JO WhatsApp Contact Button

ارقام نهال مثمر

خرید نهال زردآلو : نهال زردالو

 

خرید نهال زرد آلو و نهال زردالو (prunus armeniaca)

نهال زرد آلو و خرید نهال زردالو . این گیاه بومی مناطق چین و سیبری می باشد ، زرد آلو از لحاظ احتیاجات به آب و هوایی شبیه هلو بوده و از درختان مناطق  معتدل گرم بشمار می آید و سرماهای شدید زمستان را نمی تواند تحمل کند .

نیاز سرمایی زرد آلو ، کمتر از هلو بوده و برای خاتمه استراحت جوانه ها به ۳۰۰-۹۰۰ ساعت دمای زیر ۷ درجه سانتی گراد نیاز دارد ، زمستان های نسبتا سرد و تابستان های گرم و خشک برای رشد و باروری زرد آلو مناسب است ، مقاومت زرد آلو به سرمای زمستانه در حدود ۲۵- درجه سانتی گراد می باشد ، گل های زرد آلو همانند هلو قبل از برگ ها ظاهر می شوند ، اما در مناطقی که زمستان های گرم دارند ، جوانه های زردآلو در معرض ریزش قرار می گیرند .

گل های باز شده زرد آلو نسبت به سرمای دیررس بهاره حساس بوده و باید در مناطقی که خطر سرمای دیررس بهاره وجود ندارد ، اقدام به کشت این درخت نمود ، زیرا زرد آلو زودتر از درختان میوه دیگر گل های خود را باز می کند ، گرده افشانی زردآلو توسط حشرات انجام می گیرد ، اکثر میوه های زردآلو در جانب سیخک های دوساله تشکیل می شوند و هر سیخک پس از ۳ سال باروری خشک می شود ، بنابراین با هرس سبک باید تحریک به تولید شاخه های بارور جدید نمود .

خرید نهال زردالو.شکل مناسب تربیت برای درختان زردآلو ، شلجمی می باشد و نهال های کشت شده در حدود 5-4 سال بعد شروع به محصول دهی می کنند ، اکثر ارقام زردآلو خود بارور بوده و نیاز به رقم گرده زا ندارند ، خاک های سبک لومی شنی با زهکشی کامل برای کشت زردآلو مناسب

بوده و ریشه های آن در برابر غرقاب شدن (water logging) حساس می باشند. برای تکثیر زردآلو از روش پیوند، روی پایه های مختلف استفاده به عمل می آید. پایه های بذری زردآلو در خاک های عمیق و زهکشی شده، مناسب هستند و فاصله کشت درختان در روی پایه های بذری 7-5 متر در نظر گرفته می شود. در ضمن در خاک های خشک، آهکی و آلوده به نماتد از پایه های زردآلو استفاده می شود. در زمین های سنگلاخ و خشک پایه های بادام مناسب است. پایه های هلو برای پاکوتاه کردن زردآلو مورد استفاده قرار می گیرد اما احتمال ناسازگاری و عدم جوش خوردن محل پیوند همچون عدم اتصال بافت های چوب و پوست و شکستگی در محل پیوند ظاهر می شود.

آلوی میروبالان (myrobalan (p.cerasifera)) که توسط قلمه ریشه دار می گردد، به عنوان پایه در زمین های سنگین و مرطوب برای زردآلو مورد استفاده قرار می گیرد اما این پایه به ورتیسیلیوم حساس می باشد.

فروش نهال زردالو.معمولاً در برخی مناطق بر روی پایه میروبالان از میان پایه درگزی استفاده می کنند  و زردآلوی پیوند شده بر روی این میان پایه، شاخه های تاج آویزان حاصل می کند اما در چند سال بعدی دوباره شاخه ها حالت عمودی به خود می گیرند. زردآلو از میوه های هسته دار بشمار می آید و از ارقام مهم زردآلو که در ایران کشت و کار می شود می توان به زردآلوی شکرپاره و نخجوان اشاره کرد و از ارقام زردآلوی بذری که میوه مناسب ندارند در تهیه برگه (زردآلوی خشک شده) استفاده به عمل می آید.

 

خرید نهال زرد آلو کاستل بریت و نهال زرد آلو کاستل بریت (Castlebrite)

 

نهال زرد آلو کاستل بریت و خرید نهال زرد آلو کاستل بریت ارقام نهال زردالو رنگ میوه آن، معمولاً نارنجی روشن است و زمانیکه کاملاً می رسد ،بسیار خوش طعم می باشد .

 

خرید نهال زردالو کاستل بریت  : 6000

قیمت نهال زردآلو کاستل ریشه ای قیمت نهال زردآلو کاستل گلدانی/نایلکس (نهال زردالو پایه زردآلو)

قیمت نهال زردآلو کاستل پایه رویشی قیمت نهال زردآلو کاستل گلدانی/نایلکس (نهال زردآلو پایه رویشی)

قیمت نهال زردالو.بازدیدکننده گرامی با سپاس و تشکر از حسن انتخاب جنابعالی لطفا جهت دریافت لیست قیمت انواع نهال زردآلو و یا بمنظور اطلاع از نحوه ی فروش نهال زردآلو،شرایط اخذ تسهیلات خرید نهال زردآلو با واحد فروش سازمان تماس حاصل فرمایید

09120460327 کارشناس فروش نهالستان ( واحد تهران و حومه )

09120398416 کارشناس فروش نهالستان ( واحد شهرستان )

09121263524 کارشناس فروش عمده نهال ( واحد صادرات )

02166462408 دفتر مرکزی نهالستان تهران

02634562290 دفتر مرکزی نهالستان کرج

نهال زردالو

خرید نهال زردالو

نهال زردالو تبرزه

نهال زردالو سلطنتی

نهال زردالو قیسی

نهال زردالو دیرگل

نهال زردالو مقاوم به سرما

نهال زردالو فلکه ای

نهال زردالو شکرپاره

نهال زردالو شاهرودی

بهترین نهال زردالو

خرید نهال زرد آلو کتی و نهال زرد آلو کتی (Katy)

 

نهال زرد آلو کتی و خرید نهال زرد آلو کتی نهال زردالو پیوندی این زردآلو ، گونه ای نسبتاً جدید است .پوست میوه آن به رنگ زرد نارنجی با مقدار سرخی است که پخته آن طعم بسیار عالی دارد.

 

خرید نهال زردالو کتی  : 6001

قیمت نهال زردآلو کتی ریشه ای قیمت نهال زردآلو کتی گلدانی/نایلکس (نهال زردالو پایه زردآلو) 

قیمت نهال زردآلو کتی پایه رویشی قیمت نهال زردآلو کتی گلدانی/نایلکس (نهال زردآلو پایه رویشی)

بازدیدکننده گرامی با سپاس و تشکر از حسن انتخاب جنابعالی لطفا جهت دریافت لیست قیمت انواع نهال زردآلو و یا بمنظور اطلاع از نحوه ی فروش نهال زردآلو،شرایط اخذ تسهیلات خرید نهال زردآلو با واحد فروش سازمان تماس حاصل فرمایید

09120460327 کارشناس فروش نهالستان ( واحد تهران و حومه )

09120398416 کارشناس فروش نهالستان ( واحد شهرستان )

09121263524 کارشناس فروش عمده نهال ( واحد صادرات )

02166462408 دفتر مرکزی نهالستان تهران

02634562290 دفتر مرکزی نهالستان کرج

نهال زردالو

خرید نهال زردالو

نهال زردالو تبرزه

نهال زردالو سلطنتی

نهال زردالو قیسی

نهال زردالو دیرگل

نهال زردالو مقاوم به سرما

نهال زردالو فلکه ای

نهال زردالو شکرپاره

نهال زردالو شاهرودی

بهترین نهال زردالو

 

خرید نهال زرد آلو فلامینگ گولد و نهال زرد آلو فلامینگ گولد (Flaming gold)

 

نهال زرد آلو فلامینگ گولد و خرید نهال زرد آلو فلامینگ گولد نهال زردالو اصلاح شده این زردآلو دارای پوست زرد-نارنجی و به ندرتاًزرد رنگ است،که به خوشمزگی گونه های کتیوکاستل بریت نمی باشد .

 

خرید نهال زردالو فلامینگ گولد: 6002

قیمت نهال زردآلو فلامینگ ریشه ای قیمت نهال زردآلو فلامینگ گلدانی/نایلکس (نهال زردالو پایه زردآلو) 

قیمت نهال زردآلو فلامینگ پایه رویشی قیمت نهال زردآلو فلامینگ گلدانی/نایلکس (نهال زردآلو پایه رویشی)

بازدیدکننده گرامی با سپاس و تشکر از حسن انتخاب جنابعالی لطفا جهت دریافت لیست قیمت انواع نهال زردآلو و یا بمنظور اطلاع از نحوه ی فروش نهال زردآلو،شرایط اخذ تسهیلات خرید نهال زردآلو با واحد فروش سازمان تماس حاصل فرمایید

09120460327 کارشناس فروش نهالستان ( واحد تهران و حومه )

09120398416 کارشناس فروش نهالستان ( واحد شهرستان )

09121263524 کارشناس فروش عمده نهال ( واحد صادرات )

02166462408 دفتر مرکزی نهالستان تهران

02634562290 دفتر مرکزی نهالستان کرج

نهال زردالو

خرید نهال زردالو

نهال زردالو تبرزه

نهال زردالو سلطنتی

نهال زردالو قیسی

نهال زردالو دیرگل

نهال زردالو مقاوم به سرما

نهال زردالو فلکه ای

نهال زردالو شکرپاره

نهال زردالو شاهرودی

بهترین نهال زردالو

 

خرید نهال زرد آلو پاترسیون و نهال زرد آلو پاترسیون (Patterson)

 

نهال زرد آلو پاترسیون و خرید نهال زرد آلو پاترسیون نهال زردالو زودبازده این زردآلو به علت تولید محصول زاد ،داشتن دوام بیشتر و حمل و نقل آسان تر،بین کشورها،از معروفیت بیشتری برخوردار است.

 

خرید نهال زردالو پاترسیون: 6003

قیمت نهال زردآلو پاتر ریشه ای قیمت نهال زردآلو پاترسیون گلدانی/نایلکس (نهال زردالو پایه زردآلو) 

قیمت نهال زردآلو پاتر پایه رویشی قیمت نهال زردآلو پاترسیون گلدانی/نایلکس (نهال زردآلو پایه رویشی)

بازدیدکننده گرامی با سپاس و تشکر از حسن انتخاب جنابعالی لطفا جهت دریافت لیست قیمت انواع نهال زردآلو و یا بمنظور اطلاع از نحوه ی فروش نهال زردآلو،شرایط اخذ تسهیلات خرید نهال زردآلو با واحد فروش سازمان تماس حاصل فرمایید

09120460327 کارشناس فروش نهالستان ( واحد تهران و حومه )

09120398416 کارشناس فروش نهالستان ( واحد شهرستان )

09121263524 کارشناس فروش عمده نهال ( واحد صادرات )

02166462408 دفتر مرکزی نهالستان تهران

02634562290 دفتر مرکزی نهالستان کرج

نهال زردالو

خرید نهال زردالو

نهال زردالو تبرزه

نهال زردالو سلطنتی

نهال زردالو قیسی

نهال زردالو دیرگل

نهال زردالو مقاوم به سرما

نهال زردالو فلکه ای

نهال زردالو شکرپاره

نهال زردالو شاهرودی

بهترین نهال زردالو

 

خرید نهال زرد آلو تیلتون و نهال زرد آلو تیلتون (Tilton)

 

نهال زرد آلو تیلتون و خرید نهال زرد آلو تیلتون بهترین نهال زردالو یک گونه منحصر به فرد است و یکی از خوش طعم ترین انواع زردآلو ها محسوب می شود.سطح صاف آن است که یک درز دور تا دور آن امتداد دارد. این زردآلو لطیف ،آبدار و ترش و شیرین است.

 

خرید نهال زردالو تیلتون : 6004

قیمت نهال زردآلو تیلتون ریشه ای قیمت نهال زردآلو تیلتون گلدانی/نایلکس (نهال زردالو پایه زردآلو) 

قیمت نهال زردآلو تیلتون پایه رویشی قیمت نهال زردآلو تیلتون گلدانی/نایلکس (نهال زردآلو پایه رویشی)

بازدیدکننده گرامی با سپاس و تشکر از حسن انتخاب جنابعالی لطفا جهت دریافت لیست قیمت انواع نهال زردآلو و یا بمنظور اطلاع از نحوه ی فروش نهال زردآلو،شرایط اخذ تسهیلات خرید نهال زردآلو با واحد فروش سازمان تماس حاصل فرمایید

09120460327 کارشناس فروش نهالستان ( واحد تهران و حومه )

09120398416 کارشناس فروش نهالستان ( واحد شهرستان )

09121263524 کارشناس فروش عمده نهال ( واحد صادرات )

02166462408 دفتر مرکزی نهالستان تهران

02634562290 دفتر مرکزی نهالستان کرج

نهال زردالو

خرید نهال زردالو

نهال زردالو تبرزه

نهال زردالو سلطنتی

نهال زردالو قیسی

نهال زردالو دیرگل

نهال زردالو مقاوم به سرما

نهال زردالو فلکه ای

نهال زردالو شکرپاره

نهال زردالو شاهرودی

بهترین نهال زردالو

 

خرید نهال زرد آلو بلن هيم و نهال زرد آلو بلن هيم (Blenheim)

 

نهال زرد آلو بلن هيم و خرید نهال زرد آلو بلن هيم قیمت نهال زردالو این رقم از تمامی گونه ها لذیذتر است. به علت ماهیت ظریف این گونه تازه آن به ندرت یافت می شود. بنابراین برای حفظ طعم ترش و شیرین و رنگ خاص آنها معمولاً این نوع زردآلو را خشک می کنند. پیشنهاد می شود اگر می توانید به دنبال زردآلوی تازه بلن هیم باشید.

