JO WhatsApp Contact Button

ارقام نهال مثمر

خرید نهال پرتغال

 

نهال پرتغال

ارقام نهال پرتقال درختانی به نسبت بزرگ هستند، با ارتفاع 6-20 متر، برگ های منفرد و صاف، دمبرگ کم و بیش پهن و عریض، گل های منفرد که به صورت خوشه های کوچک در بغل برگ ها قرار گرفته اند. به جز موارد استثنایی گلهای آن کامل و دارای هر دو جنس نر و ماده هستند.  میوه های آن خوراکی هست و حجره هایی دارد که در آنها سمت خوراکی قرار گرفته اند. گونه های مرکبات به طور آزادانه با یکدیگر دورگ گیری میشوند.

پرتقال  والنسیا-نهال پرتقال  والنسیا-نهال پرتقال  رقم والنسیا-درخت پرتقال  والنسیا-درخت پرتقال  رقم والنسیا-نهال یکساله 1ساله پرتقال  والنسیا-نهال دوساله 2ساله پرتقال  والنسیا-نهال سه ساله 3ساله پرتقال  والنسیا-نهال سایز بزرگ پرتقال  والنسیا-فروش نهال پرتقال  والنسیا-خرید نهال پرتقال  والنسیا

 

نهال پرتقال والنسیا

 

انواع نهال پرتقال رقمی پرمحصول و دیررس که میوه آن به دلیل داشتن آب فراوان، بوی مطلوب و اسید کم، مورد علاقه بسیاری از ایرانیان است. با آب و هوای جنوب کشور، به ویژه جیرفت سازگاری دارد. در شمال ایران به لحاظ سرمای زمستان و رو به رو شدن میوه های نارس با دمای زیر صفر، امکان بهره برداری مطلوب ندارد.

 

کد شناسایی نهال پرتقال والنسیا  : 6200  

قیمت نهال پرتقال والنسیا ریشه ای :  7000الی10000تومان قیمت نهال پرتقال والنسیا گلدانی/نایلکس :  15000تومان (نهال پرتقال پایه بذری)

قیمت نهال پرتقال والنسیا- پایه رویشی : 15000تومان قیمت نهال پرتقال والنسیا گلدانی/نایلکس :  25000تومان (نهال پرتقال پایه رویشی)

بازدیدکننده گرامی با سپاس و تشکر از حسن انتخاب جنابعالی لطفا جهت دریافت لیست قیمت انواع نهال پرتقال و یا بمنظور اطلاع از نحوه ی فروش نهال پرتقال،شرایط اخذ تسهیلات خرید نهال پرتقال با واحد فروش سازمان تماس حاصل فرمایید (روابط عمومی مرکز تحقیقاتی ایرانهال البرز 66462408-021 خطوط ویژه) ساعات پاسخگویی شنبه الی چهارشنبه (9الی 16) پنجشنبه (9 الی 13) 66462408-021خطوط ویژه 10خط

پرتقال  مارس-نهال پرتقال  مارس-نهال پرتقال  رقم مارس-درخت پرتقال  مارس-درخت پرتقال  رقم مارس-نهال یکساله 1ساله پرتقال  مارس-نهال دوساله 2ساله پرتقال  مارس-نهال سه ساله 3ساله پرتقال  مارس-نهال سایز بزرگ پرتقال  مارس-فروش نهال پرتقال  مارس-خرید نهال پرتقال  مارس

 

نهال پرتقال پرتال مارس

 

نهال پرتقال پیوندی اندازه میوه آن متوسط تا درشت، میوه های آن به نسبت بدون بذر اند و در شرایط مطلوب به خوبی رنگ میگیرند. رمی زود رس است. گوشت میوه رنگ گرفته و پر آب است. و طعم شیرینی دارد. پوست میوه صاف به نسبت نازک و با خاصیت انباری خوب است. این نوع برای کشت در مناطق جنوب و شمال ایران توصیه میشود.

 

 کد شناسایی نهال پرتقال مارس  : 6201  

قیمت نهال پرتقال مارس ریشه ای :  7000الی10000تومان قیمت نهال پرتقال مارس گلدانی/نایلکس :  15000تومان (نهال پرتقال پایه بذری) 

قیمت نهال پرتقال مارس- پایه رویشی : 15000تومان قیمت نهال پرتقال مارس گلدانی/نایلکس :  25000تومان (نهال پرتقال پایه رویشی)

بازدیدکننده گرامی با سپاس و تشکر از حسن انتخاب جنابعالی لطفا جهت دریافت لیست قیمت انواع نهال پرتقال و یا بمنظور اطلاع از نحوه ی فروش نهال پرتقال،شرایط اخذ تسهیلات خرید نهال پرتقال با واحد فروش سازمان تماس حاصل فرمایید (روابط عمومی مرکز تحقیقاتی ایرانهال البرز 66462408-021 خطوط ویژه) ساعات پاسخگویی شنبه الی چهارشنبه (9الی 16) پنجشنبه (9 الی 13) 66462408-021خطوط ویژه 10خط

پرتقال  واشنگتن ناول (Washington navel)-نهال پرتقال  واشنگتن ناول (Washington navel)-نهال پرتقال  رقم واشنگتن ناول (Washington navel)-درخت پرتقال  واشنگتن ناول (Washington navel)-درخت پرتقال  رقم واشنگتن ناول (Washington navel)-نهال یکساله 1ساله پرتقال  واشنگتن ناول (Washington navel)-نهال دوساله 2ساله پرتقال  واشنگتن ناول (Washington navel)-نهال سه ساله 3ساله پرتقال  واشنگتن ناول (Washington navel)-نهال سایز بزرگ پرتقال  واشنگتن ناول (Washington navel)-فروش نهال پرتقال  واشنگتن ناول (Washington navel)-خرید نهال پرتقال  واشنگتن ناول (Washington navelll)

 

نهال پرتقال واشنگتن ناول (Washington navel)

 

نهال پرتقال اصلاح شده طعم خوب، آسانی در کندن پوست و بدون بذر بودن، از ویژگی های آن است. از جهش ژنتیکی شاخه رقمی از پرتقال سلکتا (selecta) به وجود آمده است که مادر سایر ارقام پرتال های نافدار به شمار میرود. همه ارقام این گروه میوه ای گوشتی و درشت دارند که گاهی وزن هر یک از میوه ها به 500 گرم نیز می رسد و برای تازه خوری مناسب اند. ناف میوه در این رقم کوچک و به صورت دوقلو است. رقمی زودرس و مقاوم به سرماست؛ که در زمان گل دهی و تشکیل میوه به خشکی و دمای زیاد هوا بسیار حساس است.

 

 کد شناسایی نهال پرتقال واشنگتن  ناول : 6202  

قیمت نهال پرتقال واشنگتن ریشه ای: 7000الی10000تومان قیمت نهال پرتقال واشنگتن گلدانی/نایلکس :  15000تومان (نهال پرتقال پایه بذری) 

قیمت نهال پرتقال واشنگتن- پایه رویشی : 15000تومان قیمت نهال پرتقال واشنگتن گلدانی/نایلکس :  25000تومان (نهال پرتقال پایه رویشی)

بازدیدکننده گرامی با سپاس و تشکر از حسن انتخاب جنابعالی لطفا جهت دریافت لیست قیمت انواع نهال پرتقال و یا بمنظور اطلاع از نحوه ی فروش نهال پرتقال،شرایط اخذ تسهیلات خرید نهال پرتقال با واحد فروش سازمان تماس حاصل فرمایید (روابط عمومی مرکز تحقیقاتی ایرانهال البرز 66462408-021 خطوط ویژه) ساعات پاسخگویی شنبه الی چهارشنبه (9الی 16) پنجشنبه (9 الی 13) 66462408-021خطوط ویژه 10خط

پرتقال  تامسون ناول (Thomson navel)-نهال پرتقال  تامسون ناول (Thomson navel)-نهال پرتقال  رقم تامسون ناول (Thomson navel)-درخت پرتقال  تامسون ناول (Thomson navel)-درخت پرتقال  رقم تامسون ناول (Thomson navel)-نهال یکساله 1ساله پرتقال  تامسون ناول (Thomson navel)-نهال دوساله 2ساله پرتقال  تامسون ناول (Thomson navel)-نهال سه ساله 3ساله پرتقال  تامسون ناول (Thomson navel)-نهال سایز بزرگ پرتقال  تامسون ناول (Thomson navel)-فروش نهال پرتقال  تامسون ناول (Thomson navel)-خرید نهال پرتقال  تامسون ناول (Thomson navelll)

 

نهال پرتقال تامسون ناول (Thomson navel)

 

نهال پرتقال زودبازده از جهش ژنتیکی شاخه ای از رقم واشنگتن ناول در کالیفرنیای آمریکا به وجود آمده است. میوه آن در مقایسه با پرتقال واشنگتن ناول به نسبت کوچک، کشیده، مخروطی و پوست نازک و صاف است. رنگ پوست آن کم رنگ تر، پره های میوه گوشتی و پر آب تر، خوش عطر و طعم، بدون بذر است و یا به ندرت بذر دارد. این رم نسبت به سرما مقاوم بوده و زودتر از واشنگتن ناول میرسد.

