی و در قسمت نوک هاله ای مدور دارند. پوست میوه به رنگ زرد روشن و دارای ضخامتی متوسط با سطح صاف است .گوشت میوه نیز به رنگ زرد نخودی، دارای بافتی ترد، بسیار آب دار و خوشمزه است

 

 

گریپ فروت  رد بلاش C. paradis. CV. Redbush (Ruby Red Marsh, Red Seedless).-نهال گریپ فروت  رد بلاش C. paradis. CV. Redbush (Ruby Red Marsh, Red Seedless).-نهال گریپ فروت  رقم رد بلاش C. paradis. CV. Redbush (Ruby Red Marsh, Red Seedless).-درخت گریپ فروت  رد بلاش C. paradis. CV. Redbush (Ruby Red Marsh, Red Seedless).-درخت گریپ فروت  رقم رد بلاش C. paradis. CV. Redbush (Ruby Red Marsh, Red Seedless).-نهال یکساله 1ساله گریپ فروت  رد بلاش C. paradis. CV. Redbush (Ruby Red Marsh, Red Seedless).-نهال دوساله 2ساله گریپ فروت  رد بلاش C. paradis. CV. Redbush (Ruby Red Marsh, Red Seedless).-نهال سه ساله 3ساله گریپ فروت  رد بلاش C. paradis. CV. Redbush (Ruby Red Marsh, Red Seedless).-نهال سایز بزرگ گریپ فروت  رد بلاش C. paradis. CV. Redbush (Ruby Red Marsh, Red Seedless).-فروش نهال گریپ فروت  رد بلاش C. paradis. CV. Redbush (Ruby Red Marsh, Red Seedless).-خرید نهال گریپ فروت  رد بلاش C. paradis. CV. Redbush (Ruby Red Marsh, Red Seedless).

نهال گریپ فروت رد بلاش C. paradis. CV. Redbush (Ruby Red Marsh, Red Seedless).

 

خرید نهال گریپ فروت این رقم که جزء ارقام میان رس محسوب می شود از جهش شاخه ای گریپ فروت تامسون بدست آمده و میوه های آن از هر لحاظ مشابه والد خود هستند. با این تفاوت که گوشت آن رنگ تیره تری دارد. البته چنین تفاوت رنگی را در عصاره میوه نمی توان دید. روی پوست میوه پرتوهایی از رنگ ارغوانی بویژه در نقاطی که میوه با چیزی در  تماس می شود. لایه میان بر میوه در این رقم رنگدانه دار است. میوه های این رقم به خوبی ارقام مارش و تامسون روی درخت قابل نگهداری هستند ولی مقداری از کیفیت رنگ گوشت به مرور زمان کاسته خواهد شد .

 

 

نهالستان گریپ فروت پیوندی

گریپ فروت   روبی ردRuby Red-نهال گریپ فروت   روبی ردRuby Red-نهال گریپ فروت  رقم  روبی ردRuby Red-درخت گریپ فروت   روبی ردRuby Red-درخت گریپ فروت  رقم  روبی ردRuby Red-نهال یکساله 1ساله گریپ فروت   روبی ردRuby Red-نهال دوساله 2ساله گریپ فروت   روبی ردRuby Red-نهال سه ساله 3ساله گریپ فروت   روبی ردRuby Red-نهال سایز بزرگ گریپ فروت   روبی ردRuby Red-فروش نهال گریپ فروت   روبی ردRuby Red-خرید نهال گریپ فروت   روبی ردRuby Red

 نهالستان گریپ فروت

نهال گریپ فروت روبی رد Ruby Red

نهالستان گریپ فروت موسسه تحقیقات و اصلاح بذرونهال

تولید نهال گریپ فروت میوه ها دارای اندازه متوسط درشت بوده و در دو انتها اندکی کم پخت هستند. پوست میوه صاف و زرد رنگ است و بخش هایی پوست و نیز قسمت هایی از گوشت میوه دارای سایه ای از صورتی تا قرمز می باشد

 

 

نهالستان گریپ فروت جهاد کشاورزی

گریپ فروت  شامبرگ (star ruby)-نهال گریپ فروت  شامبرگ (star ruby)-نهال گریپ فروت  رقم شامبرگ (star ruby)-درخت گریپ فروت  شامبرگ (star ruby)-درخت گریپ فروت  رقم شامبرگ (star ruby)-نهال یکساله 1ساله گریپ فروت  شامبرگ (star ruby)-نهال دوساله 2ساله گریپ فروت  شامبرگ (star ruby)-نهال سه ساله 3ساله گریپ فروت  شامبرگ (star ruby)-نهال سایز بزرگ گریپ فروت  شامبرگ (star ruby)-فروش نهال گریپ فروت شامبرگ (star ruby)-خرید نهال گریپ فروت  شامبرگ (star rubyy)

خرید انواع نهال گریپ فروت

نهال گریپ فروت شامبرگ (Shambarg)

فروش انواع نهال گریپ فروت 

هرس درخت گریپ فروت رقم شامبرگ نیز در سالهای 44-1343 وارد ایران شد. میوه های آن با گوشت خونی، ترد، شبیه به رد بلاش با آب کمتر و میان رس است. داشتن شاخه های باز و میوه های سنگین از مشخصه های این درختان است. بنابراین با سنگین شدن وزن محصول همواره خطر شکستن شاخه ها وجود دارد. عیب دیگر این رقم حساسیت آن به بیماری تریستزا است.