 

خرید نهال زردالو بلن هيم: 6005

قیمت نهال زردآلو بلن هيم ریشه ای قیمت نهال زردآلو بلن هيم گلدانی/نایلکس (نهال زردالو پایه زردآلو) 

قیمت نهال زردآلو بلن هيم پایه رویشی قیمت نهال زردآلو بلن هيم گلدانی/نایلکس (نهال زردآلو پایه رویشی)

بازدیدکننده گرامی با سپاس و تشکر از حسن انتخاب جنابعالی لطفا جهت دریافت لیست قیمت انواع نهال زردآلو و یا بمنظور اطلاع از نحوه ی فروش نهال زردآلو،شرایط اخذ تسهیلات خرید نهال زردآلو با واحد فروش سازمان تماس حاصل فرمایید

09120460327 کارشناس فروش نهالستان ( واحد تهران و حومه )

09120398416 کارشناس فروش نهالستان ( واحد شهرستان )

09121263524 کارشناس فروش عمده نهال ( واحد صادرات )

02166462408 دفتر مرکزی نهالستان تهران

02634562290 دفتر مرکزی نهالستان کرج

نهال زردالو

خرید نهال زردالو

نهال زردالو تبرزه

نهال زردالو سلطنتی

نهال زردالو قیسی

نهال زردالو دیرگل

نهال زردالو مقاوم به سرما

نهال زردالو فلکه ای

نهال زردالو شکرپاره

نهال زردالو شاهرودی

بهترین نهال زردالو

 

خرید نهال زرد آلو آلفرد و نهال زرد آلو آلفرد (Alfred)

 

نهال زرد آلو آلفرد و خرید نهال زرد آلو آلفرد فروش نهال زردالو یکی از ارقام تجاری زردآلو با اندازه میوه متوسط و رنگ گوشت میوه نارنجی است. این رقم برای رشد بهینه، به خاکهای مناسب و مناطق آفتابی نیاز دارد.

 

خرید نهال زردالو آلفرد: 6006

قیمت نهال زردآلو آلفرد ریشه ای قیمت نهال زردآلو آلفرد گلدانی/نایلکس (نهال زردالو پایه زردآلو) 

قیمت نهال زردآلو آلفرد پایه رویشی قیمت نهال زردآلو آلفرد گلدانی/نایلکس  (نهال زردآلو پایه رویشی)

بازدیدکننده گرامی با سپاس و تشکر از حسن انتخاب جنابعالی لطفا جهت دریافت لیست قیمت انواع نهال زردآلو و یا بمنظور اطلاع از نحوه ی فروش نهال زردآلو،شرایط اخذ تسهیلات خرید نهال زردآلو با واحد فروش سازمان تماس حاصل فرمایید

09120460327 کارشناس فروش نهالستان ( واحد تهران و حومه )

09120398416 کارشناس فروش نهالستان ( واحد شهرستان )

09121263524 کارشناس فروش عمده نهال ( واحد صادرات )

02166462408 دفتر مرکزی نهالستان تهران

02634562290 دفتر مرکزی نهالستان کرج

نهال زردالو

خرید نهال زردالو

نهال زردالو تبرزه

نهال زردالو سلطنتی

نهال زردالو قیسی

نهال زردالو دیرگل

نهال زردالو مقاوم به سرما

نهال زردالو فلکه ای

نهال زردالو شکرپاره

نهال زردالو شاهرودی

بهترین نهال زردالو

 

خرید نهال زرد آلو آپریگولد و نهال زرد آلو آپریگولد (Aprigold)

 

نهال زرد آلو آپریگولد و خرید نهال زرد آلو آپریگولد خرید نهال زردالو این رقم از ارقام پاکوتاه است، که ارتفاع آن تا قبل از ۱۰ سالگی، ۱/۵ - ۱/۲ متر است. این رقم بسیار مناسب کشت در گلدان و نگهداری در حیاط و پاسیو خانه است. میوه آن به رنگ نارنجی طلایی است و دارای طعمی لذیذ می باشد.

 

خرید نهال زردالو آپریگولد: 6007

قیمت نهال زردآلو آپریگولد ریشه ای قیمت نهال زردآلو آپریگولد گلدانی/نایلکس (نهال زردالو پایه زردآلو) 

قیمت نهال زردآلو آپریگولد پایه رویشی قیمت نهال زردآلو آپریگولد گلدانی/نایلکس (نهال زردآلو پایه رویشی)

بازدیدکننده گرامی با سپاس و تشکر از حسن انتخاب جنابعالی لطفا جهت دریافت لیست قیمت انواع نهال زردآلو و یا بمنظور اطلاع از نحوه ی فروش نهال زردآلو،شرایط اخذ تسهیلات خرید نهال زردآلو با واحد فروش سازمان تماس حاصل فرمایید

09120460327 کارشناس فروش نهالستان ( واحد تهران و حومه )

09120398416 کارشناس فروش نهالستان ( واحد شهرستان )

09121263524 کارشناس فروش عمده نهال ( واحد صادرات )

02166462408 دفتر مرکزی نهالستان تهران

02634562290 دفتر مرکزی نهالستان کرج

نهال زردالو

خرید نهال زردالو

نهال زردالو تبرزه

نهال زردالو سلطنتی

نهال زردالو قیسی

نهال زردالو دیرگل

نهال زردالو مقاوم به سرما

نهال زردالو فلکه ای

نهال زردالو شکرپاره

نهال زردالو شاهرودی

بهترین نهال زردالو

 

خرید نهال زرد آلو فلاوورکوت و نهال زرد آلو فلاوورکوت (Plaνοrcot)

 نهالستان زردالو

نهال زرد آلو فلاوورکوت و خرید نهال زرد آلو فلاوورکوت تولید نهال زردالو این زردآلو، از ارقام مشهور کانادایی است، که مناسب مناطق سردسیر است.

 

خرید نهال زردالو فلاوورکوت: 6008

قیمت نهال زردآلو فلاوو ریشه ای قیمت نهال زردآلو فلاوورکوت گلدانی/نایلکس (نهال زردالو پایه زردآلو) 

قیمت نهال زردآلو فلاوورکوت پایه رویشی قیمت نهال زردآلو فلاوورکوت گلدانی/نایلکس (نهال زردآلو پایه رویشی)

بازدیدکننده گرامی با سپاس و تشکر از حسن انتخاب جنابعالی لطفا جهت دریافت لیست قیمت انواع نهال زردآلو و یا بمنظور اطلاع از نحوه ی فروش نهال زردآلو،شرایط اخذ تسهیلات خرید نهال زردآلو با واحد فروش سازمان تماس حاصل فرمایید

09120460327 کارشناس فروش نهالستان ( واحد تهران و حومه )

09120398416 کارشناس فروش نهالستان ( واحد شهرستان )

09121263524 کارشناس فروش عمده نهال ( واحد صادرات )

02166462408 دفتر مرکزی نهالستان تهران

02634562290 دفتر مرکزی نهالستان کرج

نهال زردالو

خرید نهال زردالو

نهال زردالو تبرزه

نهال زردالو سلطنتی

نهال زردالو قیسی

نهال زردالو دیرگل

نهال زردالو مقاوم به سرما

نهال زردالو فلکه ای

نهال زردالو شکرپاره

نهال زردالو شاهرودی

بهترین نهال زردالو

ان زردالو پیوندی

خرید نهال زرد آلو مور پارک و نهال زرد آلو مور پارک (Moorpark)

 

نهال زرد آلو مور پارک و خرید نهال زرد آلو مور پارک یک رقم قدیمی با میوه قرمز نارنجی است که رنگ نارنجی آن به طلایی می گراید و رنگ گوشت آن قرمز است.

 

خرید نهال زردالو مور پارک: 6009

قیمت نهال زردآلو مور ریشه ای قیمت نهال زردآلو مور پارک گلدانی/نایلکس (نهال زردالو پایه زردآلو) 

قیمت نهال زردآلو مور پارک پایه رویشی قیمت نهال زردآلو مور پارک گلدانی/نایلکس (نهال زردآلو پایه رویشی)

بازدیدکننده گرامی با سپاس و تشکر از حسن انتخاب جنابعالی لطفا جهت دریافت لیست قیمت انواع نهال زردآلو و یا بمنظور اطلاع از نحوه ی فروش نهال زردآلو،شرایط اخذ تسهیلات خرید نهال زردآلو با واحد فروش سازمان تماس حاصل فرمایید

09120460327 کارشناس فروش نهالستان ( واحد تهران و حومه )

09120398416 کارشناس فروش نهالستان ( واحد شهرستان )

09121263524 کارشناس فروش عمده نهال ( واحد صادرات )

02166462408 دفتر مرکزی نهالستان تهران

02634562290 دفتر مرکزی نهالستان کرج

نهال زردالو

خرید نهال زردالو

نهال زردالو تبرزه

نهال زردالو سلطنتی

نهال زردالو قیسی

نهال زردالو دیرگل

نهال زردالو مقاوم به سرما

نهال زردالو فلکه ای

نهال زردالو شکرپاره

نهال زردالو شاهرودی

بهترین نهال زردالو

 

خرید نهال زرد آلو گلدکت و نهال زرد آلو گلدکت (Goldcot)

نهالستان زردالو موسسه تحقیقات و اصلاح بذرونهال 

نهال زرد آلو گلدکت و خرید نهال زرد آلو گلدکت رنگ و کیفیت میوه این رقم نسبتاً خوب یا متوسط است. در طی سالها، اثبات شده که یک رقم قابل

اطمینان، مقاوم و استاندارد است. اما بهترین کیفیت را ندارد. زمان رسیدن این رقم ۳۰ جولای است

 

خرید نهال زردالو گلدکت: 6010

قیمت نهال زردآلو گلدکت ریشه ای قیمت نهال زردآلو گلدکت گلدانی/نایلکس (نهال زردالو پایه زردآلو) 

قیمت نهال زردآلو گلدکت پایه رویشی قیمت نهال زردآلو گلدکت گلدانی/نایلکس (نهال زردآلو پایه رویشی)

بازدیدکننده گرامی با سپاس و تشکر از حسن انتخاب جنابعالی لطفا جهت دریافت لیست قیمت انواع نهال زردآلو و یا بمنظور اطلاع از نحوه ی فروش نهال زردآلو،شرایط اخذ تسهیلات خرید نهال زردآلو با واحد فروش سازمان تماس حاصل فرمایید

09120460327 کارشناس فروش نهالستان ( واحد تهران و حومه )

09120398416 کارشناس فروش نهالستان ( واحد شهرستان )

09121263524 کارشناس فروش عمده نهال ( واحد صادرات )

02166462408 دفتر مرکزی نهالستان تهران

02634562290 دفتر مرکزی نهالستان کرج

نهال زردالو

خرید نهال زردالو

نهال زردالو تبرزه

نهال زردالو سلطنتی

نهال زردالو قیسی

نهال زردالو دیرگل

نهال زردالو مقاوم به سرما

نهال زردالو فلکه ای

نهال زردالو شکرپاره

نهال زردالو شاهرودی

بهترین نهال زردالو

 

خرید نهال زرد آلو تومکوت و نهال زرد آلو تومکوت (Tomcot)

نهالستان زردالو جهاد کشاورزی

نهال زرد آلو تومکوت و خرید نهال زرد آلو تومکوت این رقم مناسب آب و هواهای سرد است و جزء ارقام زودرس با عملکرد بالا می باشد. رنگ میوه نارنجی و با رگه های قرمز رنگ است.

 

  کد شناسایی نهال زردالو تومکوت: 6011

قیمت نهال زردآلو تومکوت ریشه ای قیمت نهال زردآلو تومکوت گلدانی/نایلکس (نهال زردالو پایه زردآلو) 

قیمت نهال زردآلو تومکوت پایه رویشی قیمت نهال زردآلو تومکوت گلدانی/نایلکس (نهال زردآلو پایه رویشی)

بازدیدکننده گرامی با سپاس و تشکر از حسن انتخاب جنابعالی لطفا جهت دریافت لیست قیمت انواع نهال زردآلو و یا بمنظور اطلاع از نحوه ی فروش نهال زردآلو،شرایط اخذ تسهیلات خرید نهال زردآلو با واحد فروش سازمان تماس حاصل فرمایید

09120460327 کارشناس فروش نهالستان ( واحد تهران و حومه )

09120398416 کارشناس فروش نهالستان ( واحد شهرستان )

09121263524 کارشناس فروش عمده نهال ( واحد صادرات )

02166462408 دفتر مرکزی نهالستان تهران

02634562290 دفتر مرکزی نهالستان کرج

نهال زردالو

خرید نهال زردالو

نهال زردالو تبرزه

نهال زردالو سلطنتی

نهال زردالو قیسی

نهال زردالو دیرگل

نهال زردالو مقاوم به سرما

نهال زردالو فلکه ای

نهال زردالو شکرپاره

نهال زردالو شاهرودی

بهترین نهال زردالو

 

خرید نهال زرد آلو بوداپیست و نهال زرد آلو بوداپیست (Budapest)

 

نهال زرد آلو بوداپیست و خرید نهال زرد آلو بوداپیست فروش انواع نهال زردالو خاستگاه این رقم، مجارستان بوده و دارای عملکردی متوسط تا بالا و زمان رسیدگی میوه، دیررس است. از مشخصات میوه آن، اندازه بزرگ تا خیلی بزرگ (۴۵-۴۰ گرم)، رنگ نارنجی روشن، گوشت سفت و ترش مزه است. ظاهر درخت، قائم با شاخه های میانی قوی، قدرت رشدی متوسط و دارای مقاومت متوسط به سرمازدگی است.

 

 کد شناسایی نهال زردالو بوداپیست: 6012

قیمت نهال زردآلو بودا ریشه ای قیمت نهال زردآلو بوداپیست گلدانی/نایلکس (نهال زردالو پایه زردآلو) 

قیمت نهال زردآلو بوداپیست پایه رویشی قیمت نهال زردآلو بوداپیست گلدانی/نایلکس (نهال زردآلو پایه رویشی)

بازدیدکننده گرامی با سپاس و تشکر از حسن انتخاب جنابعالی لطفا جهت دریافت لیست قیمت انواع نهال زردآلو و یا بمنظور اطلاع از نحوه ی فروش نهال زردآلو،شرایط اخذ تسهیلات خرید نهال زردآلو با واحد فروش سازمان تماس حاصل فرمایید

09120460327 کارشناس فروش نهالستان ( واحد تهران و حومه )

09120398416 کارشناس فروش نهالستان ( واحد شهرستان )

09121263524 کارشناس فروش عمده نهال ( واحد صادرات )

02166462408 دفتر مرکزی نهالستان تهران

02634562290 دفتر مرکزی نهالستان کرج

نهال زردالو

خرید نهال زردالو

نهال زردالو تبرزه

نهال زردالو سلطنتی

نهال زردالو قیسی

نهال زردالو دیرگل

نهال زردالو مقاوم به سرما

نهال زردالو فلکه ای

نهال زردالو شکرپاره

نهال زردالو شاهرودی

بهترین نهال زردالو

 

خرید نهال زرد آلو گلدریج و نهال زرد آلو گلدریج (Goldrich)

 

نهال زرد آلو گلدریج و خرید نهال زرد آلو گلدریج خرید انواع نهال زردالو از مشخصات میوه این رقم، اندازه بزرگ قطر (۵۵-۶۰ سانتیمتر)، شکل کشیده، پوست نارنجی بدون لکه سرخ، کمی نقطه دار، گوشت نارنجی سفت، مزه شیرین متعادل و بسیار خوب، قابلیت حمل و نقل خوب و قابلیت انبار داری مناسب است. از نظر ظاهر، درخت مقاوم، قوی و پربار است.