 

 کد شناسایی نهال پرتقال تامسون ناول : 6203  

قیمت نهال پرتقال تامسون ریشه ای :  7000الی10000تومان قیمت نهال پرتقال تامسون گلدانی/نایلکس :  15000تومان (نهال پرتقال پایه بذری) 

قیمت نهال پرتقال تامسون- پایه رویشی : 15000تومان قیمت نهال پرتقال تامسون گلدانی/نایلکس :  25000تومان (نهال پرتقال پایه رویشی)

بازدیدکننده گرامی با سپاس و تشکر از حسن انتخاب جنابعالی لطفا جهت دریافت لیست قیمت انواع نهال پرتقال و یا بمنظور اطلاع از نحوه ی فروش نهال پرتقال،شرایط اخذ تسهیلات خرید نهال پرتقال با واحد فروش سازمان تماس حاصل فرمایید (روابط عمومی مرکز تحقیقاتی ایرانهال البرز 66462408-021 خطوط ویژه) ساعات پاسخگویی شنبه الی چهارشنبه (9الی 16) پنجشنبه (9 الی 13) 66462408-021خطوط ویژه 10خط

پرتقال   مورو (moro)-نهال پرتقال   مورو (moro)-نهال پرتقال  رقم  مورو (moro)-درخت پرتقال   مورو (moro)-درخت پرتقال  رقم  مورو (moro)-نهال یکساله 1ساله پرتقال   مورو (moro)-نهال دوساله 2ساله پرتقال   مورو (moro)-نهال سه ساله 3ساله پرتقال   مورو (moro)-نهال سایز بزرگ پرتقال   مورو (moro)-فروش نهال پرتقال   مورو (moro)-خرید نهال پرتقال   مورو (morooo)

 

نهال پرتقال مورو (moro)

 

بهترین نهال پرتقال میوه هایی به اندازه متوسط، به نسبت گرد، پوست نازک و آبدار هستند. در زمان رسیدن گوشت میوه، آلبالویی رنگ و تعداد بذر آن کمتر یا بدون بذر است. از ارقام زودرس محسوب میشود. سطح پوست ناصاف و زمان رسیدن کامل به رنگ پرتقالی همراه لکه های سرخ و صورتی کم رنگ یا رگه های قرمز است.

 

 کد شناسایی نهال پرتقال مورو  : 6204  

قیمت نهال پرتقال مورو ریشه ای :  7000الی10000تومان قیمت نهال پرتقال مورو گلدانی/نایلکس :  15000تومان (نهال پرتقال پایه بذری) 

قیمت نهال پرتقال مورو- پایه رویشی : 15000تومان قیمت نهال پرتقال مورو گلدانی/نایلکس :  25000تومان (نهال پرتقال پایه رویشی)

بازدیدکننده گرامی با سپاس و تشکر از حسن انتخاب جنابعالی لطفا جهت دریافت لیست قیمت انواع نهال پرتقال و یا بمنظور اطلاع از نحوه ی فروش نهال پرتقال،شرایط اخذ تسهیلات خرید نهال پرتقال با واحد فروش سازمان تماس حاصل فرمایید (روابط عمومی مرکز تحقیقاتی ایرانهال البرز 66462408-021 خطوط ویژه) ساعات پاسخگویی شنبه الی چهارشنبه (9الی 16) پنجشنبه (9 الی 13) 66462408-021خطوط ویژه 10خط

پرتقال  تاروکو (tarocco)-نهال پرتقال  تاروکو (tarocco)-نهال پرتقال  رقم تاروکو (tarocco)-درخت پرتقال  تاروکو (tarocco)-درخت پرتقال  رقم تاروکو (tarocco)-نهال یکساله 1ساله پرتقال  تاروکو (tarocco)-نهال دوساله 2ساله پرتقال  تاروکو (tarocco)-نهال سه ساله 3ساله پرتقال  تاروکو (tarocco)-نهال سایز بزرگ پرتقال  تاروکو (tarocco)-فروش نهال پرتقال  تاروکو (tarocco)-خرید نهال پرتقال  تاروکو (taroccooo)

 

نهال پرتقال تاروکو (tarocco)

 

قیمت نهال پرتقال میوه های آن اندازه متوسط دارد و از میان سه نوع پرتقال های خونی، شاید شیرین ترین و خوشمزه ترین آنها باشد. آن را نیمه خونی می دانند که تصور میشود از موتاسیون نوع سانگینلو (sanguinello) به دست آمده است.

 

 کد شناسایی نهال پرتقال تاروکو  : 6205  

قیمت نهال پرتقال تاروکو ریشه ای :  7000الی10000تومان قیمت نهال پرتقال تاروکو گلدانی/نایلکس :  15000تومان (نهال پرتقال پایه بذری) 

قیمت نهال پرتقال تاروکو- پایه رویشی : 15000تومان قیمت نهال پرتقال تاروکو گلدانی/نایلکس :  25000تومان (نهال پرتقال پایه رویشی)

بازدیدکننده گرامی با سپاس و تشکر از حسن انتخاب جنابعالی لطفا جهت دریافت لیست قیمت انواع نهال پرتقال و یا بمنظور اطلاع از نحوه ی فروش نهال پرتقال،شرایط اخذ تسهیلات خرید نهال پرتقال با واحد فروش سازمان تماس حاصل فرمایید (روابط عمومی مرکز تحقیقاتی ایرانهال البرز 66462408-021 خطوط ویژه) ساعات پاسخگویی شنبه الی چهارشنبه (9الی 16) پنجشنبه (9 الی 13) 66462408-021خطوط ویژه 10خط

پرتقال  سانگینلو-نهال پرتقال  سانگینلو-نهال پرتقال  رقم سانگینلو-درخت پرتقال  سانگینلو-درخت پرتقال  رقم سانگینلو-نهال یکساله 1ساله پرتقال  سانگینلو-نهال دوساله 2ساله پرتقال  سانگینلو-نهال سه ساله 3ساله پرتقال  سانگینلو-نهال سایز بزرگ پرتقال  سانگینلو-فروش نهال پرتقال  سانگینلو-خرید نهال پرتقال  سانگینلو

 

نهال پرتقال سانگینلو

 

فروش نهال پرتقال پوست مایل به قرمز رنگ با بذر کمی دارد. آن را سانگینیلی هم می نامند. برای اولین بار در اسپانیا شناخته شد.

 

 کد شناسایی نهال پرتقال سانگینلو  : 6206  

قیمت نهال پرتقال سانگینلو ریشه ای :7000الی10000تومان قیمت نهال پرتقال سانگینلو گلدانی/نایلکس :  15000تومان (نهال پرتقال پایه بذری) 

قیمت نهال پرتقال سانگینلو- پایه رویشی : 15000تومان قیمت نهال پرتقال سانگینلو گلدانی/نایلکس :  25000تومان (نهال پرتقال پایه رویشی)

بازدیدکننده گرامی با سپاس و تشکر از حسن انتخاب جنابعالی لطفا جهت دریافت لیست قیمت انواع نهال پرتقال و یا بمنظور اطلاع از نحوه ی فروش نهال پرتقال،شرایط اخذ تسهیلات خرید نهال پرتقال با واحد فروش سازمان تماس حاصل فرمایید (روابط عمومی مرکز تحقیقاتی ایرانهال البرز 66462408-021 خطوط ویژه) ساعات پاسخگویی شنبه الی چهارشنبه (9الی 16) پنجشنبه (9 الی 13) 66462408-021خطوط ویژه 10خط

پرتقال  شهسواری-نهال پرتقال  شهسواری-نهال پرتقال  رقم شهسواری-درخت پرتقال  شهسواری-درخت پرتقال  رقم شهسواری-نهال یکساله 1ساله پرتقال  شهسواری-نهال دوساله 2ساله پرتقال  شهسواری-نهال سه ساله 3ساله پرتقال  شهسواری-نهال سایز بزرگ پرتقال  شهسواری-فروش نهال پرتقال  شهسواری-خرید نهال پرتقال  شهسواری

 

نهال پرتقال شهسواری

 

خرید نهال پرتقال میوه این نوع اندازه متوسطی دارد، پوست آن نازک و صاف، رنگ نارنجی مایل به زرد و شکل شلجمی دارد. طعم شیرین و مرغوب ترین نوع پرتقال شمال است.

