JO WhatsApp Contact Button

گیاهان گوشت خوار

گیاه کوندویی

گیاهان این گونه برگ های شاداب و پر طراوتی دارند و  بر روی گلبرگ های گل این گیاهان رگه های ارغوانی رنگ بسیار زیبایی با ظرافت نقاشی شده است. این گیاه کره ای نیز به رطوبت کم و دوری از  نور مستقیم آفتاب برای داشتن رشد مناسب نیازمند می باشد.