 

 

خرید نهال زردالو گلدریج: 6013

قیمت نهال زردآلو گلدریج ریشه ای قیمت نهال زردآلو گلدریج گلدانی/نایلکس (نهال زردالو پایه زردآلو) 

قیمت نهال زردآلو گلدریج پایه رویشی قیمت نهال زردآلو گلدریج گلدانی/نایلکس (نهال زردآلو پایه رویشی)

بازدیدکننده گرامی با سپاس و تشکر از حسن انتخاب جنابعالی لطفا جهت دریافت لیست قیمت انواع نهال زردآلو و یا بمنظور اطلاع از نحوه ی فروش نهال زردآلو،شرایط اخذ تسهیلات خرید نهال زردآلو با واحد فروش سازمان تماس حاصل فرمایید

09120460327 کارشناس فروش نهالستان ( واحد تهران و حومه )

09120398416 کارشناس فروش نهالستان ( واحد شهرستان )

09121263524 کارشناس فروش عمده نهال ( واحد صادرات )

02166462408 دفتر مرکزی نهالستان تهران

02634562290 دفتر مرکزی نهالستان کرج

نهال زردالو

خرید نهال زردالو

نهال زردالو تبرزه

نهال زردالو سلطنتی

نهال زردالو قیسی

نهال زردالو دیرگل

نهال زردالو مقاوم به سرما

نهال زردالو فلکه ای

نهال زردالو شکرپاره

نهال زردالو شاهرودی

بهترین نهال زردالو

 

خرید نهال زرد آلو گونسی ماجیار و نهال زرد آلو گونسی ماجیار  (Gonci magyar kajszi)

 

نهال زرد آلو گونسی ماجیار و خرید نهال زرد آلو گونسی ماجیار هرس درخت زردالو خاستگاه این رقم مجارستان است. از مشخصات میوه آن، اندازه بزرگ تا خیلی بزرگ (۵۵-۴۰ گرم)،

رنگ نارنجی تیره، گوشت ترم، هسته شیرین و طعم شیرین بسیار خوب است. عملکرد میوه این رقم، بالا و میان رس می باشد.

 

خرید نهال زردالو گونسی ماجیار: 6014

قیمت نهال زردآلو گونسی ریشه ای قیمت نهال زردآلو گونسی گلدانی/نایلکس (نهال زردالو پایه زردآلو) 

قیمت نهال زردآلو گونسی پایه رویشی قیمت نهال زردآلو گونسی گلدانی/نایلکس (نهال زردآلو پایه رویشی)

بازدیدکننده گرامی با سپاس و تشکر از حسن انتخاب جنابعالی لطفا جهت دریافت لیست قیمت انواع نهال زردآلو و یا بمنظور اطلاع از نحوه ی فروش نهال زردآلو،شرایط اخذ تسهیلات خرید نهال زردآلو با واحد فروش سازمان تماس حاصل فرمایید

09120460327 کارشناس فروش نهالستان ( واحد تهران و حومه )

09120398416 کارشناس فروش نهالستان ( واحد شهرستان )

09121263524 کارشناس فروش عمده نهال ( واحد صادرات )

02166462408 دفتر مرکزی نهالستان تهران

02634562290 دفتر مرکزی نهالستان کرج

نهال زردالو

خرید نهال زردالو

نهال زردالو تبرزه

نهال زردالو سلطنتی

نهال زردالو قیسی

نهال زردالو دیرگل

نهال زردالو مقاوم به سرما

نهال زردالو فلکه ای

نهال زردالو شکرپاره

نهال زردالو شاهرودی

بهترین نهال زردالو

 

خرید نهال زرد آلو هارکوت و نهال زرد آلو هارکوت (Harcot)

 

نهال زرد آلو هارکوت و خرید نهال زرد آلو هارکوت کوددهی و تغذیه درخت زردالو خاستگاه این رقم، کانادا است. از مشخصات میوه آن، اندازه متوسط میوه (۴۰-۳۵ گرم)، ذوزنقه شکل،

رنگ نارنجی تیره، فت، مزه بسیار شیرین و هسته شیرین است. عملکرد میوه این رقم، بالا و میان رس

می باشد.

 

خرید نهال زردالو هارکوت: 6015

قیمت نهال زردآلو هارکوت ریشه ای قیمت نهال زردآلو هارکوت گلدانی/نایلکس (نهال زردالو پایه زردآلو) 

قیمت نهال زردآلو هارکوت پایه رویشی قیمت نهال زردآلو هارکوت گلدانی/نایلکس (نهال زردآلو پایه رویشی)

بازدیدکننده گرامی با سپاس و تشکر از حسن انتخاب جنابعالی لطفا جهت دریافت لیست قیمت انواع نهال زردآلو و یا بمنظور اطلاع از نحوه ی فروش نهال زردآلو،شرایط اخذ تسهیلات خرید نهال زردآلو با واحد فروش سازمان تماس حاصل فرمایید

09120460327 کارشناس فروش نهالستان ( واحد تهران و حومه )

09120398416 کارشناس فروش نهالستان ( واحد شهرستان )

09121263524 کارشناس فروش عمده نهال ( واحد صادرات )

02166462408 دفتر مرکزی نهالستان تهران

02634562290 دفتر مرکزی نهالستان کرج

نهال زردالو

خرید نهال زردالو

نهال زردالو تبرزه

نهال زردالو سلطنتی

نهال زردالو قیسی

نهال زردالو دیرگل

نهال زردالو مقاوم به سرما

نهال زردالو فلکه ای

نهال زردالو شکرپاره

نهال زردالو شاهرودی

بهترین نهال زردالو

خرید نهال زرد آلو هارمات و نهال زرد آلو هارمات (Harmat)

 

نهال زرد آلو هارمات و خرید نهال زرد آلو هارمات آفات و بیماریهای زردالو خاستگاه این رقم، ایران و قفقاز است. از مشخصات میوه آن، اندازه متوسط میوه (۴۵-۳۵ گرم)، رنگ نارنجی، گوشت نرم، خوش طعم و هسته تلخ است. از نظر ظاهری، درخت، راست قامت و قدرتمند، با عملکرد بالا و رسیدگی میوه، بسیار زودرس می باشد. مقاومت این رقم به یخزدگی خوب است.

 

خرید نهال زردالو هارمات: 6016

قیمت نهال زردآلو هارمات ریشه ای قیمت نهال زردآلو هارمات گلدانی/نایلکس (نهال زردالو پایه زردآلو) 

قیمت نهال زردآلو هارمات پایه رویشی قیمت نهال زردآلو هارمات گلدانی/نایلکس (نهال زردآلو پایه رویشی)

بازدیدکننده گرامی با سپاس و تشکر از حسن انتخاب جنابعالی لطفا جهت دریافت لیست قیمت انواع نهال زردآلو و یا بمنظور اطلاع از نحوه ی فروش نهال زردآلو،شرایط اخذ تسهیلات خرید نهال زردآلو با واحد فروش سازمان تماس حاصل فرمایید

09120460327 کارشناس فروش نهالستان ( واحد تهران و حومه )

09120398416 کارشناس فروش نهالستان ( واحد شهرستان )

09121263524 کارشناس فروش عمده نهال ( واحد صادرات )

02166462408 دفتر مرکزی نهالستان تهران

02634562290 دفتر مرکزی نهالستان کرج

نهال زردالو

خرید نهال زردالو

نهال زردالو تبرزه

نهال زردالو سلطنتی

نهال زردالو قیسی

نهال زردالو دیرگل

نهال زردالو مقاوم به سرما

نهال زردالو فلکه ای

نهال زردالو شکرپاره

نهال زردالو شاهرودی

بهترین نهال زردالو

خرید نهال زرد آلو هنگاریان بست و نهال زرد آلو هنگاریان بست (Hangariam best(Magyarkajsz)))

 مرکز اصلاح نهال زردالو

نهال زرد آلو هنگاریان بست و خرید نهال زرد آلو هنگاریان بست عمر درخت زردالو خاستگاه این رقم، مجارستان است. از نظر مشخصات گیاه می توان به موارد زیر اشاره کرد: مشخصات میوه: اندازه متوسط (۴۸ تا ۵۰ گرم)، شکل مخروطی تا گرد، رنگ زرد متمایل به سبز، رنگ زرد بعد از رسیدن، در مقابل آفتاب قرمز تا قرمز تیره (به صورت لکه یا پوشش)، گوشت نارنجی تا نارنجی قرمز و سفت، آبدار، طعم بسیار خوب و معطر، ترش و شیرین، هسته کمی تلخ، حاوی ۶.۸%  قند، قابلیت انبارداری خوب، به آسانی ژلاتینی می شود و بهترین زردآلو برای مربا می باشد. ظاهر درخت: کوچک و نوک درخت پهن با شاخه های کمی افتاده است. از نظر حساسیت: مفاوم به سرما، مقاوم در برابر سرمازدگی طی گلدهی می باشد. گلدهی و گرده افشانی: خود نابارور، اندازه گل ها متوسط با گلبرگهای سفید، فصل گلدهی طولانی (۸ روز).

رقمی با عملکرد بسیار بالا و زودرس تا میان رس است.

 

خرید نهال زردالو هنگاریان بست: 6017

قیمت نهال زردآلو هنگاریان ریشه ای قیمت نهال زردآلو هنگاریان گلدانی/نایلکس (نهال زردالو پایه زردآلو) 

قیمت نهال زردآلو هنگاریان پایه رویشی قیمت نهال زردآلو هنگاریان گلدانی/نایلکس (نهال زردآلو پایه رویشی)

بازدیدکننده گرامی با سپاس و تشکر از حسن انتخاب جنابعالی لطفا جهت دریافت لیست قیمت انواع نهال زردآلو و یا بمنظور اطلاع از نحوه ی فروش نهال زردآلو،شرایط اخذ تسهیلات خرید نهال زردآلو با واحد فروش سازمان تماس حاصل فرمایید

09120460327 کارشناس فروش نهالستان ( واحد تهران و حومه )

09120398416 کارشناس فروش نهالستان ( واحد شهرستان )

09121263524 کارشناس فروش عمده نهال ( واحد صادرات )

02166462408 دفتر مرکزی نهالستان تهران

02634562290 دفتر مرکزی نهالستان کرج

نهال زردالو

خرید نهال زردالو

نهال زردالو تبرزه

نهال زردالو سلطنتی

نهال زردالو قیسی

نهال زردالو دیرگل

نهال زردالو مقاوم به سرما

نهال زردالو فلکه ای

نهال زردالو شکرپاره

نهال زردالو شاهرودی

بهترین نهال زردالو

خرید نهال زرد آلو هارگلو و نهال زرد آلو هارگلو (Harglow)

 

نهال زرد آلو هارگلو و خرید نهال زرد آلو هارگلو نیاز آبی نهال زردالو این رقم، کمی دیرتر از اکثر زردآلوهای تجاری شکوفه می دهد. میوه ها از نظر اندازه متوسط هستند و رنگ آنها به صورت یک دست نارنجی روشن می باشد. میوه ها سفت و خوشمزه اند. این رقم مناسب ترین برای تره بار است.

 

خرید نهال زردالو هارگلو: 6018

قیمت نهال زردآلو هارگلو ریشه ای قیمت نهال زردآلو هارگلو گلدانی/نایلکس (نهال زردالو پایه زردآلو) 

قیمت نهال زردآلو هارگلو پایه رویشی قیمت نهال زردآلو هارگلو گلدانی/نایلکس (نهال زردآلو پایه رویشی)

بازدیدکننده گرامی با سپاس و تشکر از حسن انتخاب جنابعالی لطفا جهت دریافت لیست قیمت انواع نهال زردآلو و یا بمنظور اطلاع از نحوه ی فروش نهال زردآلو،شرایط اخذ تسهیلات خرید نهال زردآلو با واحد فروش سازمان تماس حاصل فرمایید

09120460327 کارشناس فروش نهالستان ( واحد تهران و حومه )

09120398416 کارشناس فروش نهالستان ( واحد شهرستان )

09121263524 کارشناس فروش عمده نهال ( واحد صادرات )

02166462408 دفتر مرکزی نهالستان تهران

02634562290 دفتر مرکزی نهالستان کرج

نهال زردالو

خرید نهال زردالو

نهال زردالو تبرزه

نهال زردالو سلطنتی

نهال زردالو قیسی

نهال زردالو دیرگل

نهال زردالو مقاوم به سرما

نهال زردالو فلکه ای

نهال زردالو شکرپاره

نهال زردالو شاهرودی

بهترین نهال زردالو

 

خرید نهال زرد آلو هارلاین و نهال زرد آلو هارلاین (Harlayne)

 

نهال زرد آلو هارلاین و خرید نهال زرد آلو هارلاین نیاز آبی درخت زردالو میوه ها در این رقم، لکه های قرمز دارد و ظاهری بسیار درخشان و جذاب دارد. این رقم برای بزرگ شدن، به هرس احتیاج دارد. این رقم، مناسبترین برای فروش در ترهبار است. اما همچنین برای فراوری خانگی نیز مناسب است

 

خرید نهال زردالو هارلاین : 6019

قیمت نهال زردآلو هارلاین ریشه ای قیمت نهال زردآلو هارلاین گلدانی/نایلکس (نهال زردالو پایه زردآلو) 

قیمت نهال زردآلو هارلاین پایه رویشی قیمت نهال زردآلو هارلاین گلدانی/نایلکس (نهال زردآلو پایه رویشی)

بازدیدکننده گرامی با سپاس و تشکر از حسن انتخاب جنابعالی لطفا جهت دریافت لیست قیمت انواع نهال زردآلو و یا بمنظور اطلاع از نحوه ی فروش نهال زردآلو،شرایط اخذ تسهیلات خرید نهال زردآلو با واحد فروش سازمان تماس حاصل فرمایید

09120460327 کارشناس فروش نهالستان ( واحد تهران و حومه )

09120398416 کارشناس فروش نهالستان ( واحد شهرستان )

09121263524 کارشناس فروش عمده نهال ( واحد صادرات )

02166462408 دفتر مرکزی نهالستان تهران

02634562290 دفتر مرکزی نهالستان کرج

نهال زردالو

خرید نهال زردالو

نهال زردالو تبرزه

نهال زردالو سلطنتی

نهال زردالو قیسی

نهال زردالو دیرگل

نهال زردالو مقاوم به سرما

نهال زردالو فلکه ای

نهال زردالو شکرپاره

نهال زردالو شاهرودی

بهترین نهال زردالو

 

خرید نهال زرد آلو هارو بلوش اچ دابلیو ۴۴۹ و نهال زرد آلو هارو بلوش اچ دابلیو ( Haroblush-HW449)

 

نهال زرد آلو هارو بلوش اچ دابلیو و خرید نهال زرد آلو هارو بلوش اچ دابلیو نهال زردالو پایه رویشی یک زردالوی زودرس است که دارای میوه های جذاب که سراسر نیمی از میوه لکه قرمز دارد. میوه، دوکی شکل و اندازه آن متوسط است. کیفیت گوشتش بسیار خوب و هسته جدا می باشد. میوه دارای شت سفت و نسبتاً مقاوم به لکه باکتریایی و ترکخوردگی پوست است. درخت این رقم، پر محصول، قوی و مقاوم به شانکر است.