 

 کد شناسایی نهال پرتقال شهسواری  : 6207  

قیمت نهال پرتقال شهسواری ریشه ای:7000الی10000تومان قیمت نهال پرتقال شهسوار گلدانی/نایلکس:15000تومان (نهال پرتقال پایه بذری) 

قیمت نهال پرتقال شهسوار پایه رویشی : 15000تومان قیمت نهال پرتقال شهسواری گلدانی/نایلکس :  25000تومان (نهال پرتقال پایه رویشی)

بازدیدکننده گرامی با سپاس و تشکر از حسن انتخاب جنابعالی لطفا جهت دریافت لیست قیمت انواع نهال پرتقال و یا بمنظور اطلاع از نحوه ی فروش نهال پرتقال،شرایط اخذ تسهیلات خرید نهال پرتقال با واحد فروش سازمان تماس حاصل فرمایید (روابط عمومی مرکز تحقیقاتی ایرانهال البرز 66462408-021 خطوط ویژه) ساعات پاسخگویی شنبه الی چهارشنبه (9الی 16) پنجشنبه (9 الی 13) 66462408-021خطوط ویژه 10خط

پرتقال  آملی-نهال پرتقال  آملی-نهال پرتقال  رقم آملی-درخت پرتقال  آملی-درخت پرتقال  رقم آملی-نهال یکساله 1ساله پرتقال  آملی-نهال دوساله 2ساله پرتقال  آملی-نهال سه ساله 3ساله پرتقال  آملی-نهال سایز بزرگ پرتقال  آملی-فروش نهال پرتقال  آملی-خرید نهال پرتقال  آملی

 

 نهال پرتقال آملی

 

تولید نهال پرتقال میوه ان به نسبت درشت و شکل گرد یا کشیده ای دارد. پوست آن زبر و نسبت به شهسواری ضخیم تر است. در محل اتصال دم میوه به شاخه برآمدگی مشاهده میشود و این برآمدگی در نوع آملی صاف و بدون چین خوردگی است.

 

کد شناسایی نهال پرتقال آملی  : 6208  

قیمت نهال پرتقال آملی ریشه ای :  7000الی10000تومان قیمت نهال پرتقال آملی گلدانی/نایلکس :  15000تومان (نهال پرتقال پایه بذری) 

قیمت نهال پرتقال آملی- پایه رویشی : 15000تومان قیمت نهال پرتقال آملی گلدانی/نایلکس :  25000تومان (نهال پرتقال پایه رویشی)

بازدیدکننده گرامی با سپاس و تشکر از حسن انتخاب جنابعالی لطفا جهت دریافت لیست قیمت انواع نهال پرتقال و یا بمنظور اطلاع از نحوه ی فروش نهال پرتقال،شرایط اخذ تسهیلات خرید نهال پرتقال با واحد فروش سازمان تماس حاصل فرمایید (روابط عمومی مرکز تحقیقاتی ایرانهال البرز 66462408-021 خطوط ویژه) ساعات پاسخگویی شنبه الی چهارشنبه (9الی 16) پنجشنبه (9 الی 13) 66462408-021خطوط ویژه 10خط

پرتقال  بهشهری-نهال پرتقال  بهشهری-نهال پرتقال  رقم بهشهری-درخت پرتقال  بهشهری-درخت پرتقال  رقم بهشهری-نهال یکساله 1ساله پرتقال  بهشهری-نهال دوساله 2ساله پرتقال  بهشهری-نهال سه ساله 3ساله پرتقال  بهشهری-نهال سایز بزرگ پرتقال  بهشهری-فروش نهال پرتقال  بهشهری-خرید نهال پرتقال  بهشهری

نهالستان پرتقال

نهال پرتقال بهشهری

فروش انواع نهال پرتقال این نوع ویژگی هایی مانند پرتقال آملی دارد. با این تفاوت که برآمدگی طرف دوم میوه در پرتقال آملی بدون چین خوردگی است؛ در حالی که بهشهری چند چین خوردگی دارد.

 

 کد شناسایی نهال پرتقال بهشهری  : 6209  

قیمت نهال پرتقال بهشهری ریشه ای :  7000الی10000تومان قیمت نهال پرتقال بهشهر گلدانی/نایلکس :  15000تومان (نهال پرتقال پایه بذری) 

قیمت نهال پرتقالبهشهری- پایه رویشی : 15000تومان قیمت نهال پرتقالبهشهری گلدانی/نایلکس :  25000تومان (نهال پرتقال پایه رویشی)

بازدیدکننده گرامی با سپاس و تشکر از حسن انتخاب جنابعالی لطفا جهت دریافت لیست قیمت انواع نهال پرتقال و یا بمنظور اطلاع از نحوه ی فروش نهال پرتقال،شرایط اخذ تسهیلات خرید نهال پرتقال با واحد فروش سازمان تماس حاصل فرمایید (روابط عمومی مرکز تحقیقاتی ایرانهال البرز 66462408-021 خطوط ویژه) ساعات پاسخگویی شنبه الی چهارشنبه (9الی 16) پنجشنبه (9 الی 13) 66462408-021خطوط ویژه 10خط

پرتقال  C. sinensis cv. Atwood-نهال پرتقال  C. sinensis cv. Atwood-نهال پرتقال  رقم C. sinensis cv. Atwood-درخت پرتقال  C. sinensis cv. Atwood-درخت پرتقال  رقم C. sinensis cv. Atwood-نهال یکساله 1ساله پرتقال  C. sinensis cv. Atwood-نهال دوساله 2ساله پرتقال  C. sinensis cv. Atwood-نهال سه ساله 3ساله پرتقال  C. sinensis cv. Atwood-نهال سایز بزرگ پرتقال  C. sinensis cv. Atwood-فروش نهال پرتقال  C. sinensis cv. Atwood-خرید نهال پرتقال  C. sinensis cv. Atwood

نهالستان پرتقال پیوندی 

نهال پرتقال آتوود C. sinensis cv. Atwood  

 

خرید انواع نهال پرتقال رقمی زودرس با قدرت رویشی متوسط و تاج نسبتاً گسترده است که از جهش شاخه ای رقم واشنگتن ناول بدست آمده است. این رقم تولید میوه هایی  ناف دار و بی بذر به شکل تخم مرغی کشیده می کند که مزه ای شیرین و معطر و پوستی صاف به رنگ نارنجی روشن دارند. میوه ها پس از رسیدن از ماندگاری خوبی نیز روی درخت برخوردار هستند .

 

 

کد شناسایی نهال پرتقال آتوود  : 6210  

قیمت نهال پرتقال آتوود ریشه ای :  7000الی10000تومان قیمت نهال پرتقال آتوود گلدانی/نایلکس :  15000تومان (نهال پرتقال پایه بذری) 

قیمت نهال پرتقال آتوود- پایه رویشی : 15000تومان قیمت نهال پرتقال آتوود گلدانی/نایلکس :  25000تومان (نهال پرتقال پایه رویشی)

بازدیدکننده گرامی با سپاس و تشکر از حسن انتخاب جنابعالی لطفا جهت دریافت لیست قیمت انواع نهال پرتقال و یا بمنظور اطلاع از نحوه ی فروش نهال پرتقال،شرایط اخذ تسهیلات خرید نهال پرتقال با واحد فروش سازمان تماس حاصل فرمایید (روابط عمومی مرکز تحقیقاتی ایرانهال البرز 66462408-021 خطوط ویژه) ساعات پاسخگویی شنبه الی چهارشنبه (9الی 16) پنجشنبه (9 الی 13) 66462408-021خطوط ویژه 10خط

پرتقال  بروهن C.sinensis CV. Bourouhaine-نهال پرتقال  بروهن C.sinensis CV. Bourouhaine-نهال پرتقال  رقم بروهن C.sinensis CV. Bourouhaine-درخت پرتقال  بروهن C.sinensis CV. Bourouhaine-درخت پرتقال  رقم بروهن C.sinensis CV. Bourouhaine-نهال یکساله 1ساله پرتقال  بروهن C.sinensis CV. Bourouhaine-نهال دوساله 2ساله پرتقال  بروهن C.sinensis CV. Bourouhaine-نهال سه ساله 3ساله پرتقال  بروهن C.sinensis CV. Bourouhaine-نهال سایز بزرگ پرتقال  بروهن C.sinensis CV. Bourouhaine-فروش نهال پرتقال  بروهن C.sinensis CV. Bourouhaine-خرید نهال پرتقال  بروهن C.sinensis CV. Bourouhaine