 

 

کوددهی درخت گریپ فروت

گریپ فروت  استار روبی (star ruby)-نهال گریپ فروت  استار روبی (star ruby)-نهال گریپ فروت  رقم استار روبی (star ruby)-درخت گریپ فروت  استار روبی (star ruby)-درخت گریپ فروت  رقم استار روبی (star ruby)-نهال یکساله 1ساله گریپ فروت  استار روبی (star ruby)-نهال دوساله 2ساله گریپ فروت  استار روبی (star ruby)-نهال سه ساله 3ساله گریپ فروت  استار روبی (star ruby)-نهال سایز بزرگ گریپ فروت  استار روبی (star ruby)-فروش نهال گریپ فروت  استار روبی (star ruby)-خرید نهال گریپ فروت  استار روبی (star rubyy)

مرکز اصلاح نهال گریپ فروت 

گریپ فروت استار روبی (star ruby)

عمر درخت گریپ فروت 

کوددهی درخت گریپ فروت از ارقامی است که به هوای گرم و مرطوب نیاز دارد وای خشکی و گرمای خیلی زیاد را تحمل نمیکند. نسبت به سرما، آفات و بیماری ها حساس است. رشد کم و کندی دارد. درخت میوه آن کوچک تر از سایر ارقام است. در شرایط مناسب میوه هایی با گوشت قرمز تولید میکند. آب وگوشت میوه سه برابر رم روبی رد (ruby red) رنگدانه دارد و مقدار قند و اسید آن کمی بیشتر است. میوه بدون بذر است و یا بذر کم و طعم خوبی دارد.

 

 

آفات و بیماری های گریپ فروت 

بذر گریپ فروت- گریپ فروت -نهال گریپ فروت -نهال1ساله یکساله گریپ فروت -نهال 2ساله دوساله گریپ فروت -نهال 3ساله سه ساله گریپ فروت -روش کاشت نهال گریپ فروت -خواص گریپ فروت -خواص هسته گریپ فروت -ارقام گریپ فروت -ارقام تجاری گریپ فروت -فروش نهال گریپ فروت -خرید نهال گریپ فروت -انواع نهال گریپ فروت -بهترین رقم گریپ فروت -فروش بذر گریپ فروت -خرید بذر گریپ فروت -بهترین نوع نهال گریپ فروت -قیمت نهال گریپ فروت -پرورش گریپ فروت -تکثیر درخت گریپ فروت -نهال گریپ فروت پاکوتاه-انواع گریپ فروت پا کوتاه-خرید نهال ن گریپ فروت پاکوتاه-فروش نهال ن گریپ فروت پاکوتاه-ارقام گریپ فروت پاکوتاه-اسم انواع گریپ فروت گریپ فروت گریپ فروت -انواع گواوا -لیست قیمت انواع نهال گریپ فروت -فروش نهال اصلاح شده گریپ فروت -خرید نهال اصلاح شده گریپ فروت -فروش نهال گریپ فروت در تهران-فروش نهال گریپ فروت در کرج-فروش نهال اصلاح شده گریپ فروت در تهران-فروش نهال اصلاح شده گریپ فروت در کرج-ارقام نهال گریپ فروت -فروش نهال گریپ فروت از مرکز تحقیقات کرج-میزان محصول درخت گریپ فروت -بهترین نوع گ گریپ فروت -درخت گریپ فروت -فروش نهال سایز بزرگ گریپ فروت -فروش نهال بن دار گریپ فروت -فروش درخت گریپ فروت -خرید نهال سایز بزرگ گریپ فروت -خرید نهال بن دار گریپ فروت خرید درخت گریپ فروت -نهالستان گریپ فروت -مرکز فروش نهال گریپ فروت -پرورش نهال گریپ فروت -فاصله کاشت درخت گریپ فروت -زمان هرس درخت گریپ فروت -پرورش درخت گریپ فروت در گلدان-نیاز آبی درخت گریپ فروت -نگهداری درخت گریپ فروت در گلدان-نیاز آبی درخت گریپ فروت -قلمه زدن درخت گریپ فروت -انواع گریپ فروت در ایران-نحوه نگهداری درخت گریپ فروت -کاشت هسته گریپ فروت -درخت گریپ فروت زینتی--قیمت گریپ فروت -قیمت نهال گریپ فروت - گریپ فروت و لاغری-نهال گریپ فروت شناسنامه دار-تکثیر درخت گریپ فروت -فصل برداشت گریپ فروت -نحوه کاشت درخت گریپ فروت -روش کاشت درخت گریپ فروت -درخت گریپ فروت -آموزش پیوند زدن درخت گریپ فروت - هرس درخت گریپ فروت -سمپاشی درخت گریپ فروت -بیماریهای درخت گریپ فروت -نگهداری درخت گریپ فروت -تقویت درخت گریپ فروت -عمر درخت گریپ فروت -باغ گریپ فروت -کاشت گریپ فروت در خانه-زمان کاشت نهال گریپ فروت -احداث باغ گریپ فروت -قیمت گریپ فروت -نهال گریپ فروت -خرید نهال گریپ فروت -ارقام نهال گریپ فروت -شکوفه درخت گریپ فروت -علت ریزش میوه گریپ فروت -فاصله کاشت درخت گریپ فروت -عکس درخت گریپ فروت -میزان باردهی درخت گریپ فروت -ارتفاع درخت گریپ فروت -میزان باردهی درخت گریپ فروت -بهترین زمان کاشت نهال گریپ فروت -میزان باردهی درخت گریپ فروت - نارنگی بدون شاخه-آبیاری درخت گریپ فروت -نام انواع گریپ فروت