 

خرید نهال زردالو هارو بلوش چ دبلیو : 6020

قیمت نهال زردآلو هارو ریشه ای قیمت نهال زردآلو هارو گلدانی/نایلکس (نهال زردالو پایه زردآلو) 

قیمت نهال زردآلو هارو پایه رویشی  قیمت نهال زردآلو هارو گلدانی/نایلکس (نهال زردآلو پایه رویشی)

بازدیدکننده گرامی با سپاس و تشکر از حسن انتخاب جنابعالی لطفا جهت دریافت لیست قیمت انواع نهال زردآلو و یا بمنظور اطلاع از نحوه ی فروش نهال زردآلو،شرایط اخذ تسهیلات خرید نهال زردآلو با واحد فروش سازمان تماس حاصل فرمایید

09120460327 کارشناس فروش نهالستان ( واحد تهران و حومه )

09120398416 کارشناس فروش نهالستان ( واحد شهرستان )

09121263524 کارشناس فروش عمده نهال ( واحد صادرات )

02166462408 دفتر مرکزی نهالستان تهران

02634562290 دفتر مرکزی نهالستان کرج

نهال زردالو

خرید نهال زردالو

نهال زردالو تبرزه

نهال زردالو سلطنتی

نهال زردالو قیسی

نهال زردالو دیرگل

نهال زردالو مقاوم به سرما

نهال زردالو فلکه ای

نهال زردالو شکرپاره

نهال زردالو شاهرودی

بهترین نهال زردالو

خرید نهال زرد آلو هاروی اچ دابلیو ۴۴۶ و نهال زرد آلو هاروی اچ دابلیو ( Harojoy –HW446)

 

نهال زرد آلو هاروی اچ دابلیو و خرید نهال زرد آلو هاروی اچ دابلیو خرید نهال زردالو پایه رویشی یک زردآلوی زودرس است که میوه آن بسیار جالب توجه با لکه های قرمز، در اندازه متوسط تا بزرگ، کمی مسطح، گوشت بسیار سفت، کیفیت خوراکی خوب و هسته جدا می باشد. همنین، میوه، به لکه باکتریایی، پوسیدگی قهوه ای و ترکیدگی پوست مقاوم است. عملکرد درخت متوسط بوده و مقاوم به شانکر باکتریایی است.

 

خرید نهال زردالو هاروی اچ دابلیو: 6021

قیمت نهال زردآلو هاروی ریشه ای قیمت نهال زردآلو هاروی گلدانی/نایلکس (نهال زردالو پایه زردآلو) 

قیمت نهال زردآلو هاروی پایه رویشی قیمت نهال زردآلو هاروی گلدانی/نایلکس (نهال زردآلو پایه رویشی)

بازدیدکننده گرامی با سپاس و تشکر از حسن انتخاب جنابعالی لطفا جهت دریافت لیست قیمت انواع نهال زردآلو و یا بمنظور اطلاع از نحوه ی فروش نهال زردآلو،شرایط اخذ تسهیلات خرید نهال زردآلو با واحد فروش سازمان تماس حاصل فرمایید

09120460327 کارشناس فروش نهالستان ( واحد تهران و حومه )

09120398416 کارشناس فروش نهالستان ( واحد شهرستان )

09121263524 کارشناس فروش عمده نهال ( واحد صادرات )

02166462408 دفتر مرکزی نهالستان تهران

02634562290 دفتر مرکزی نهالستان کرج

نهال زردالو

خرید نهال زردالو

نهال زردالو تبرزه

نهال زردالو سلطنتی

نهال زردالو قیسی

نهال زردالو دیرگل

نهال زردالو مقاوم به سرما

نهال زردالو فلکه ای

نهال زردالو شکرپاره

نهال زردالو شاهرودی

بهترین نهال زردالو

خرید نهال زرد آلو هاروستار اچ دابلیو ۴۳۶ و نهال زرد آلو هاروستار ( Harostar-HW436)

 

نهال زرد آلو هاروستار و خرید نهال زرد آلو هاروستار فروش نهال زردالو پایه رویشی این رقم، به طور استثنایی شفاف و جالب توجه است. دارای یکنواختی رسیدن میوه با اندازه مناسب و همراه با لکه قرمز بر روی زمینه نارنجی میوه است. گوشت آن سفت و هسته جدا با کیفیت متوسط می باشد. همچنین میوه به لکه باکتریایی، پوسیدگی قهوه ای و ترکیدگی پوست مقاوم است. درخت راست قامت و پر محصول است.

 

خرید نهال زردالو هاروستار اچ دبلیو: 6022

قیمت نهال زردآلو هاروستار ریشه ای قیمت نهال زردآلو هارو گلدانی/نایلکس (نهال زردالو پایه زردآلو) 

قیمت نهال زردآلو هاروستار پایه رویشی قیمت نهال زردآلو هاروستار گلدانی/نایلکس (نهال زردآلو پایه رویشی)

بازدیدکننده گرامی با سپاس و تشکر از حسن انتخاب جنابعالی لطفا جهت دریافت لیست قیمت انواع نهال زردآلو و یا بمنظور اطلاع از نحوه ی فروش نهال زردآلو،شرایط اخذ تسهیلات خرید نهال زردآلو با واحد فروش سازمان تماس حاصل فرمایید

09120460327 کارشناس فروش نهالستان ( واحد تهران و حومه )

09120398416 کارشناس فروش نهالستان ( واحد شهرستان )

09121263524 کارشناس فروش عمده نهال ( واحد صادرات )

02166462408 دفتر مرکزی نهالستان تهران

02634562290 دفتر مرکزی نهالستان کرج

نهال زردالو

خرید نهال زردالو

نهال زردالو تبرزه

نهال زردالو سلطنتی

نهال زردالو قیسی

نهال زردالو دیرگل

نهال زردالو مقاوم به سرما

نهال زردالو فلکه ای

نهال زردالو شکرپاره

نهال زردالو شاهرودی

بهترین نهال زردالو

 

خرید نهال زرد آلو شیپلی زودرس و نهال زرد آلو شیپلی زودرس (Shipley early)

نهال زرد آلو شیپلی زودرس و خرید نهال زرد آلو شیپلی زودرس قیمت نهال زردالو پایه رویشی یک رقم زودرس است که اندازه ی میوه های آن متوسط و رنگ آنها سفید کرمی است. میوه اش شیرین و آبدار؛ ولی مغز هسته ی آن تلخ است، یک رقم تازه خوری است.

 

خرید نهال زردالو شیپلی زودرس: 6023

قیمت نهال زردآلو شیپلی ریشه ای قیمت نهال زردآلو شیپلی گلدانی/نایلکس (نهال زردالو پایه زردآلو) 

قیمت نهال زردآلو شیپلی پایه رویشی قیمت نهال زردآلو شیپلی گلدانی/نایلکس (نهال زردآلو پایه رویشی)

بازدیدکننده گرامی با سپاس و تشکر از حسن انتخاب جنابعالی لطفا جهت دریافت لیست قیمت انواع نهال زردآلو و یا بمنظور اطلاع از نحوه ی فروش نهال زردآلو،شرایط اخذ تسهیلات خرید نهال زردآلو با واحد فروش سازمان تماس حاصل فرمایید

09120460327 کارشناس فروش نهالستان ( واحد تهران و حومه )

09120398416 کارشناس فروش نهالستان ( واحد شهرستان )

09121263524 کارشناس فروش عمده نهال ( واحد صادرات )

02166462408 دفتر مرکزی نهالستان تهران

02634562290 دفتر مرکزی نهالستان کرج

نهال زردالو

خرید نهال زردالو

نهال زردالو تبرزه

نهال زردالو سلطنتی

نهال زردالو قیسی

نهال زردالو دیرگل

نهال زردالو مقاوم به سرما

نهال زردالو فلکه ای

نهال زردالو شکرپاره

نهال زردالو شاهرودی

بهترین نهال زردالو

 

خرید نهال زرد آلو رکسانا(رکسونا) و نهال زرد آلو رکسانا (Rexona)(Reksana)

نهال زرد آلو رکسانا و خرید نهال زرد آلو رکسانا انواع نهال زرد الو پایه رویشی رمی دیررس که منشا آن افغانستان است. میوه های بزرگ زرد با رنگ قرمز دارد. گوشت میوه ترد و آبدار و میخوش، و مغز هسته شیرین است. در برابر سرمای بهاره ماوم و برای باغ های متراکم بسیار مناسب است.

 

خرید نهال زردالو رکسانا: 6024

قیمت نهال زردآلو رکسانا ریشه ای قیمت نهال زردآلو رکسانا گلدانی/نایلکس (نهال زردالو پایه زردآلو) 

قیمت نهال زردآلو رکسانا پایه رویشی قیمت نهال زردآلو رکسانا گلدانی/نایلکس (نهال زردآلو پایه رویشی)

بازدیدکننده گرامی با سپاس و تشکر از حسن انتخاب جنابعالی لطفا جهت دریافت لیست قیمت انواع نهال زردآلو و یا بمنظور اطلاع از نحوه ی فروش نهال زردآلو،شرایط اخذ تسهیلات خرید نهال زردآلو با واحد فروش سازمان تماس حاصل فرمایید

09120460327 کارشناس فروش نهالستان ( واحد تهران و حومه )

09120398416 کارشناس فروش نهالستان ( واحد شهرستان )

09121263524 کارشناس فروش عمده نهال ( واحد صادرات )

02166462408 دفتر مرکزی نهالستان تهران

02634562290 دفتر مرکزی نهالستان کرج

نهال زردالو

خرید نهال زردالو

نهال زردالو تبرزه

نهال زردالو سلطنتی

نهال زردالو قیسی

نهال زردالو دیرگل

نهال زردالو مقاوم به سرما

نهال زردالو فلکه ای

نهال زردالو شکرپاره

نهال زردالو شاهرودی

بهترین نهال زردالو

 

خرید نهال زرد آلو ویکات و نهال زرد آلو ویکات (Veecot)

 

نهال زرد آلو ویکات و خرید نهال زرد آلو ویکات نهال زردالو پایه کوتاه ویکات رم شاخصی از ارام میان رس است. رنگ نارنجی تیره دارد. میوه ها تا زمان رسیدن روی شاخه می مانند؛ ولی به علت زود رنگ گرفتن آنها باید در انتخاب تاریخ برداشت دقت شود. به طور کلی یک درخت قوی است و برای مصارف تازه خوری و کمپوت سازی مناسب است.

 

 

خرید نهال زردالو ویکات : 6025

قیمت نهال زردآلو ویکات ریشه ای قیمت نهال زردآلو ویکات گلدانی/نایلکس (نهال زردالو پایه زردآلو) 

قیمت نهال زردآلو ویکات پایه رویشی قیمت نهال زردآلو ویکات گلدانی/نایلکس (نهال زردآلو پایه رویشی)

بازدیدکننده گرامی با سپاس و تشکر از حسن انتخاب جنابعالی لطفا جهت دریافت لیست قیمت انواع نهال زردآلو و یا بمنظور اطلاع از نحوه ی فروش نهال زردآلو،شرایط اخذ تسهیلات خرید نهال زردآلو با واحد فروش سازمان تماس حاصل فرمایید

09120460327 کارشناس فروش نهالستان ( واحد تهران و حومه )

09120398416 کارشناس فروش نهالستان ( واحد شهرستان )

09121263524 کارشناس فروش عمده نهال ( واحد صادرات )

02166462408 دفتر مرکزی نهالستان تهران

02634562290 دفتر مرکزی نهالستان کرج

نهال زردالو

خرید نهال زردالو

نهال زردالو تبرزه

نهال زردالو سلطنتی

نهال زردالو قیسی

نهال زردالو دیرگل

نهال زردالو مقاوم به سرما

نهال زردالو فلکه ای

نهال زردالو شکرپاره

نهال زردالو شاهرودی

بهترین نهال زردالو

 

خرید نهال زرد آلو هاروجم و نهال زرد آلو هاروجم (Harogem)

 

نهال زرد آلو هاروجم و خرید نهال زرد آلو هاروجم در اواسط فصل( چند روز بعد از رقم ویکات) میوه آن می رسد. برای تازه خوری مناسب است و زود رنگ میگیرد. در زمان برداشت باید دقت شود که کاملا رسیده باشد. در بعضی فصل ها بیماری لکه باکتریایی در این رقم مشکل ساز میشود؛ ولی روی هم رفته رقم خوبی است و در مقابل بیماری لکه هوه ای ماومت میکند.