نهالستان پرتقال موسسه تحقیقات و اصلاح بذرونهال 

نهال پرتقال بروهن  C.sinensis CV. Bourouhaine

 

هرس درخت پرتقال از انواع زودرس با رشد رویشی متوسط است که شاخ و برگ نسبتا متراکم دارد. میوه ها بی بذر، درشت و دارای نافی بزرگ هستند که بخش اعظم فضای میوه را در بر گرفته است. شکل میوه ها که از طریق بکر باری تولید می شوند از پخت تا نیمه کروی در نوسان است. میوه ها علاوه بر این پرآب بوده اما پس از رسیده شدن نمی توان برای مدت طولانی آنها را روی درخت نگهداری کرد 

 

کد شناسایی نهال پرتقال بروهن  : 6211  

قیمت نهال پرتقال بروهن ریشه ای :  7000الی10000تومان قیمت نهال پرتقال بروهن گلدانی/نایلکس :  15000تومان (نهال پرتقال پایه بذری) 

قیمت نهال پرتقال بروهن- پایه رویشی : 15000تومان قیمت نهال پرتقال بروهن گلدانی/نایلکس :  25000تومان (نهال پرتقال پایه رویشی)

بازدیدکننده گرامی با سپاس و تشکر از حسن انتخاب جنابعالی لطفا جهت دریافت لیست قیمت انواع نهال پرتقال و یا بمنظور اطلاع از نحوه ی فروش نهال پرتقال،شرایط اخذ تسهیلات خرید نهال پرتقال با واحد فروش سازمان تماس حاصل فرمایید (روابط عمومی مرکز تحقیقاتی ایرانهال البرز 66462408-021 خطوط ویژه) ساعات پاسخگویی شنبه الی چهارشنبه (9الی 16) پنجشنبه (9 الی 13) 66462408-021خطوط ویژه 10خط

 

پرتقال  بیروتی c.sinensis cv. Jaffa-نهال پرتقال  بیروتی c.sinensis cv. Jaffa-نهال پرتقال  رقم بیروتی c.sinensis cv. Jaffa-درخت پرتقال  بیروتی c.sinensis cv. Jaffa-درخت پرتقال  رقم بیروتی c.sinensis cv. Jaffa-نهال یکساله 1ساله پرتقال  بیروتی c.sinensis cv. Jaffa-نهال دوساله 2ساله پرتقال  بیروتی c.sinensis cv. Jaffa-نهال سه ساله 3ساله پرتقال  بیروتی c.sinensis cv. Jaffa-نهال سایز بزرگ پرتقال  بیروتی c.sinensis cv. Jaffa-فروش نهال پرتقال  بیروتی c.sinensis cv. Jaffa-خرید نهال پرتقال  بیروتی c.sinensis cv. Jaffa

نهالستان پرتقال جهاد کشاورزی

نهال پرتقال بیروتی c.sinensis cv. Jaffa

کوددهی و تغذیه درخت پرتقال رقمی میان رس است که از نظر رویشی پررشد  محسوب می شود. تاج این رقم بزرگ تا متوسط و عادت رشدی شاخه های آن اغلب عمودی است. میوه ها اندازه نسبتا درشت و شکلی کروی تا اندکی تخم مرغی دارند. پوست میوه ها صاف، نازک و به رنگ نارنجی روشن است. رقمی کم بذر محسوب  می شود که گوشتی ترد ، پر آب و خوشمزه دارد. میوه ها پس از رسیدن از قابلیت ماندگاری ضعیفی روی درخت برخوردارند اما قابلیت حمل ونقل آنها خوب است .

 

کد شناسایی نهال پرتقال بیروتی  : 6212  

قیمت نهال پرتقال بیروتی ریشه ای :  7000الی10000تومان قیمت نهال پرتقال بیروتی گلدانی/نایلکس :  15000تومان (نهال پرتقال پایه بذری) 

قیمت نهال پرتقال بیروتی- پایه رویشی : 15000تومان قیمت نهال پرتقال بیروتی گلدانی/نایلکس :  25000تومان (نهال پرتقال پایه رویشی)

بازدیدکننده گرامی با سپاس و تشکر از حسن انتخاب جنابعالی لطفا جهت دریافت لیست قیمت انواع نهال پرتقال و یا بمنظور اطلاع از نحوه ی فروش نهال پرتقال،شرایط اخذ تسهیلات خرید نهال پرتقال با واحد فروش سازمان تماس حاصل فرمایید (روابط عمومی مرکز تحقیقاتی ایرانهال البرز 66462408-021 خطوط ویژه) ساعات پاسخگویی شنبه الی چهارشنبه (9الی 16) پنجشنبه (9 الی 13) 66462408-021خطوط ویژه 10خط

 

پرتقال  پارسون براون C. sinensis cv. Parson Brown-نهال پرتقال  پارسون براون C. sinensis cv. Parson Brown-نهال پرتقال  رقم پارسون براون C. sinensis cv. Parson Brown-درخت پرتقال  پارسون براون C. sinensis cv. Parson Brown-درخت پرتقال  رقم پارسون براون C. sinensis cv. Parson Brown-نهال یکساله 1ساله پرتقال  پارسون براون C. sinensis cv. Parson Brown-نهال دوساله 2ساله پرتقال  پارسون براون C. sinensis cv. Parson Brown-نهال سه ساله 3ساله پرتقال  پارسون براون C. sinensis cv. Parson Brown-نهال سایز بزرگ پرتقال  پارسون براون C. sinensis cv. Parson Brown-فروش نهال پرتقال  پارسون براون C. sinensis cv. Parson Brown-خرید نهال پرتقال  پارسون براون C. sinensis cv. Parson Brown

 

نهال پرتقال پارسون براون C. sinensis cv. Parson Brown

 

آفات و بیماریهای پرتقال رقمی پررشد و پرمحصولی و از انواع آب گیری است که تاج نسبتاً بزرگی دارد و در گروه ارقام زود رس قرار می‌گیرد. میوه ها اندازه ای متوسط تا درشت داشته و شکل آنها کروی است. پوست میوه صاف، با ضخامت متوسط و به رنگ نارنجی مایل به زرد است. این رقم از انواع بذردار محسوب می شود و گوشتی پرآب با بافتی نسبتاً سفت و به رنگ نارنجی روشن دارد، میوه ها را می توان پس از رسیده شدن برای مدت طولانی روی درخت نگه داشت 

 

 کد شناسایی نهال پرتقال پارسون براون  : 6213  

قیمت نهال پرتقال پارسون ریشه ای :  7000الی10000تومان قیمت نهال پرتقال پارسون گلدانی/نایلکس :  15000تومان (نهال پرتقال پایه بذری) 

قیمت نهال پرتقال پارسون- پایه رویشی : 15000تومان قیمت نهال پرتقال  پارسون گلدانی/نایلکس :  25000تومان (نهال پرتقال پایه رویشی)

بازدیدکننده گرامی با سپاس و تشکر از حسن انتخاب جنابعالی لطفا جهت دریافت لیست قیمت انواع نهال پرتقال و یا بمنظور اطلاع از نحوه ی فروش نهال پرتقال،شرایط اخذ تسهیلات خرید نهال پرتقال با واحد فروش سازمان تماس حاصل فرمایید (روابط عمومی مرکز تحقیقاتی ایرانهال البرز 66462408-021 خطوط ویژه) ساعات پاسخگویی شنبه الی چهارشنبه (9الی 16) پنجشنبه (9 الی 13) 66462408-021خطوط ویژه 10خط

پرتقال  پاین اپل C. Sinensis cv. Pineapple-نهال پرتقال  پاین اپل C. Sinensis cv. Pineapple-نهال پرتقال  رقم پاین اپل C. Sinensis cv. Pineapple-درخت پرتقال  پاین اپل C. Sinensis cv. Pineapple-درخت پرتقال  رقم پاین اپل C. Sinensis cv. Pineapple-نهال یکساله 1ساله پرتقال  پاین اپل C. Sinensis cv. Pineapple-نهال دوساله 2ساله پرتقال  پاین اپل C. Sinensis cv. Pineapple-نهال سه ساله 3ساله پرتقال  پاین اپل C. Sinensis cv. Pineapple-نهال سایز بزرگ پرتقال  پاین اپل C. Sinensis cv. Pineapple-فروش نهال پرتقال  پاین اپل C. Sinensis cv. Pineapple-خرید نهال پرتقال  پاین اپل C. Sinensis cv. Pineapple

مرکز اصلاح نهال پرتقال

نهال پرتقال پاین اپل C. Sinensis cv. Pineapple

 

عمر درخت پرتقال درختانی پررشد با تاجی کشیده هستند که شاخه های بالایی تاج آنها فشرده بوده و لذا تاج در مجموع شبیه میوه آناناس شده و نام گذاری این رقم نیز به همین مناسبت بوده است. رقمی میان رس و سال آور با میوه هایی نسبتا درشت به شکل گرد تا کمی تخم مرغی است که پوستی صاف با ضخامت متوسط و به رنگ نارنجی روشن دارد. گوشت میوه ترد، پرآب، بسیار شیرین و به رنگ نارنجی مایل به زرد است. این رقم که در گروه انواع بذردار طبقه بندی می شود به عنوان یکی از ارقام مهم آبگیری جهان مطرح است، پاین اپل به سرما، ریزش قبل از برداشت و همچنین عارضه ترکیدگی پوست حساس است. ماندگاری میوه ها پس از رسیده شدن روی درخت خوب نیست 

 

کد شناسایی نهال پرتقال پاین اپل  : 6214  

قیمت نهال پرتقال اپل ریشه ای :  7000الی10000تومان قیمت نهال پرتقال اپل گلدانی/نایلکس :  15000تومان (نهال پرتقال پایه بذری) 

قیمت نهال پرتقال اپل- پایه رویشی : 15000تومان قیمت نهال پرتقال اپل گلدانی/نایلکس :  25000تومان (نهال پرتقال پایه رویشی)

بازدیدکننده گرامی با سپاس و تشکر از حسن انتخاب جنابعالی لطفا جهت دریافت لیست قیمت انواع نهال پرتقال و یا بمنظور اطلاع از نحوه ی فروش نهال پرتقال،شرایط اخذ تسهیلات خرید نهال پرتقال با واحد فروش سازمان تماس حاصل فرمایید (روابط عمومی مرکز تحقیقاتی ایرانهال البرز 66462408-021 خطوط ویژه) ساعات پاسخگویی شنبه الی چهارشنبه (9الی 16) پنجشنبه (9 الی 13) 66462408-021خطوط ویژه 10خط

 

پرتقال  روبی C. sinensis cv. Ruby-نهال پرتقال  روبی C. sinensis cv. Ruby-نهال پرتقال  رقم روبی C. sinensis cv. Ruby-درخت پرتقال  روبی C. sinensis cv. Ruby-درخت پرتقال  رقم روبی C. sinensis cv. Ruby-نهال یکساله 1ساله پرتقال  روبی C. sinensis cv. Ruby-نهال دوساله 2ساله پرتقال  روبی C. sinensis cv. Ruby-نهال سه ساله 3ساله پرتقال  روبی C. sinensis cv. Ruby-نهال سایز بزرگ پرتقال  روبی C. sinensis cv. Ruby-فروش نهال پرتقال  روبی C. sinensis cv. Ruby-خرید نهال پرتقال  روبی C. sinensis cv. Ruby

 

نهال پرتقال خونی روبی C. sinensis cv. Ruby

 

نیاز آبی نهال پرتقال این رقم که میانرس و سلکسیونی از پرتقال خونی مورو محسوب می شود از نظر رویشی رقمی پر رشد است که تاجی فشرده دارد. درشتی میوه ها در حد متوسط بوده و شکل آنها کروی تا کمی کشیده است. پوست میوه صاف و به رنگ نارنجی تیره و ضخامت آن در حد متوسط است. رنگ گیری میوه های این رقم در اقلیم سرد به خوبی امکان پذیر است که از این نظر می تواند اهمیت زیادی داشته باشد. گوشت میوه آبدار، معطر، به رنگ نارنجی تیره همراه با رگه های قرمز و خوشمزه تر از رقم مورو است

 

کد شناسایی نهال پرتقال خونی روبی  : 6215  

قیمت نهال پرتقال روبی ریشه ای :  7000الی10000تومان قیمت نهال پرتقال روبی گلدانی/نایلکس :  15000تومان (نهال پرتقال پایه بذری) 

قیمت نهال پرتقال روبی- پایه رویشی : 15000تومان قیمت نهال پرتقال روبی گلدانی/نایلکس :  25000تومان (نهال پرتقال پایه رویشی)

بازدیدکننده گرامی با سپاس و تشکر از حسن انتخاب جنابعالی لطفا جهت دریافت لیست قیمت انواع نهال پرتقال و یا بمنظور اطلاع از نحوه ی فروش نهال پرتقال،شرایط اخذ تسهیلات خرید نهال پرتقال با واحد فروش سازمان تماس حاصل فرمایید (روابط عمومی مرکز تحقیقاتی ایرانهال البرز 66462408-021 خطوط ویژه) ساعات پاسخگویی شنبه الی چهارشنبه (9الی 16) پنجشنبه (9 الی 13) 66462408-021خطوط ویژه 10خط

 

پرتقال   سالوستیانا c sinensis cv. Salustiana-نهال پرتقال   سالوستیانا c sinensis cv. Salustiana-نهال پرتقال  رقم  سالوستیانا c sinensis cv. Salustiana-درخت پرتقال   سالوستیانا c sinensis cv. Salustiana-درخت پرتقال  رقم  سالوستیانا c sinensis cv. Salustiana-نهال یکساله 1ساله پرتقال   سالوستیانا c sinensis cv. Salustiana-نهال دوساله 2ساله پرتقال   سالوستیانا c sinensis cv. Salustiana-نهال سه ساله 3ساله پرتقال   سالوستیانا c sinensis cv. Salustiana-نهال سایز بزرگ پرتقال   سالوستیانا c sinensis cv. Salustiana-فروش نهال پرتقال   سالوستیانا c sinensis cv. Salustiana-خرید نهال پرتقال   سالوستیانا c sinensis cv. Salustiana

 

نهال پرتقال سالوستیانا c sinensis cv. Salustiana

 

نیاز آبی درخت پرتقال  از ارقام زودرسی و بی بذر است که مناسب آب گیری بوده و از جهش شاخه ای یکی از ارقام محلی اسپانیا به نام Comun به دست آمده است. درختان این رقم پر رشد با تاجی متوسط تا بزرگ بوده و شاخه ها دارای عادت رشد عمودی هستند. درشتی میوه ها در حد متوسط تا بزرگ و شکل آنها تقریبا کروی است. در بخش قاعده ای میوه فرو رفتگی کوچکی دیده شده و در نوک میوه نیز هاله ای کوچک اما مشخص وجود دارد. پوست میوه نسبتا صاف با ضخامت متوسط تا زیاد و گوشت آن آب دار، شیرین و معطر است. ماندگاری میوه ها پس از رسیدن روی درخت خوب نیست.

 

کد شناسایی نهال پرتقال سالوستیانا  : 6216  

قیمت نهال پرتقال سالوستیانا ریشه ای :  7000الی10000تومان قیمت نهال پرتقال سالو گلدانی/نایلکس :  15000تومان (نهال پرتقال پایه بذری) 

قیمت نهال پرتقال سالوستیانا- پایه رویشی : 15000تومان قیمت نهال پرتقال سالوس گلدانی/نایلکس :  25000تومان (نهال پرتقال پایه رویشی)

بازدیدکننده گرامی با سپاس و تشکر از حسن انتخاب جنابعالی لطفا جهت دریافت لیست قیمت انواع نهال پرتقال و یا بمنظور اطلاع از نحوه ی فروش نهال پرتقال،شرایط اخذ تسهیلات خرید نهال پرتقال با واحد فروش سازمان تماس حاصل فرمایید (روابط عمومی مرکز تحقیقاتی ایرانهال البرز 66462408-021 خطوط ویژه) ساعات پاسخگویی شنبه الی چهارشنبه (9الی 16) پنجشنبه (9 الی 13) 66462408-021خطوط ویژه 10خط

 

پرتقال  سانگینلا C. sinensis cv. Sanguinelli-نهال پرتقال  سانگینلا C. sinensis cv. Sanguinelli-نهال پرتقال  رقم سانگینلا C. sinensis cv. Sanguinelli-درخت پرتقال  سانگینلا C. sinensis cv. Sanguinelli-درخت پرتقال  رقم سانگینلا C. sinensis cv. Sanguinelli-نهال یکساله 1ساله پرتقال  سانگینلا C. sinensis cv. Sanguinelli-نهال دوساله 2ساله پرتقال  سانگینلا C. sinensis cv. Sanguinelli-نهال سه ساله 3ساله پرتقال  سانگینلا C. sinensis cv. Sanguinelli-نهال سایز بزرگ پرتقال  سانگینلا C. sinensis cv. Sanguinelli-فروش نهال پرتقال  سانگینلا C. sinensis cv. Sanguinelli-خرید نهال پرتقال  سانگینلا C. sinensis cv. Sanguinelli