 

خرید نهال زردالو هاروجم : 6026

قیمت نهال زردآلو هاروجم ریشه ای قیمت نهال زردآلو هاروجم گلدانی/نایلکس (نهال زردالو پایه زردآلو) 

قیمت نهال زردآلو هاروجم پایه رویشی  قیمت نهال زردآلو هاروجم گلدانی/نایلکس (نهال زردآلو پایه رویشی)

بازدیدکننده گرامی با سپاس و تشکر از حسن انتخاب جنابعالی لطفا جهت دریافت لیست قیمت انواع نهال زردآلو و یا بمنظور اطلاع از نحوه ی فروش نهال زردآلو،شرایط اخذ تسهیلات خرید نهال زردآلو با واحد فروش سازمان تماس حاصل فرمایید

09120460327 کارشناس فروش نهالستان ( واحد تهران و حومه )

09120398416 کارشناس فروش نهالستان ( واحد شهرستان )

09121263524 کارشناس فروش عمده نهال ( واحد صادرات )

02166462408 دفتر مرکزی نهالستان تهران

02634562290 دفتر مرکزی نهالستان کرج

نهال زردالو

خرید نهال زردالو

نهال زردالو تبرزه

نهال زردالو سلطنتی

نهال زردالو قیسی

نهال زردالو دیرگل

نهال زردالو مقاوم به سرما

نهال زردالو فلکه ای

نهال زردالو شکرپاره

نهال زردالو شاهرودی

بهترین نهال زردالو

 

خرید نهال زرد آلو مورپارک و نهال زرد آلو مورپارک (Moorpark)

 

نهال زرد آلو مورپارک و خرید نهال زرد آلو مورپارک نهال زردالو دیرگل میوه های گرد و بزرگ و پوست زرد پرتالی روشن دارد. از نظر باردهی ضعیف، ولی از نظر اندازه و شیرینی بهترین رقم زردآلو است.

 

خرید نهال زردالو مورپارک : 6027

قیمت نهال زردآلو مورپارک ریشه ای قیمت نهال زردآلو مورپارک گلدانی/نایلکس (نهال زردالو پایه زردآلو) 

قیمت نهال زردآلو مورپارک پایه رویشی قیمت نهال زردآلو مورپارک گلدانی/نایلکس (نهال زردآلو پایه رویشی)

بازدیدکننده گرامی با سپاس و تشکر از حسن انتخاب جنابعالی لطفا جهت دریافت لیست قیمت انواع نهال زردآلو و یا بمنظور اطلاع از نحوه ی فروش نهال زردآلو،شرایط اخذ تسهیلات خرید نهال زردآلو با واحد فروش سازمان تماس حاصل فرمایید

09120460327 کارشناس فروش نهالستان ( واحد تهران و حومه )

09120398416 کارشناس فروش نهالستان ( واحد شهرستان )

09121263524 کارشناس فروش عمده نهال ( واحد صادرات )

02166462408 دفتر مرکزی نهالستان تهران

02634562290 دفتر مرکزی نهالستان کرج

نهال زردالو

خرید نهال زردالو

نهال زردالو تبرزه

نهال زردالو سلطنتی

نهال زردالو قیسی

نهال زردالو دیرگل

نهال زردالو مقاوم به سرما

نهال زردالو فلکه ای

نهال زردالو شکرپاره

نهال زردالو شاهرودی

بهترین نهال زردالو

 

خرید نهال زرد آلو رویال و نهال زرد آلو رویال (Royal)

 

نهال زرد آلو رویال و خرید نهال زرد آلو رویال بی شباهت به مورپارک نیست؛ اما تنومندتر است، که میوه های بزرگ، زردرنگ، سفت، شیرین و آبدار دارد. برای تهیه ی کنسرو و نیز برای دسر مناسب است. رقمی مقاوم نسبت به گرماست.

 

 

خرید نهال زردالو رویال : 6028

قیمت نهال زردآلو رویال ریشه ای قیمت نهال زردآلو رویال گلدانی/نایلکس (نهال زردالو پایه زردآلو) 

قیمت نهال زردآلو رویال پایه رویشی قیمت نهال زردآلو رویال گلدانی/نایلکس (نهال زردآلو پایه رویشی)

بازدیدکننده گرامی با سپاس و تشکر از حسن انتخاب جنابعالی لطفا جهت دریافت لیست قیمت انواع نهال زردآلو و یا بمنظور اطلاع از نحوه ی فروش نهال زردآلو،شرایط اخذ تسهیلات خرید نهال زردآلو با واحد فروش سازمان تماس حاصل فرمایید

09120460327 کارشناس فروش نهالستان ( واحد تهران و حومه )

09120398416 کارشناس فروش نهالستان ( واحد شهرستان )

09121263524 کارشناس فروش عمده نهال ( واحد صادرات )

02166462408 دفتر مرکزی نهالستان تهران

02634562290 دفتر مرکزی نهالستان کرج

نهال زردالو

خرید نهال زردالو

نهال زردالو تبرزه

نهال زردالو سلطنتی

نهال زردالو قیسی

نهال زردالو دیرگل

نهال زردالو مقاوم به سرما

نهال زردالو فلکه ای

نهال زردالو شکرپاره

نهال زردالو شاهرودی

بهترین نهال زردالو

 

خرید نهال زرد آلو کایشا و نهال زرد آلو کایشا (Kaisha)

 

نهال زرد آلو کایشا و خرید نهال زرد آلو کایشا میوه های گرد، با اندازه متوسط (کوچک تر از رقم مورپارک) دارد. پوست میوه زرد، همراه با رنگ قرمز است. گوشت میوه ی آن زرد پرتقالی، شیرین و خوش طعم است. یک رقم زود رس است که هسته آن تلخ است.

 

خرید نهال زردالو رویال : 6029

قیمت نهال زردآلو کایشا ریشه ای قیمت نهال زردآلو کایشا گلدانی/نایلکس (نهال زردالو پایه زردآلو) 

قیمت نهال زردآلو کایشا پایه رویشی قیمت نهال زردآلو کایشا گلدانی/نایلکس (نهال زردآلو پایه رویشی)

بازدیدکننده گرامی با سپاس و تشکر از حسن انتخاب جنابعالی لطفا جهت دریافت لیست قیمت انواع نهال زردآلو و یا بمنظور اطلاع از نحوه ی فروش نهال زردآلو،شرایط اخذ تسهیلات خرید نهال زردآلو با واحد فروش سازمان تماس حاصل فرمایید

09120460327 کارشناس فروش نهالستان ( واحد تهران و حومه )

09120398416 کارشناس فروش نهالستان ( واحد شهرستان )

09121263524 کارشناس فروش عمده نهال ( واحد صادرات )

02166462408 دفتر مرکزی نهالستان تهران

02634562290 دفتر مرکزی نهالستان کرج

نهال زردالو

خرید نهال زردالو

نهال زردالو تبرزه

نهال زردالو سلطنتی

نهال زردالو قیسی

نهال زردالو دیرگل

نهال زردالو مقاوم به سرما

نهال زردالو فلکه ای

نهال زردالو شکرپاره

نهال زردالو شاهرودی

بهترین نهال زردالو

 

خرید نهال زرد آلو سنت آمبرویز و نهال زرد آلو سنت آمبرویز (Saint ambroise)

 

نهال زرد آلو سنت آمبرویز و خرید نهال زرد آلو سنت آمبرویز نهال زردالو دیرگل رقمی متوسط تا دیر رس است، که میوه های تخم مرغی شکل بزرگی دارد. پوست میوه زرد پرتقالی و خال های کوچک صورتی دارد. گوشت میوه آن سفت، آبدار و خیلی شیرین است.

 

خرید نهال زردالو آمبرویز : 6030

قیمت نهال زردآلو آمبرویز ریشه ای قیمت نهال زردآلو آمبرویز گلدانی/نایلکس (نهال زردالو پایه زردآلو) 

قیمت نهال زردآلو آمبرویز پایه رویشی قیمت نهال زردآلو آمبرویز گلدانی/نایلکس (نهال زردآلو پایه رویشی)

بازدیدکننده گرامی با سپاس و تشکر از حسن انتخاب جنابعالی لطفا جهت دریافت لیست قیمت انواع نهال زردآلو و یا بمنظور اطلاع از نحوه ی فروش نهال زردآلو،شرایط اخذ تسهیلات خرید نهال زردآلو با واحد فروش سازمان تماس حاصل فرمایید

09120460327 کارشناس فروش نهالستان ( واحد تهران و حومه )

09120398416 کارشناس فروش نهالستان ( واحد شهرستان )

09121263524 کارشناس فروش عمده نهال ( واحد صادرات )

02166462408 دفتر مرکزی نهالستان تهران

02634562290 دفتر مرکزی نهالستان کرج

نهال زردالو

خرید نهال زردالو

نهال زردالو تبرزه

نهال زردالو سلطنتی

نهال زردالو قیسی

نهال زردالو دیرگل

نهال زردالو مقاوم به سرما

نهال زردالو فلکه ای

نهال زردالو شکرپاره

نهال زردالو شاهرودی

بهترین نهال زردالو

 

خرید نهال زرد آلو نیوکاسل و نهال زرد آلو نیوکاسل (New castle)

 

نهال زرد آلو نیوکاسل و خرید نهال زرد آلو نیوکاسل نهال زردالو پربار رقمی زودرس است که میوه های گرد، متوسط و زرد رنگی دارد. گوشت آن خیلی شیرین و آبدار است.

 

خرید نهال زردالو نیوکاسل : 6031

قیمت نهال زردآلو نیو ریشه ای قیمت نهال زردآلو نیوکاسل گلدانی/نایلکس (نهال زردالو پایه زردآلو) 

قیمت نهال زردآلو نیوکاسل پایه رویشی قیمت نهال زردآلو نیوکاسل گلدانی/نایلکس (نهال زردآلو پایه رویشی)

بازدیدکننده گرامی با سپاس و تشکر از حسن انتخاب جنابعالی لطفا جهت دریافت لیست قیمت انواع نهال زردآلو و یا بمنظور اطلاع از نحوه ی فروش نهال زردآلو،شرایط اخذ تسهیلات خرید نهال زردآلو با واحد فروش سازمان تماس حاصل فرمایید

09120460327 کارشناس فروش نهالستان ( واحد تهران و حومه )

09120398416 کارشناس فروش نهالستان ( واحد شهرستان )

09121263524 کارشناس فروش عمده نهال ( واحد صادرات )

02166462408 دفتر مرکزی نهالستان تهران

02634562290 دفتر مرکزی نهالستان کرج

نهال زردالو

خرید نهال زردالو

نهال زردالو تبرزه

نهال زردالو سلطنتی

نهال زردالو قیسی

نهال زردالو دیرگل

نهال زردالو مقاوم به سرما

نهال زردالو فلکه ای

نهال زردالو شکرپاره

نهال زردالو شاهرودی

بهترین نهال زردالو

 

خرید نهال زرد آلو ویواگلد و نهال زرد آلو ویواگلد (Vivagold)

 

نهال زرد آلو ویواگلد و خرید نهال زرد آلو ویواگلد رقم دیررسی (حدود 6 روز بعد از رقم ویکات) که رنگ میوه آن زرد نارنجی است. چون میوه های این رقم نیز زودتر رنگ میگیرد، باید در تعیین تاریخ برداشت به رسیدن میوه ها توجه نمود. خاصیت فراوری آن خوب و نسبت به بیماری شانکر باکتریایی حساس است.

 

خرید نهال زردالو ویواگلد : 6032

قیمت نهال زردآلو ویواگلد ریشه ای قیمت نهال زردآلو ویواگلد گلدانی/نایلکس (نهال زردالو پایه زردآلو) 

قیمت نهال زردآلو ویواگلد پایه رویشی قیمت نهال زردآلو ویواگلد گلدانی/نایلکس (نهال زردآلو پایه رویشی)

بازدیدکننده گرامی با سپاس و تشکر از حسن انتخاب جنابعالی لطفا جهت دریافت لیست قیمت انواع نهال زردآلو و یا بمنظور اطلاع از نحوه ی فروش نهال زردآلو،شرایط اخذ تسهیلات خرید نهال زردآلو با واحد فروش سازمان تماس حاصل فرمایید

09120460327 کارشناس فروش نهالستان ( واحد تهران و حومه )

09120398416 کارشناس فروش نهالستان ( واحد شهرستان )

09121263524 کارشناس فروش عمده نهال ( واحد صادرات )

02166462408 دفتر مرکزی نهالستان تهران

02634562290 دفتر مرکزی نهالستان کرج

نهال زردالو

خرید نهال زردالو

نهال زردالو تبرزه

نهال زردالو سلطنتی

نهال زردالو قیسی

نهال زردالو دیرگل

نهال زردالو مقاوم به سرما

نهال زردالو فلکه ای

نهال زردالو شکرپاره

نهال زردالو شاهرودی

بهترین نهال زردالو

خرید نهال زرد آلو شصتی و نهال زرد آلو شصتی

 

تراکم گلدهی: متوسط

تاریخ آغاز تورم جوانه گل: ۱۵ اسفند

 تاریخ آغاز شکوفه دهی: ۴ فروردین

تاریخ ریزشی گلبرگها: . 10فروردین

دوره گرده افشانی مؤثر: ۳ روز (روزهای ۴-۳ بعد از باز شدن گل ها)

شکل میوه: کشیده

رنگ گوشت میوه: نارنجی

کرک پوست: ندارد

رنگ زمینه: زرد مایل به سبز

رنگ رو: نسبتاً قرمز

بازار پسندی: بسیار خوب

رسیدن میوه ها: یکنواخت

کیفیت گوشت: آبدار

درصد گوشت از کل میوه :

چسبندگی هسته به گوشت: آزاد

طعم مغز: شیرین

 تاریخ آغاز رسیدن میوه: ۱۷ خرداد

تاریخ خاتمه میوه دهی: آخر خرداد

تعداد روز از مرحله تمام گل تا آغاز رسیدن: ۷۴ روز

قدرت رویشی درخت: قوی میزان انتوسیانین انتهای شاخه بهاره: ضعیف

 تاریخ باز شدن جوانه برگ: ۳ فروردین

مقدار رشد سالانه شاخه: سانتیمتر

 

خرید نهال زردالو شصتی: 6033

قیمت نهال زردآلو شصتی ریشه ای قیمت نهال زردآلو شصتی گلدانی/نایلکس (نهال زردالو پایه زردآلو) 