 

نهال پرتقال سانگینلا C. sinensis cv. Sanguinelli

 

نهال پرتقال دیرگل این رقم که از انواع خونی و در انتهای ارقام میان رس قرار دارد از رشد رویشی کمی برخوردار بوده و تاجی کوچک تا متوسط دارد. میوه هاا درشت به شکل بیضی تا کشیده و اغلب فاقد تقارن هندسی هستند. پوست میوه نسبت به سایر ارقام خونی از رنگ گیری بیشتری برخوردار است. گوشت میوه پر بذر، پرآب و داراى بافتی ترد و معطر می‌باشد. میوه ها از ماندگاری خوبی روی درخت برخوردار بوده و همچنین قابلیت حمل و نقل خوبی دارند

 

کد شناسایی نهال پرتقال سانگینلا  : 6217  

قیمت نهال پرتقال سانگینلا ریشه ای :  7000الی10000تومان قیمت نهال پرتقال سانگینلا گلدانی/نایلکس :  15000تومان (نهال پرتقال پایه بذری) 

قیمت نهال پرتقال سانگینلا- پایه رویشی : 15000تومان قیمت نهال پرتقال سانگینلا گلدانی/نایلکس :  25000تومان (نهال پرتقال پایه رویشی)

بازدیدکننده گرامی با سپاس و تشکر از حسن انتخاب جنابعالی لطفا جهت دریافت لیست قیمت انواع نهال پرتقال و یا بمنظور اطلاع از نحوه ی فروش نهال پرتقال،شرایط اخذ تسهیلات خرید نهال پرتقال با واحد فروش سازمان تماس حاصل فرمایید (روابط عمومی مرکز تحقیقاتی ایرانهال البرز 66462408-021 خطوط ویژه) ساعات پاسخگویی شنبه الی چهارشنبه (9الی 16) پنجشنبه (9 الی 13) 66462408-021خطوط ویژه 10خط

 

پرتقال  شموطی C. sinensis cv. Shamouti-نهال پرتقال  شموطی C. sinensis cv. Shamouti-نهال پرتقال  رقم شموطی C. sinensis cv. Shamouti-درخت پرتقال  شموطی C. sinensis cv. Shamouti-درخت پرتقال  رقم شموطی C. sinensis cv. Shamouti-نهال یکساله 1ساله پرتقال  شموطی C. sinensis cv. Shamouti-نهال دوساله 2ساله پرتقال  شموطی C. sinensis cv. Shamouti-نهال سه ساله 3ساله پرتقال  شموطی C. sinensis cv. Shamouti-نهال سایز بزرگ پرتقال  شموطی C. sinensis cv. Shamouti-فروش نهال پرتقال  شموطی C. sinensis cv. Shamouti-خرید نهال پرتقال  شموطی C. sinensis cv. Shamouti

 

نهال پرتقال شموطی C. sinensis cv. Shamouti

 

نهال پرتقال پایه رویشی درختانی پر رشد و میان رس با تاج عمودی هستند. این رقم شاخه هایی ضخیم و بی تیغ و برگ هایی درشت و عریض با دمبرگ های کوچک و بالهای باریک دارد. میوهها اندازه متوسط تا درشتی داشته و شکل آنها تخم مرغی تا بیضی و کم بذر است. بخش قاعده ای میوه ها اندکی پخت با فشرده شده و یقه ای باریک و کوتام دارند. معمولا شیارهای شعاعی کوتاهی را در بخش قاعده ای میوه ها می توان دید. قسمت نوک میوه گرد است و اغلب هاله حلقوی در آن دیده نمی شود و با بسیار ضعیف و نامشخص است. پوست میوه ضخیم،  صاف و بافت آن سفت و چرمی است ولی به راحتی قابل پوست گیری است. گوشت میوه فاقد بذر بوده و به رنگ نارنجی روشن با بافتی ترد و آبدار، عطری مطبوع و مزه ای شیرین است. میوه که در شرایط مناسب اقلیمی به خوبی رنگ می گیرد از قابلیت حمل و نقل و انبارمانی خوبی برخوردار بوده ولی برای عملیات فراوری مناسب نیست .

 

کد شناسایی نهال پرتقال شموطی  : 6218  

قیمت نهال پرتقال شموطی ریشه ای :  7000الی10000تومان قیمت نهال پرتقال شموط گلدانی/نایلکس :  15000تومان (نهال پرتقال پایه بذری) 

قیمت نهال پرتقال شموطی- پایه رویشی : 15000تومان قیمت نهال پرتقال شموطی گلدانی/نایلکس :  25000تومان (نهال پرتقال پایه رویشی)

بازدیدکننده گرامی با سپاس و تشکر از حسن انتخاب جنابعالی لطفا جهت دریافت لیست قیمت انواع نهال پرتقال و یا بمنظور اطلاع از نحوه ی فروش نهال پرتقال،شرایط اخذ تسهیلات خرید نهال پرتقال با واحد فروش سازمان تماس حاصل فرمایید (روابط عمومی مرکز تحقیقاتی ایرانهال البرز 66462408-021 خطوط ویژه) ساعات پاسخگویی شنبه الی چهارشنبه (9الی 16) پنجشنبه (9 الی 13) 66462408-021خطوط ویژه 10خط

 

پرتقال  ناولC. sinensis CV. Frost Navel-نهال پرتقال  ناولC. sinensis CV. Frost Navel-نهال پرتقال  رقم ناولC. sinensis CV. Frost Navel-درخت پرتقال  ناولC. sinensis CV. Frost Navel-درخت پرتقال  رقم ناولC. sinensis CV. Frost Navel-نهال یکساله 1ساله پرتقال  ناولC. sinensis CV. Frost Navel-نهال دوساله 2ساله پرتقال  ناولC. sinensis CV. Frost Navel-نهال سه ساله 3ساله پرتقال  ناولC. sinensis CV. Frost Navel-نهال سایز بزرگ پرتقال  ناولC. sinensis CV. Frost Navel-فروش نهال پرتقال  ناولC. sinensis CV. Frost Navel-خرید نهال پرتقال  ناولC. sinensis CV. Frost Navel

 

نهال پرتقال ناولC. sinensis CV. Frost Navel

 

نهال پرتقال کشت بافتی نوسالاری از رقم واشنگتن ناوال است و لذا بسیاری از صفات آن را از جمله ناف داری و بی بذری را دارد،

اما اندازه میوه کوچک تر ولی بافت آن تردی بیشتری داشته و در عین حال پرآب تر خوشمزه تر و دیر رس تر است. علاوه بر این چون مقدار اسیدهای میوه بیشتر از واشنگتن ناول است لذا دیرتر از آن آماده برداشت می شود. این رقم را به دلیل حساسیت به گرما نمی توان در مناطاق گرمسیری پرورش داد. 

 

کد شناسایی نهال پرتقال ناول  : 6219  

قیمت نهال پرتقال ناول ریشه ای :  7000الی10000تومان قیمت نهال پرتقال ناول گلدانی/نایلکس :  15000تومان (نهال پرتقال پایه بذری) 

قیمت نهال پرتقال ناول- پایه رویشی : 15000تومان قیمت نهال پرتقال ناول گلدانی/نایلکس :  25000تومان (نهال پرتقال پایه رویشی)

بازدیدکننده گرامی با سپاس و تشکر از حسن انتخاب جنابعالی لطفا جهت دریافت لیست قیمت انواع نهال پرتقال و یا بمنظور اطلاع از نحوه ی فروش نهال پرتقال،شرایط اخذ تسهیلات خرید نهال پرتقال با واحد فروش سازمان تماس حاصل فرمایید (روابط عمومی مرکز تحقیقاتی ایرانهال البرز 66462408-021 خطوط ویژه) ساعات پاسخگویی شنبه الی چهارشنبه (9الی 16) پنجشنبه (9 الی 13) 66462408-021خطوط ویژه 10خط

 

پرتقال  فراست والنسیا C. sinensis cv. Frost Valencia-نهال پرتقال  فراست والنسیا C. sinensis cv. Frost Valencia-نهال پرتقال  رقم فراست والنسیا C. sinensis cv. Frost Valencia-درخت پرتقال  فراست والنسیا C. sinensis cv. Frost Valencia-درخت پرتقال  رقم فراست والنسیا C. sinensis cv. Frost Valencia-نهال یکساله 1ساله پرتقال  فراست والنسیا C. sinensis cv. Frost Valencia-نهال دوساله 2ساله پرتقال  فراست والنسیا C. sinensis cv. Frost Valencia-نهال سه ساله 3ساله پرتقال  فراست والنسیا C. sinensis cv. Frost Valencia-نهال سایز بزرگ پرتقال  فراست والنسیا C. sinensis cv. Frost Valencia-فروش نهال پرتقال  فراست والنسیا C. sinensis cv. Frost Valencia-خرید نهال پرتقال  فراست والنسیا C. sinensis cv. Frost Valencia

 

نهال پرتقال فراست والنسیا C. sinensis cv. Frost Valencia

 

فروش نهال پرتقال پایه کوتاه نوسلاری از رقم والنسیا بوده و لذا بسیار به آن شبیه است. رقمی دیر رس، کم بذر، بسیار پر محصول و پر رشد محسوب می شود. تاج درخت بزرگ و کشیده بوده و میوه هایی به اندازه متوسط تا درشت، به شکل گرد تا کشیده تولید می کند. برای شیرین شدن میوه های معطر و پر آب آن باید اقلیمی گرم فراهم باشد. شیوع پدیده بافت ناهمسانی (شیمر) در این قسمت بالاست. میوه های رسیده دارای قابلیت خوبی برای نگهداری روی درخت و همچنین حمل ونقل دارند.