قیمت نهال زردآلو شصتی پایه رویشی قیمت نهال زردآلو شصتی گلدانی/نایلکس (نهال زردآلو پایه رویشی)

بازدیدکننده گرامی با سپاس و تشکر از حسن انتخاب جنابعالی لطفا جهت دریافت لیست قیمت انواع نهال زردآلو و یا بمنظور اطلاع از نحوه ی فروش نهال زردآلو،شرایط اخذ تسهیلات خرید نهال زردآلو با واحد فروش سازمان تماس حاصل فرمایید

09120460327 کارشناس فروش نهالستان ( واحد تهران و حومه )

09120398416 کارشناس فروش نهالستان ( واحد شهرستان )

09121263524 کارشناس فروش عمده نهال ( واحد صادرات )

02166462408 دفتر مرکزی نهالستان تهران

02634562290 دفتر مرکزی نهالستان کرج

نهال زردالو

خرید نهال زردالو

نهال زردالو تبرزه

نهال زردالو سلطنتی

نهال زردالو قیسی

نهال زردالو دیرگل

نهال زردالو مقاوم به سرما

نهال زردالو فلکه ای

نهال زردالو شکرپاره

نهال زردالو شاهرودی

بهترین نهال زردالو

خرید نهال زرد آلو نصیری و نهال زرد آلو نصیری

 

تراکم گلدهی: زیاد

تاریخ آغاز تورم جوانه گلی: ۱۰ اسفند

تاریخ آغاز شکوفه دهی: ۲۹ اسفند

 تاریخ ریزش گلبرگها: ۵ فروردین

دوره گرده افشانی مؤثر: ۳ روز (روزهای ۴-۲ بعد از باز شدن گل ها)

شکل میوه: کشیده

رنگ گوشت میوه: سفید

کرک پوست: ندارد

رنگ زمینه: کرم

رنگ رو: قرمز متوسط

بازار پسندی: بسیار خوب

رسیدن میوه ها: یکنواخت

کیفیت گوشت: آبدار

درصد گوشت از کل میوه: 38/0±95

چسبندگی هسته به گوشت: نیمه چسپنده

طعم مغز: شیرین

تاریخ آغاز رسیدن میوه: ۱۸ خرداد

تاریخ خاتمه میوه دهی: آخر خرداد

 تعداد روز از مرحله تمام گل تا آغاز رسیدن: ۸۰ روز

 قدرت رویشی درخت: ضعیف

میزان آنتوسیانین انتهای شاخه بهاره: متوسط

تاریخ باز شدن جوانه برگ: ۳ فروردین

مقدار رشد سالانه شاخه: 92/8±39/15سانتیمتر

 

خرید نهال زردالو نصیری: 6034

قیمت نهال زردآلو نصیری ریشه ای قیمت نهال زردآلو نصیری گلدانی/نایلکس (نهال زردالو پایه زردآلو) 

قیمت نهال زردآلو نصیری پایه رویشیقیمت نهال زردآلو نصیری گلدانی/نایلکس (نهال زردآلو پایه رویشی)

بازدیدکننده گرامی با سپاس و تشکر از حسن انتخاب جنابعالی لطفا جهت دریافت لیست قیمت انواع نهال زردآلو و یا بمنظور اطلاع از نحوه ی فروش نهال زردآلو،شرایط اخذ تسهیلات خرید نهال زردآلو با واحد فروش سازمان تماس حاصل فرمایید

09120460327 کارشناس فروش نهالستان ( واحد تهران و حومه )

09120398416 کارشناس فروش نهالستان ( واحد شهرستان )

09121263524 کارشناس فروش عمده نهال ( واحد صادرات )

02166462408 دفتر مرکزی نهالستان تهران

02634562290 دفتر مرکزی نهالستان کرج

نهال زردالو

خرید نهال زردالو

نهال زردالو تبرزه

نهال زردالو سلطنتی

نهال زردالو قیسی

نهال زردالو دیرگل

نهال زردالو مقاوم به سرما

نهال زردالو فلکه ای

نهال زردالو شکرپاره

نهال زردالو شاهرودی

بهترین نهال زردالو

خرید نهال زرد آلو نخجوان و نهال زرد آلو نخجوان

 

تراکم گلدهی: زیاد

تاریخ آغاز تورم جوانه گل: ۱۵ اسفند

 تاریخ آغاز شکوفه دهی: ۳۰ اسفند

تاریخ ریزش گلبرگها: ۶ فروردین دوره گرده افشانی مؤثر: ۳ روز (روزهای ۴-۲ بعد از باز شدن گلها

شکل  میوه: گرد

رنگ گوشت میوه: کرم روشن

کرک پوست: ندارد

رنگ زمینه: کرم

رنگ رو: ندارد

بازارپسندی: نسبتاً خوب

رسیدن میوه ها: یکنواخت

کیفیت گوشت: کم آب

درصد گوشت از کل میوه: 62/0±91

چسبندگی هسته به گوشت: آزاد

طعم مغز: شیرین

تاریخ آغاز رسیدن میوه: ۱۸ خرداد

تاریخ خاتمه میوه دهی: آخر خرداد

 تعداد روز از مرحله تمام گل تا آغاز رسیدن: ۷۹ روز

قدرت رویشی درخت: متوسط

میزان آنتوسیانین انتهای شاخه بهاره: ضعیف

مقدار رشد سالانه شاخه72/1±75/5سانتیمتر

 

خرید نهال زردالو نخجوان: 6035

قیمت نهال زردآلو نخجوان ریشه ای قیمت نهال زردآلو نخجوان گلدانی/نایلکس (نهال زردالو پایه زردآلو) 

قیمت نهال زردآلو نخجوان پایه رویشی قیمت نهال زردآلو نخجوان گلدانی/نایلکس (نهال زردآلو پایه رویشی)

بازدیدکننده گرامی با سپاس و تشکر از حسن انتخاب جنابعالی لطفا جهت دریافت لیست قیمت انواع نهال زردآلو و یا بمنظور اطلاع از نحوه ی فروش نهال زردآلو،شرایط اخذ تسهیلات خرید نهال زردآلو با واحد فروش سازمان تماس حاصل فرمایید

09120460327 کارشناس فروش نهالستان ( واحد تهران و حومه )

09120398416 کارشناس فروش نهالستان ( واحد شهرستان )

09121263524 کارشناس فروش عمده نهال ( واحد صادرات )

02166462408 دفتر مرکزی نهالستان تهران

02634562290 دفتر مرکزی نهالستان کرج

نهال زردالو

خرید نهال زردالو

نهال زردالو تبرزه

نهال زردالو سلطنتی

نهال زردالو قیسی

نهال زردالو دیرگل

نهال زردالو مقاوم به سرما

نهال زردالو فلکه ای

نهال زردالو شکرپاره

نهال زردالو شاهرودی

بهترین نهال زردالو

 

خرید نهال زرد آلو میرزایی و نهال زرد آلو میرزایی

 

تراکم گلدهی: متوسط

تاریخ آغاز تورم جوانه گل: ۱۵ اسفند

تاریخ آغاز شکوفه دهی: ۱ فروردین

تاریخ ریزش گلبرگها: ۷ فروردین

دوره گرده افشانی مؤثر: ۳ روز (روزهای ۴-۲ بعد از باز شدن گل ها)

شکل میوه: گرد پهن

رنگ گوشت میوه: سفید مایل به سبز

کرک پوست: ندارد

رنگ زمینه: زرد مایل به سبز

رنگ رو: ندارد

بازار پسندی: خوب

 رسیدن میوه ها: یکنواخت

 کیفیت گوشت: آبدار

درصد گوشت از کل میوه: 56/0±91

قدرت رویشی درخت: متوسط

میزان آنتوسیانین انتهای شاخه بهاره: قوی

 مقدار رشد سالانه شاخه: 35/1±14/7 سانتیمتر

 

خرید نهال زردالو میرزایی: 6036

قیمت نهال زردآلو میرزایی ریشه ای قیمت نهال زردآلو میرزایی گلدانی/نایلکس (نهال زردالو پایه زردآلو) 

قیمت نهال زردآلو میرزایی پایه رویشی قیمت نهال زردآلو میرزایی گلدانی/نایلکس (نهال زردآلو پایه رویشی)

بازدیدکننده گرامی با سپاس و تشکر از حسن انتخاب جنابعالی لطفا جهت دریافت لیست قیمت انواع نهال زردآلو و یا بمنظور اطلاع از نحوه ی فروش نهال زردآلو،شرایط اخذ تسهیلات خرید نهال زردآلو با واحد فروش سازمان تماس حاصل فرمایید

09120460327 کارشناس فروش نهالستان ( واحد تهران و حومه )

09120398416 کارشناس فروش نهالستان ( واحد شهرستان )

09121263524 کارشناس فروش عمده نهال ( واحد صادرات )

02166462408 دفتر مرکزی نهالستان تهران

02634562290 دفتر مرکزی نهالستان کرج

نهال زردالو

خرید نهال زردالو

نهال زردالو تبرزه

نهال زردالو سلطنتی

نهال زردالو قیسی

نهال زردالو دیرگل

نهال زردالو مقاوم به سرما

نهال زردالو فلکه ای

نهال زردالو شکرپاره

نهال زردالو شاهرودی

بهترین نهال زردالو

  

خرید نهال زرد آلو شاهرود شماره ۳۵ و نهال زرد آلو شاهرود شماره ۳۵

 

تراکم گل دهی: کم

 تاریخ آغاز تورم جوانه گل، ۱۴ اسفند

 تاریخ آغاز شکوفه دهی، ۲۸ اسفند

تاریخ ریز بشر گلبرگها: ۴ فروردین

دوره گرده افشانی مؤثره ۳ روز (روزهای ۴-۲ بعد از باز شدن گل ها)

شکل میوه: کشیده

رنگ گوشت میوه: کرم

کرک پوست: ندارد

رنگ زمینه: زرد

رنگ رو: اکثراً قرمز

بازارپسندی، بسیار خوب

رسیدن میوه ها یکنواخت

کیفیت گوشت: کم آب

درصد گوشت از کل میوه: 63/0±90

چسبندگی هسته به گوشت: نیمه چسبنده

طعم مغز: شیرین

تاریخ آغاز رسیدن میوه: ۳۱ خرداد

 تاریخ خاتمه میوه دهی: دهه دوم تیر

تعداد روز از مرحله تمام گل تا آغاز رسیدن: ۹۴ روز

قدرت رویشی درخت: متوسط

میزان آنتوسیانین انتهای شاخه بهاره: ضعیف

 تاریخ باز شدن جوانه برگ: ۱ فروردین

 مقدار رشد سالانه شاخه: 75/1±73/6 سانتی متر

 

خرید نهال زردالو شاهرود : 6037

قیمت نهال زردآلو شاهرود ریشه ای قیمت نهال زردآلو شاه گلدانی/نایلکس (نهال زردالو پایه زردآلو) 

قیمت نهال زردآلو شاهرود پایه رویشی قیمت نهال زردآلو شاهرود گلدانی/نایلکس (نهال زردآلو پایه رویشی)

بازدیدکننده گرامی با سپاس و تشکر از حسن انتخاب جنابعالی لطفا جهت دریافت لیست قیمت انواع نهال زردآلو و یا بمنظور اطلاع از نحوه ی فروش نهال زردآلو،شرایط اخذ تسهیلات خرید نهال زردآلو با واحد فروش سازمان تماس حاصل فرمایید

09120460327 کارشناس فروش نهالستان ( واحد تهران و حومه )

09120398416 کارشناس فروش نهالستان ( واحد شهرستان )

09121263524 کارشناس فروش عمده نهال ( واحد صادرات )

02166462408 دفتر مرکزی نهالستان تهران

02634562290 دفتر مرکزی نهالستان کرج

  

نهال زردالو

خرید نهال زردالو

نهال زردالو تبرزه

نهال زردالو سلطنتی

نهال زردالو قیسی

نهال زردالو دیرگل

نهال زردالو مقاوم به سرما

نهال زردالو فلکه ای

نهال زردالو شکرپاره

نهال زردالو شاهرودی

بهترین نهال زردالو

خرید نهال زرد آلو اردوبار و نهال زرد آلو اردوبار

 

تراکم گلدهی: متوسط

تاریخ آغاز تورم جوانه گل: ۱۲ اسفند

تاریخ آغاز شکوفه دهی: ۳۰ اسفند

تاریخ ریزش گلبرگها: ۶ فروردین

دوره گرده افشانی مؤثر: ۳ روز (روزهای ۴-۲ بعد از باز شدن گل ها)

کیفیت گوشت: متوسط

درصد گوشت از کل میوه: 07/1±83

چسبندگی هسته به گوشت: آزاد

طعم مغز: شیرین

 تاریخ آغاز رسیدن میوه: ۱۷ خرداد

تاریخ خاتمه میوه دهی: آخر خرداد

تعداد روز از مرحله تمام گل تا آغاز رسیدن: ۷۸ روز

 قدرت رویشی درخت: متوسط

میزان آنتوسیانین انتهای شاخه بهاره: متوسط

 تاریخ باز شدن جوانه برگ: ۶ فروردین

 مقدار رشد سالانه شاخه: 091/±34/6

 

خرید نهال زردالو اردوبار: 6038

قیمت نهال زردآلو اردوبار ریشه ای قیمت نهال زردآلو اردوبار گلدانی/نایلکس (نهال زردالو پایه زردآلو) 

قیمت نهال زردآلو اردوبار پایه رویشی قیمت نهال زردآلو اردوبار گلدانی/نایلکس (نهال زردآلو پایه رویشی)

بازدیدکننده گرامی با سپاس و تشکر از حسن انتخاب جنابعالی لطفا جهت دریافت لیست قیمت انواع نهال زردآلو و یا بمنظور اطلاع از نحوه ی فروش نهال زردآلو،شرایط اخذ تسهیلات خرید نهال زردآلو با واحد فروش سازمان تماس حاصل فرمایید

09120460327 کارشناس فروش نهالستان ( واحد تهران و حومه )

09120398416 کارشناس فروش نهالستان ( واحد شهرستان )

09121263524 کارشناس فروش عمده نهال ( واحد صادرات )