 

کد شناسایی نهال پرتقال فراست والنسیا  : 6220  

قیمت نهال پرتقال والنسیا ریشه ای :  7000الی10000تومان قیمت نهال پرتقال والنسیا گلدانی/نایلکس :  15000تومان (نهال پرتقال پایه بذری) 

قیمت نهال پرتقال والنسیا- پایه رویشی : 15000تومان قیمت نهال پرتقال والنسیا گلدانی/نایلکس :  25000تومان (نهال پرتقال پایه رویشی)

بازدیدکننده گرامی با سپاس و تشکر از حسن انتخاب جنابعالی لطفا جهت دریافت لیست قیمت انواع نهال پرتقال و یا بمنظور اطلاع از نحوه ی فروش نهال پرتقال،شرایط اخذ تسهیلات خرید نهال پرتقال با واحد فروش سازمان تماس حاصل فرمایید (روابط عمومی مرکز تحقیقاتی ایرانهال البرز 66462408-021 خطوط ویژه) ساعات پاسخگویی شنبه الی چهارشنبه (9الی 16) پنجشنبه (9 الی 13) 66462408-021خطوط ویژه 10خط

 

پرتقال  کروسی سانگین C. Sinensis cv. Gross Sanguine-نهال پرتقال  کروسی سانگین C. Sinensis cv. Gross Sanguine-نهال پرتقال  رقم کروسی سانگین C. Sinensis cv. Gross Sanguine-درخت پرتقال  کروسی سانگین C. Sinensis cv. Gross Sanguine-درخت پرتقال  رقم کروسی سانگین C. Sinensis cv. Gross Sanguine-نهال یکساله 1ساله پرتقال  کروسی سانگین C. Sinensis cv. Gross Sanguine-نهال دوساله 2ساله پرتقال  کروسی سانگین C. Sinensis cv. Gross Sanguine-نهال سه ساله 3ساله پرتقال  کروسی سانگین C. Sinensis cv. Gross Sanguine-نهال سایز بزرگ پرتقال  کروسی سانگین C. Sinensis cv. Gross Sanguine-فروش نهال پرتقال  کروسی سانگین C. Sinensis cv. Gross Sanguine-خرید نهال پرتقال  کروسی سانگین C. Sinensis cv. Gross Sanguine

 

نهال پرتقال کروسی سانگین C. Sinensis cv. Gross Sanguine

 

خرید نهال پرتقال پایه کوتاه رقمی است که در انتهای ارقام میان رس قرار داشته و میوه هایی با اندازه متوسط تا درشت به شکل بیضی تا کشیده و اغلب نامتقارن تولید می کنند. پوست میوه ها صاف و نسبتا ضخیم است. در برخی موارد می توان درون میوه ها یک ناف سطحی را نیز رؤیت کرد. رقمی کم بذر با گوشتی خوشمزه و معطر است. قابلیت ماندگاری میوه های رسیده روی درخت و حمل و نقل و انبارمانی آنها رضایت بخش می باشد 

 

کد شناسایی نهال پرتقال کروسی سانگین  : 6221  

قیمت نهال پرتقال کروسی ریشه ای :  7000الی10000تومان قیمت نهال پرتقال کروسی گلدانی/نایلکس :  15000تومان (نهال پرتقال پایه بذری) 

قیمت نهال پرتقال کروسی- پایه رویشی : 15000تومان قیمت نهال پرتقال کروسی گلدانی/نایلکس :  25000تومان (نهال پرتقال پایه رویشی)

بازدیدکننده گرامی با سپاس و تشکر از حسن انتخاب جنابعالی لطفا جهت دریافت لیست قیمت انواع نهال پرتقال و یا بمنظور اطلاع از نحوه ی فروش نهال پرتقال،شرایط اخذ تسهیلات خرید نهال پرتقال با واحد فروش سازمان تماس حاصل فرمایید (روابط عمومی مرکز تحقیقاتی ایرانهال البرز 66462408-021 خطوط ویژه) ساعات پاسخگویی شنبه الی چهارشنبه (9الی 16) پنجشنبه (9 الی 13) 66462408-021خطوط ویژه 10خط

 

 

پرتقال  هاملین C. sinensis cv. Hamlin-نهال پرتقال  هاملین C. sinensis cv. Hamlin-نهال پرتقال  رقم هاملین C. sinensis cv. Hamlin-درخت پرتقال  هاملین C. sinensis cv. Hamlin-درخت پرتقال  رقم هاملین C. sinensis cv. Hamlin-نهال یکساله 1ساله پرتقال  هاملین C. sinensis cv. Hamlin-نهال دوساله 2ساله پرتقال  هاملین C. sinensis cv. Hamlin-نهال سه ساله 3ساله پرتقال  هاملین C. sinensis cv. Hamlin-نهال سایز بزرگ پرتقال  هاملین C. sinensis cv. Hamlin-فروش نهال پرتقال  هاملین C. sinensis cv. Hamlin-خرید نهال پرتقال  هاملین C. sinensis cv. Hamlin

 

نهال پرتقال هاملین C. sinensis cv. Hamlin

 

قیمت نهال پرتقال پایه رویشی یکی از ارقام آب گیری و از زودرس ترین ارقام پرتقال است که قدرت رویشی متوسطی داشته و تاجی متوسط تا بزرگ دارد. رقمی پرمحصول و فاقد سال آوری است که نسبت به اغلب ارقام دیگر تحمل بیشتری به سرما از خود نشان می دهد. این رقم نیاز زیادی به کودهای شیمیایی و بویژه ازت داشته و نیاز آبی آن نیز بالاست و لذا در صورتی که تابستان خشک باشد و آبیاری به اندازه کافی انجام نشود میوه ها کوچک مانده و با بارندگی های پاییزی دچار ترکیدگی پوست خواهد شد. اندازه میوه ها در حد متوسط تا ریز و شکل آنها کروی تا اندکی پخت يا تخم مرغی است و گاهی یقه ای با شیارهای کوتاه شعاعی و هالهای ضعیف و حلقوی در نوک آن دیده می شود. پوست میوه نازک ، به رنگ زرد تیره تا نارنجی روشن و دارای سطحی صافی با نقاط ظریف فرورفته است. بخش خوراکی میوه آبدار، شیرین، ترد و کم بذر است. هاملین رقمی پر محصول است که باردهی آن از مهر تا دی ماه بوده و علاوه بر مصرف تازه خوری می تواند برای تولید آب میوه نیز مورد استفاده قرار بگیرد. میوه ها از قابلیت نگهداری خوبی روی درخت برخوردارند ولی ممکن است ریزش شدیدی بویژه در اواخر فصل داشته باشد

 

 

کد شناسایی نهال پرتقال هاملین  : 6222  

قیمت نهال پرتقال هاملین ریشه ای :  7000الی10000تومان قیمت نهال پرتقال هاملین گلدانی/نایلکس :  15000تومان (نهال پرتقال پایه بذری) 

قیمت نهال پرتقال هاملین- پایه رویشی : 15000تومان قیمت نهال پرتقال هاملین گلدانی/نایلکس :  25000تومان (نهال پرتقال پایه رویشی)

بازدیدکننده گرامی با سپاس و تشکر از حسن انتخاب جنابعالی لطفا جهت دریافت لیست قیمت انواع نهال پرتقال و یا بمنظور اطلاع از نحوه ی فروش نهال پرتقال،شرایط اخذ تسهیلات خرید نهال پرتقال با واحد فروش سازمان تماس حاصل فرمایید (روابط عمومی مرکز تحقیقاتی ایرانهال البرز 66462408-021 خطوط ویژه) ساعات پاسخگویی شنبه الی چهارشنبه (9الی 16) پنجشنبه (9 الی 13) 66462408-021خطوط ویژه 10خط