02166462408 دفتر مرکزی نهالستان تهران

02634562290 دفتر مرکزی نهالستان کرج

نهال زردالو

خرید نهال زردالو

نهال زردالو تبرزه

نهال زردالو سلطنتی

نهال زردالو قیسی

نهال زردالو دیرگل

نهال زردالو مقاوم به سرما

نهال زردالو فلکه ای

نهال زردالو شکرپاره

نهال زردالو شاهرودی

بهترین نهال زردالو

 

خرید نهال زرد آلو قیسی اصفهان و نهال زرد آلو قیسی اصفهان

 

تراکم گلدهی، کم

تاریخ آغاز تورم جوانه گل، ۱۵ اسفند

تاریخ آغاز شکوفه دهی: ۱ فروردین

تاریخ ریزش گلبرگها: ۷ فروردین

دوره گرده افشانی مؤثر: ۳ روز (روزهای ۴-۲ بعد از باز شدن گل ها)

شکل میوه، گرد

رنگ گوشت میوه: کرم

کرک پوست: ندارد

رنگ زمینه: زرد

درصد گوشت از کل میوه: 23/0±90

چسپندگی هسته به گوشت: آزاد

طعم مغز: شیرین

 تاریخ آغاز رسیدن میوه: ۱۷ خرداد

 تاریخ خاتمه میوه دهی: آخر خرداد

تعداد روز از مرحله تمام گل تا آغاز رسیدن: ۷۷ روز

قدرت رویشی درخت: قوی

میزان آنتوسیانین انتهای شاخه بهاره: قوی

 مقدار رشد سالانه شاخه: 76/0±47/5سانتیمتر

زرد آلو حسینی کریمی

 تراکم گلدهی: زیاد

تاریخ آغاز تورم جوانه گل: ۱۰ اسفند

 تاریخ آغاز شکوفه دهی: ۲۹ اسفند

 تاریخ ریزش گلبرگها: ۵ فروردین

 دوره گرده افشانی مؤثر: ۳ روز (روزهای ۴-۲ بعد از باز شدن گل ها)

 شکل میوه: کشیده

 رنگ گوشت میوه: سفید

 کرک پوست: ندارد

رنگ زمینه: کرم

رنگ رو: اکثراً قرمز

درصد گوشت از کل میوه: 29/0±95

 چسبندگی هسته به گوشت: آزاد

طعم مغز: شیرین

تاریخ آغاز رسیدن میوه: ۱۸ خرداد

 تاریخ خاتمه میوه دهی: آخر خرداد

تعداد روز از مرحله تمام گل تا آغاز رسیدن: ۷۹ روز

 قدرت رویشی درخت: متوسط

میزان آنتوسیانین انتهای شاخه بهاره: ضعیف

مقدار رشد سالانه شاخه : 69/1±44/8سانتیمتر

 

خرید نهال زردالو قیسی اصفهان: 6039

قیمت نهال زردآلو قیسی ریشه ای قیمت نهال زردآلو قیسی گلدانی/نایلکس (نهال زردالو پایه زردآلو) 

قیمت نهال زردآلو قیسی پایه رویشی قیمت نهال زردآلو قیسی گلدانی/نایلکس (نهال زردآلو پایه رویشی)

بازدیدکننده گرامی با سپاس و تشکر از حسن انتخاب جنابعالی لطفا جهت دریافت لیست قیمت انواع نهال زردآلو و یا بمنظور اطلاع از نحوه ی فروش نهال زردآلو،شرایط اخذ تسهیلات خرید نهال زردآلو با واحد فروش سازمان تماس حاصل فرمایید

09120460327 کارشناس فروش نهالستان ( واحد تهران و حومه )

09120398416 کارشناس فروش نهالستان ( واحد شهرستان )

09121263524 کارشناس فروش عمده نهال ( واحد صادرات )

02166462408 دفتر مرکزی نهالستان تهران

02634562290 دفتر مرکزی نهالستان کرج

نهال زردالو

خرید نهال زردالو

نهال زردالو تبرزه

نهال زردالو سلطنتی

نهال زردالو قیسی

نهال زردالو دیرگل

نهال زردالو مقاوم به سرما

نهال زردالو فلکه ای

نهال زردالو شکرپاره

نهال زردالو شاهرودی

بهترین نهال زردالو

 

خرید نهال زرد آلو شاهرودی و نهال زرد آلو شاهرودی

 

تراکم گلدهی، زیاد

تاریخ آغاز تورم جوانه گل: ۱۱ اسفند

 تاریخ آغاز شکوفه دهی، ۲۸ اسفند

 تاریخ ریزش گلبرگها: ۵ فروردین

دوره گرده افشانی مؤثر: ۳ روز (روزهای ۴-۲ بعد از باز شدن گل ها)

رنگ زمینه: کرم روشن

رنگ رو: اکثراً قرمز

بازار پسندی، بسیار خوب

رسیدن میوه ها: یکنواخت

کیفیت گوشت: کم آب

درصد گوشت از کل میوه: 5/0±94

چسپندگی هسته به گوشت: نیمه چسپنده

 طعم مغز: شیرین

تاریخ آغاز رسیدن میوه: ۱۸ خرداد

 تاریخ خاتمه میوه دهی: آخر خرداد

 تعداد روز از مرحله تمام گل تا آغاز رسیدن: ۸۱ روز

 قدرت رویشی درخت: قوی

میزان آنتوسیانین انتهای شاخه بهاره: قوی

مقدار رشد سالانه شاخه: 98/1±94/8سانتیمتر

 

خرید نهال زردالو شاهرودی: 6040

قیمت نهال زردآلو شاهرو ریشه ای قیمت نهال زردآلو شاهرو گلدانی/نایلکس (نهال زردالو پایه زردآلو) 

قیمت نهال زردآلو شاهرودی پایه رویشی قیمت نهال زردآلو شاهرو گلدانی/نایلکس (نهال زردآلو پایه رویشی)

بازدیدکننده گرامی با سپاس و تشکر از حسن انتخاب جنابعالی لطفا جهت دریافت لیست قیمت انواع نهال زردآلو و یا بمنظور اطلاع از نحوه ی فروش نهال زردآلو،شرایط اخذ تسهیلات خرید نهال زردآلو با واحد فروش سازمان تماس حاصل فرمایید

09120460327 کارشناس فروش نهالستان ( واحد تهران و حومه )

09120398416 کارشناس فروش نهالستان ( واحد شهرستان )

09121263524 کارشناس فروش عمده نهال ( واحد صادرات )

02166462408 دفتر مرکزی نهالستان تهران

02634562290 دفتر مرکزی نهالستان کرج

نهال زردالو

خرید نهال زردالو

نهال زردالو تبرزه

نهال زردالو سلطنتی

نهال زردالو قیسی

نهال زردالو دیرگل

نهال زردالو مقاوم به سرما

نهال زردالو فلکه ای

نهال زردالو شکرپاره

نهال زردالو شاهرودی

بهترین نهال زردالو

 

خرید نهال زرد آلو شکرپاره و نهال زرد آلو شکرپاره

نهال زرد آلو شکرپاره و خرید نهال زرد آلو شکرپاره رقمی با میوه های کوچک تا متوسط، کشیده که دو انتهای آن پهن است. پوست میوه زرد کرمی است که در مجاورت محا اتصال دم میوه، صورتی رنگ نیز دیده میشود. گوشت میوه زرد کم رنگ، خیلی شیرین، با طعم خوب و معطر، مغز آن شیرین و سفت است. رمی که بارده که نیاز به سرمای زیادی دارد و برای تازه خوری مناسب است.

 

خرید نهال زردالو شکرپاره: 6041

قیمت نهال زردآلو شکرپاره ریشه ای قیمت نهال زردآلو شکر گلدانی/نایلکس (نهال زردالو پایه زردآلو) 

قیمت نهال زردآلو شکرپاره پایه رویشی قیمت نهال زردآلو شکرپاره گلدانی/نایلکس (نهال زردآلو پایه رویشی)

بازدیدکننده گرامی با سپاس و تشکر از حسن انتخاب جنابعالی لطفا جهت دریافت لیست قیمت انواع نهال زردآلو و یا بمنظور اطلاع از نحوه ی فروش نهال زردآلو،شرایط اخذ تسهیلات خرید نهال زردآلو با واحد فروش سازمان تماس حاصل فرمایید

09120460327 کارشناس فروش نهالستان ( واحد تهران و حومه )

09120398416 کارشناس فروش نهالستان ( واحد شهرستان )

09121263524 کارشناس فروش عمده نهال ( واحد صادرات )

02166462408 دفتر مرکزی نهالستان تهران

02634562290 دفتر مرکزی نهالستان کرج

نهال زردالو

خرید نهال زردالو

نهال زردالو تبرزه

نهال زردالو سلطنتی

نهال زردالو قیسی

نهال زردالو دیرگل

نهال زردالو مقاوم به سرما

نهال زردالو فلکه ای

نهال زردالو شکرپاره

نهال زردالو شاهرودی

بهترین نهال زردالو

 

خرید نهال زردآلو قرمز شاهرود و نهال زردآلو قرمز شاهرود

 

نهال زردآلو قرمز شاهرود و خرید نهال زردآلو قرمز شاهرود میوه ای کشیده، درشت و نوک تیز دارد. رنگ پوست آن زرد و گلی است. رنگ گوشت آن زرد، خیلی شیرین و معطر است. برای حمل و نقل مناسب بوده، در اواسط تیرماه می رسد. میوه ی ممتاز و مرغوبی دارد و برای تازه خوری مناسب است.

 

خرید نهال زردالو قرمز شاهرود: 6042

قیمت نهال زردآلو قرمز ریشه ای قیمت نهال زردآلو قرمز گلدانی/نایلکس (نهال زردالو پایه زردآلو) 

قیمت نهال زردآلو قرمز پایه رویشی قیمت نهال زردآلو قرمز گلدانی/نایلکس (نهال زردآلو پایه رویشی)

بازدیدکننده گرامی با سپاس و تشکر از حسن انتخاب جنابعالی لطفا جهت دریافت لیست قیمت انواع نهال زردآلو و یا بمنظور اطلاع از نحوه ی فروش نهال زردآلو،شرایط اخذ تسهیلات خرید نهال زردآلو با واحد فروش سازمان تماس حاصل فرمایید

09120460327 کارشناس فروش نهالستان ( واحد تهران و حومه )

09120398416 کارشناس فروش نهالستان ( واحد شهرستان )

09121263524 کارشناس فروش عمده نهال ( واحد صادرات )

02166462408 دفتر مرکزی نهالستان تهران

02634562290 دفتر مرکزی نهالستان کرج

نهال زردالو

خرید نهال زردالو

نهال زردالو تبرزه

نهال زردالو سلطنتی

نهال زردالو قیسی

نهال زردالو دیرگل

نهال زردالو مقاوم به سرما

نهال زردالو فلکه ای

نهال زردالو شکرپاره

نهال زردالو شاهرودی

بهترین نهال زردالو

 

خرید نهال زرد الو نادری و نهال زرد الو نادری

 

نهال زرد الو نادری و خرید نهال زرد الو نادری میوه ای کوچک تا متوسط کشیده دارد که دو انتهای آن پهن است. پوست میوه صاف و بدون کرک و پوست و گوشت میوه هر دو زرد کم رنگ و طعم خوبی دارند. مغز هسته ی آن شیرین است.

 

خرید نهال زردالو قرمز نادری: 6043

قیمت نهال زردآلو نادری ریشه ای قیمت نهال زردآلو نادری گلدانی/نایلکس (نهال زردالو پایه زردآلو) 

قیمت نهال زردآلو نادری پایه رویشی قیمت نهال زردآلو نادری گلدانی/نایلکس (نهال زردآلو پایه رویشی)

بازدیدکننده گرامی با سپاس و تشکر از حسن انتخاب جنابعالی لطفا جهت دریافت لیست قیمت انواع نهال زردآلو و یا بمنظور اطلاع از نحوه ی فروش نهال زردآلو،شرایط اخذ تسهیلات خرید نهال زردآلو با واحد فروش سازمان تماس حاصل فرمایید

09120460327 کارشناس فروش نهالستان ( واحد تهران و حومه )

09120398416 کارشناس فروش نهالستان ( واحد شهرستان )

09121263524 کارشناس فروش عمده نهال ( واحد صادرات )

02166462408 دفتر مرکزی نهالستان تهران

02634562290 دفتر مرکزی نهالستان کرج

نهال زردالو

خرید نهال زردالو

نهال زردالو تبرزه

نهال زردالو سلطنتی

نهال زردالو قیسی

نهال زردالو دیرگل

نهال زردالو مقاوم به سرما

نهال زردالو فلکه ای

نهال زردالو شکرپاره

نهال زردالو شاهرودی

بهترین نهال زردالو

 

خرید نهال زرد آلو جهانگیری و نهال زرد آلو جهانگیری

 

نهال زرد آلو جهانگیری و خرید نهال زرد آلو جهانگیری یکی از ارام بسیار مقاوم نسبت به سرمای دیررس بهاره در منطقه شناخته شده است و طبق گزارش ها تا 5- درجه سانتیگراد گل های آن سرما را در بسطام شاهرود تحمل نموده است. میوه ی آن تخم مرغی شکل، به رنگ زرد و قرمز، گوشت زرد پر رنگ، شیرین که در اواخر تیرماه می رسد. برای تازه خوری مناسب است و خاصیت انباری خوبی ندارد.