بذر پرتقال- پرتقال -نهال پرتقال -نهال1ساله یکساله پرتقال -نهال 2ساله دوساله پرتقال -نهال 3ساله سه ساله پرتقال -روش کاشت نهال پرتقال -خواص پرتقال -خواص هسته پرتقال -ارقام پرتقال -ارقام تجاری پرتقال -فروش نهال پرتقال -خرید نهال پرتقال -انواع نهال پرتقال -بهترین رقم پرتقال -فروش بذر پرتقال -خرید بذر پرتقال -بهترین نوع نهال پرتقال -قیمت نهال پرتقال -پرورش پرتقال -تکثیر درخت پرتقال -نهال پرتقال پاکوتاه-انواع پرتقال پا کوتاه-خرید نهال پرتقال پاکوتاه-فروش نهال پرتقال پاکوتاه-ارقام پرتقال پاکوتاه-اسم انواع پرتقال -انواع پرتقال -لیست قیمت انواع نهال پرتقال -فروش نهال اصلاح شده پرتقال -خرید نهال اصلاح شده پرتقال -فروش نهال پرتقال در تهران-فروش نهال پرتقال در کرج-فروش نهال اصلاح شده پرتقال در تهران-فروش نهال اصلاح شده پرتقال در کرج-ارقام نهال پرتقال -فروش نهال پرتقال از مرکز تحقیقات کرج-میزان محصول درخت پرتقال -بهترین نوع پرتقال -درخت پرتقال -فروش نهال سایز بزرگ پرتقال -فروش نهال بن دار پرتقال -فروش درخت پرتقال -خرید نهال سایز بزرگ پرتقال -خرید نهال بن دار پرتقال -خرید درخت پرتقال -نهالستان پرتقال -مرکز فروش نهال پرتقال -پرورش نهال پرتقال -فاصله کاشت درخت پرتقال -زمان هرس درخت پرتقال -پرورش درخت پرتقال در گلدان-نیاز آبی درخت پرتقال -نگهداری درخت پرتقال در گلدان-نیاز آبی درخت پرتقال -قلمه زدن درخت پرتقال -انواع پرتقال در ایران-نحوه نگهداری درخت پرتقال -کاشت هسته پرتقال -درخت  پرتقال زینتی--قیمت پرتقال -قیمت نهال پرتقال - پرتقال و لاغری-نهال پرتقال شناسنامه دار-تکثیر درخت پرتقال -فصل برداشت پرتقال -نحوه کاشت درخت پرتقال -روش کاشت درخت پرتقال -درخت پرتقال -آموزش پیوند زدن درخت پرتقال - هرس درخت پرتقال -سمپاشی درخت پرتقال -بیماریهای درخت پرتقال -نگهداری درخت پرتقال -تقویت درخت پرتقال -عمر درخت پرتقال -باغ پرتقال -کاشت پرتقال در خانه-زمان کاشت نهال پرتقال -احداث باغ پرتقال -قیمت پرتقال -نهال پرتقال -خرید نهال پرتقال -ارقام نهال پرتقال -شکوفه درخت پرتقال -علت ریزش میوه پرتقال -فاصله کاشت درخت پرتقال -عکس درخت پرتقال -میزان باردهی درخت پرتقال -ارتفاع درخت پرتقال -میزان باردهی درخت پرتقال -بهترین زمان کاشت نهال پرتقال -میزان باردهی درخت پرتقال - پرتقال بدون شاخه-آبیاری درخت پرتقال -نام انواع پرتقال -بهترین نهال پرتقال -قیمت نهال پرتقال پیوندی-مشخصات پرتقال -قیمت نهال پرتقال -فروش نهال پرتقال -انواع ارقام درخت پرتقال -کاشت پرتقال پوست کاغذی-قیمت نهال پرتقال دیرگل-فروش نهال پرتقال دیرگل-خرید نهال پرتقال دیرگل-انواع نهال پرتقال دیر گل-ارقام نهال پرتقال دیرگل-قیمت نهال پرتقال اصلاح شده-طریقه کاشت نها پرتقال کاغذی-نهال پرتقال کاغذی دیرگل- پرتقال خوشه ای-خرید پرتقال خوشه ای-فروش پرتقال خوشه ای-بذر پرتقال-پرتقال-نهال پرتقال-نهال1ساله یکساله پرتقال-نهال 2ساله دوساله پرتقال-نهال 3ساله سه ساله پرتقال-روش کاشت نهال پرتقال-خواص پرتقال--خواص هسته پرتقال-ارقام پرتقال-ارقام تجاری پرتقال-فروش نهال پرتقال-خرید نهال پرتقال-انواع نهال پرتقال-بهترین رقم پرتقال-فروش بذر پرتقال-خرید بذر پرتقال-بهترین نوع نهال پرتقال-قیمت نهال پرتقال-پرورش پرتقال-تکثیر درخت پرتقال-چگونه زیتون پرتقال-نهال پرتقال پاکوتاه-انواع پرتقال پا کوتاه-خرید نهال پرتقال پاکوتاه-فروش نهال پرتقال پاکوتاه-ارقام پرتقال پاکوتاه-اسم انواع پرتقال-انواع پرتقال-لیست قیمت انواع نهال پرتقال-فروش نهال اصلاح شده پرتقال-خرید نهال اصلاح شده پرتقال-فروش نهال پرتقال در تهران-فروش نهال پرتقال در کرج-فروش نهال اصلاح شده پرتقال در تهران-فروش نهال اصلاح شده پرتقال در کرج-ارقام نهال پرتقال-فروش نهال پرتقال از مرکز تحقیقات کرج-میزان محصول درخت پرتقال-بهترین نوع پرتقال-درخت پرتقال-فروش نهال سایز بزرگ پرتقال-فروش نهال بن دار پرتقال-فروش درخت پرتقال-خرید نهال سایز بزرگ پرتقال-خرید نهال بن دار پرتقال-خرید درخت پرتقال-نهالستان پرتقال-مرکز فروش نهال پرتقال-پرورش نهال پرتقال-فاصله کاشت درخت پرتقال-زمان هرس درخت پرتقال-پرورش درخت پرتقال در گلدان-نیاز آبی درخت پرتقال-نگهداری درخت پرتقال در گلدان-نیاز آبی درخت پرتقال-قلمه زدن درخت پرتقال-فروش نهال مرکبات-خرید نهال مرکبات

 

 

بذر پرتقال-پرتقال-نهال پرتقال-نهال1ساله یکساله پرتقال-نهال 2ساله دوساله پرتقال-نهال 3ساله سه ساله پرتقال-روش کاشت نهال پرتقال-خواص پرتقال--خواص هسته پرتقال-ارقام پرتقال-ارقام تجاری پرتقال-فروش نهال پرتقال-خرید نهال پرتقال-انواع نهال پرتقال-بهترین رقم پرتقال-فروش بذر پرتقال-خرید بذر پرتقال-بهترین نوع نهال پرتقال-قیمت نهال پرتقال-پرورش پرتقال-تکثیر درخت پرتقال-چگونه زیتون پرتقال-نهال پرتقال پاکوتاه-انواع پرتقال پا کوتاه-خرید نهال پرتقال پاکوتاه-فروش نهال پرتقال پاکوتاه-ارقام پرتقال پاکوتاه-اسم انواع پرتقال-انواع پرتقال-لیست قیمت انواع نهال پرتقال-فروش نهال اصلاح شده پرتقال-خرید نهال اصلاح شده پرتقال-فروش نهال پرتقال در تهران-فروش نهال پرتقال در کرج-فروش نهال اصلاح شده پرتقال در تهران-فروش نهال اصلاح شده پرتقال در کرج-ارقام نهال پرتقال-فروش نهال پرتقال از مرکز تحقیقات کرج-میزان محصول درخت پرتقال-بهترین نوع پرتقال-درخت پرتقال-فروش نهال سایز بزرگ پرتقال-فروش نهال بن دار پرتقال-فروش درخت پرتقال-خرید نهال سایز بزرگ پرتقال-خرید نهال بن دار پرتقال-خرید درخت پرتقال-نهالستان پرتقال-مرکز فروش نهال پرتقال-پرورش نهال پرتقال-فاصله کاشت درخت پرتقال-زمان هرس درخت پرتقال-پرورش درخت پرتقال در گلدان-نیاز آبی درخت پرتقال-نگهداری درخت پرتقال در گلدان-نیاز آبی درخت پرتقال-قلمه زدن درخت پرتقال-فروش نهال مرکبات-خرید نهال مرکبات