 

خرید نهال زردالو قرمز جهانگیری: 6044

قیمت نهال زردآلو جهان ریشه ای  قیمت نهال زردآلو جهان گلدانی/نایلکس (نهال زردالو پایه زردآلو) 

قیمت نهال زردآلو جهان پایه رویشی قیمت نهال زردآلو جهان گلدانی/نایلکس (نهال زردآلو پایه رویشی)

بازدیدکننده گرامی با سپاس و تشکر از حسن انتخاب جنابعالی لطفا جهت دریافت لیست قیمت انواع نهال زردآلو و یا بمنظور اطلاع از نحوه ی فروش نهال زردآلو،شرایط اخذ تسهیلات خرید نهال زردآلو با واحد فروش سازمان تماس حاصل فرمایید

09120460327 کارشناس فروش نهالستان ( واحد تهران و حومه )

09120398416 کارشناس فروش نهالستان ( واحد شهرستان )

09121263524 کارشناس فروش عمده نهال ( واحد صادرات )

02166462408 دفتر مرکزی نهالستان تهران

02634562290 دفتر مرکزی نهالستان کرج

نهال زردالو

خرید نهال زردالو

نهال زردالو تبرزه

نهال زردالو سلطنتی

نهال زردالو قیسی

نهال زردالو دیرگل

نهال زردالو مقاوم به سرما

نهال زردالو فلکه ای

نهال زردالو شکرپاره

نهال زردالو شاهرودی

بهترین نهال زردالو

و-زردالو-نهال زردالو-نهال1ساله یکساله زردالو-نهال 2ساله دوساله زردالو-نهال 3ساله سه ساله زردالو-روش کاشت نهال زردالو-خواص زردالو-خواص هسته زردالو-ارقام زردالو-ارقام تجاری زردالو-فروش نهال زردالو-خرید نهال زردالو-انواع نهال زردالو-بهترین رقم زردالو-فروش بذر زردالو -خرید بذر زردالو-بهترین نوع نهال زردالو-قیمت نهال زردالو -پرورش زردالو-تکثیر درخت زردالو-نهال زردالو پاکوتاه-انواع زردالو پا کوتاه-خرید نهال زردالو پاکوتاه-فروش نهال زردالو پاکوتاه-ارقام زردالو پاکوتاه-اسم انواع زردالو-انواع زردالو-لیست قیمت انواع نهال زردالو-فروش نهال اصلاح شده زردالو-خرید نهال اصلاح شده زردالو-فروش نهال زردالو در تهران-فروش نهال زردالو در کرج-فروش نهال اصلاح شده زردالو در تهران-فروش نهال اصلاح شده زردالو در کرج-ارقام نهال زردالو-فروش نهال زردالو از مرکز تحقیقات کرج-میزان محصول درخت زردالو-بهترین نوع زردالو-درخت زردالو-فروش نهال سایز بزرگ زردالو-فروش نهال بن دار زردالو-فروش درخت زردالو-خرید نهال سایز بزرگ زردالو-خرید نهال بن دار زردالو-خرید درخت زردالو-نهالستان زردالو-مرکز فروش نهال زردالو-پرورش نهال زردالو-فاصله کاشت درخت زردالو-زمان هرس درخت زردالو -پرورش درخت زردالو در گلدان-نیاز آبی درخت زردالو-نگهداری درخت زردالو در گلدان-نیاز آبی درخت زردالو-قلمه زدن درخت زردالو-انواع زردالو در ایران-نحوه نگهداری درخت زردالو-کاشت هسته زردالو-درخت زردالو زینتی--قیمت زردالو-قیمت نهال زردالو-زردالو و لاغری-نهال زردالو شناسنامه دار-تکثیر درخت زردالو-فصل برداشت زردالو-نحوه کاشت درخت زردالو-روش کاشت درخت زردالو-درخت سنجد-آموزش پیوند زدن درخت زردالو- هرس درخت زردالو-سمپاشی درخت زردالو-بیماریهای درخت زردالو-نگهداری درخت زردالو-تقویت درخت زردالو-عمر درخت زردالو-باغ زردالو-کاشت زردالو در خانه-زمان کاشت نهال زردالو-احداث باغ زردالو-قیمت زردالو-نهال زردالو-خرید نهال زردالو-ارقام نهال زردالو-شکوفه درخت زردالو-علت ریزش میوه زردالو-فاصله کاشت درخت زردالو-عکس درخت زردالو-میزان باردهی درخت زردالو-ارتفاع درخت زردالو-میزان باردهی درخت زردالو-بهترین زمان کاشت نهال زردالو-میزان باردهی درخت زردالو-آبیاری درخت زردالو-نام انواع زردالو-بهترین نهال زردالو-قیمت نهال زردالو پیوندی-مشخصات زردالو پیوندی-قیمت نهال زردالو-فروش نهال زردالو-درخت زردالو دیرگل-کاشت دانه زردالو-کاشت درخت زردالو-میزان باردهی درخت زردالو-انواع درخت زردالو-قیمت نهال زردالو اصلاح شده-زردالو میوه کدام فصل است-قیمت زردالو خشک-انواع نهال زردالو در ایران-قیمت نهال زردالو -نهال زردالو دیم-فروش نهال زردالو دیم-خرید نهال زردالو دیم-انواع نهال زردالو دیم-فروش نهال زردالو-باغ زردالو-قیمت نهال زردالو-قیمت نهال زردالو-روش تکثیر درخت زردالو-انواع درخت زردالو-آفات درخت زردالو-درخت زردالو کوهی-نام میوه درخت زردالو-درخت زردالو در جدول-عمر درخت زردالو-زردالو نوری-زردالو رجبعلی-نوعی زردالو درشت در جدول-

نهالستان,خرید نهال,فروش نهال,قیمت نهال,ایران نهال,ایرانهال,نهالستان ایران نهال,نهالستان جهاد کشاورزی,نهالستان جهاد دانشگاهی,نهالستان پردیس کشاورزی,نهالستان دانشگاه تهران,نهالستان بزرگ کرج,نهالستان نمونه کرج,نهال گردو , نهال گردو چندلر , نهال گردو خوشه ای , نهال گردو اسرائیلی , نهال گردو فرنور , نهال گردو کانادایی , نهال گردو ژنوتیب , نهال گردو تویسرکان , نهال بلوط , نهال بلوط شیرین , نهال بلوط همیشه سبز , نهال بلوط قرمز , نهال شلیل , نهال شلیل شمس , نهال شلیل مغان , نهال شلیل انجیری , نهال شلیل سبز , نهال شلیل حسن پور , نهال شلیل سفید , نهال شلیل زودرس , نهال شلیل شبرنگ , نهال شلیل ایندیپندنس ,نهال شلیل زودرس حسن پور , نهال بلوبری سردسیری , نهال بلوبری گلدانی , نهال بلوبری گرمسیری , نهال بلوبری پاکوتاه , نهال شاه توت اصلاح شده , نهال شاه توت کن , نهال شاه توت مشهد , نهال شاه توت , نهال بلوبری , نهال گلابی ,نهال گلابی شاه میوه , نهال گلابی اسپادانا , نهال گلابی پایه کوتاه , نهال گلابی اصلاح شده , نهال گلابی نطنز , نهال گلابی بیروتی , نهال بادام , نهال بادام خوشه ای , نهال بادام دیرگل , نهال بادام مامایی , نهال بادام تونو , نهال بادام آذر , نهال بادام دیمی , نهال بادام فرانیس , نهال بادام اصلاح شده , نهال سنجد , نهال سنجد حاج حسین ,نهال سنجد حاج حسینی , نهال سنجد خرمایی , نهال سنجد قزل , نهال سنجد تلخ , نهال سنجد خوشه ای , نهال سنجد دیم , نهال زرشک , نهال زرشک پفکی , نهال زرشک بیدانه , نهال زرشک قائنات , نهال زرشک زینتی , نهال زرشک قرمز , نهال زرشک آبگیری , نهال انگور , نهال انگور یاقوتی , نهال انگور شانی , نهال انگور زودرس , نهال انگور کشمشی , نهال انگور شرابی , نهال انگور شامپاین , نهال انگور بلک ویلیام , نهال انگور عسگری , نهال انگور قزل اوزوم , نهال سماق , نهال سماق قرمز , نهال سماق آمریکایی , نهال انجیر , نهال انجیر استهبان , نهال انجیر زرد , نهال انجیر اسرائیلی , نهال انجیر مقاوم به سرما , نهال انجیر سردسیری , نهال انجیر خشک , نهال انجیر گلابی , نهال انجیر پیوندی , نهال انجیر سه فصل , نهال زستون , نهال زیتون زرد , نهال زیتون کنسروالیا , نهال زیتون تلخ , نهال زیتون مانزالینا , نهال زیتون سیاه , نهال زیتون آربیکن , نهال زیتون میشن , نهال زیتون فیشمی , نهال زیتون سبز , نهال موز , نهال موز پاکوتاه , نهال موز سردسیری , نهال موز آبی , نهال موز کاوندیش , نهال موز قرمز , نهال موز ابلق , نهال آناناس , نهال زغال اخته , نهال زغال اخته الموت , نهال زغال اخته اصلاح شده , نهال زغال اخته پیوندی , نهال انار , نهال انار گرمسیری , نهال انار بی هسته , نهال انار شیرین یزد , نهال انار دانه سیاه یزد , نهال انار ژله ای , نهال انار بی دانه افغانستان , نهال بی دانه , نهال انار گلوباریک , نهال انار ملس , نهال انار ترش , نهال زردالو , نهال زردالو پایه رویشی , نهال زردالو دیرگل , نهال زردالو پرتقالی , نهال زردالو عسگرآباد , نهال زردالو رجبعلی , نهال زردالو قیسی , نهال زردالو گرمسیری , نهال زردالو قرمز , نهال زردالو شاهرودی , نهال آلبالو , نهال آلبالو مجاری , نهال آلبالو درشت , نهال آلبالو اسرائیلی , نهال آلبالو بوترمو , نهال آلبالو محلی , نهال آلبالو پیوندی , نهال آلبالو رسمی , نهال آلبالو سیگانی , نهال خرمالو , نهال خرمالو گوجه ای , نهال خرمالو موزی , نهال خرمالو گلدانی , نهال خرمالو سردسیر , نهال خرمالو انبه ای , نهال گوجه سبز , نهال گوجه سبز زودرس , نهال گوجه سبز سردرود , نهال گوجه سبز برغان , نهال گوجه سبز شهریار , نهال گوجه سبز ترکیه ای , نهال گوجه سبز قرمز , نهال گوجه سبز سردری , نهال ازگیل , نهال ازگیل پیوندی , نهال ازگیل ژاپنی پیوندی , نهال ازگیل محلی , نهال توت موزی , نهال توت موزی قرمز , نهال توت موزی سفید , نهال شاه توت موزی , نهال توت , نهال آمریکایی , نهال توت سفید , نهال توت سیاه , نهال توت مجنون , نهال توت قرمز , نهال توت هرات , نهال توت کاکوزا , نهال توت شمیرانی , نهال توت مشهد , نهال آلو , نهال آلو بخارا , نهال آلو شابلون , نهال آلوچه , نهال آلو کالیفرنیا , نهال آلو سیاه , نهال آلو قرمز , نهال آلوچه جنگلی , نهال آلو برقانی , نهال آلو بخارا سیاه , نهال آلوچه سبز , نهال سیب , نهال سیب آبی , نهال سیب عروس , نهال سیب گلاب , نهال سیب توسرخ , نهال سیب سیاه , نهال سیب گرمسیری , نهال سیب فرانسوی , نهال سیب سبز , نهال سیب قرمز , نهال سیب ترش , نهال پسته , نهال پسته اکبری , نهال پسته پیوندی , نهال پسته هیبریدی , نهال پسته آمریکایی , نهال پسته اسرائیلی , نهال فندق , نهال فندق پرمحصول , نهال فندق ماکادیمیا , نهال فندق انیس , نهال فندق ترکیه , نهال فندق استرالیایی , نهال فندق انیس ترکیه , نهال فندق پیوندی , نهال هلو , نهال هلو زعفرانی , نهال هلو زودرس , نهال هلو جوادی , نهال هلو کاردی , نهال هلو خونی , نهال هلو پاییزه , نهال هلو انجیری خونی , نهال هلو انجیری , نهال هلو انجیری زعفرانی , نهال هلو البرتا , نهال گیلاس , نهال گیلاس خوشه ای , نهال گیلاس اسرائیلی , نهال گیلاس تکدانه , نهال گیلاس پاکوتاه , نهال گیلاس تکدانه مشهد , نهال گیلاس زودرس , نهال گیلاس سورینام , نهال گیلاس آمریکایی , نهال گیلاس هارت , نهال گیلاس مقاوم به سرما , نهال به , نهال به قرمز , نهال به ژاپنی , نهال به اصفهان , نهال به ترش , نهال به پاکوتاه , نهال عناب , نهال عناب گلابی , نهال عناب پیوندی , نهال عناب بیرجند , نهال عناب چینی , نهال عناب ژاپنی , نهال عناب ترکیه , نهال عناب اوکراینی , نهال عناب خرمایی , نهال عناب گردویی , نهال پایه رویشی , نهال زودبازده , نهال شناسنامه دار , نهال اصلاح شده , نهال کشت بافت , نهال ژنوتیپ , نهال پیوندی , نهال دیرگل , نهال مقاوم به سرما , خرید نهال , فروش نهال , قیمت نهال , نهالستان , نهالفروشی , ارقام نهال , نهال میوه , نهال گلدانی , نهال ریشه لخت , نهال بن دار , نهال 1ساله , نهال 2ساله , نهال 3 ساله , نهال 4 ساله , نهال 5 ساله , خرید بذر , فروش بذر , قیمت بذر , لیست قیمت نهال , خرید میوه , فروش میوه , قیمت میوه,نهالستان جهاد کشاورزی تهران,نهالستان جهاد کشاورزی مشهد,نهالستان جهاد کشاورزی دماوند,نهالستان جهاد کشاورزی تبریز,نهالستان جهاد کشاورزی ارومیه,خرید نهال از جهاد کشاورزی,خرید نهال از جهاد کشاورزی مشهد,خرید نهال از جهاد کشاورزی تبریز,خرید نهال از جهاد کشاورزی گیلان,خرید نهال از جهاد کشاورزی قزوین,خرید نهال از جهاد کشاورزی شیراز,خرید نهال از جهاد کشاورزی شهریار,خرید نهال بلوط,خرید نهال شلیل,خرید نهال بلوبری,خرید نهال شاه توت,خرید نهال گلابی,خرید نهال بادام,خرید نهال سنجد,خرید نهال زرشک,خرید نهال انگور,خرید نهال سماق,خرید نهال انجیر,خرید نهال زیتون,خرید نهال موز,خرید نهال آناناس,خرید نهال زغال اخته,خرید نهال انار,خرید نهال زردالو,خرید نهال آلبالو,خرید نهال خرمالو,خرید نهال گوجه سبز,خرید نهال ازگیل,خرید نهال ازگیل ژاپنی,خرید نهال توت موزی,خرید نهال توت,خرید نهال گردو,خرید نهال آلو,خرید نهال سیب,خرید نهال پسته,خرید نهال فندق,خرید نهال هلو,خرید نهال گیلاس,خرید نهال به اصفهان,خرید نهال عناب