JO WhatsApp Contact Button

گیاهان گوشت خوار

گیاه شناور

گونه (Swollen bladderwort) U. inflate

گیاهان این گونه بر روی سطح آب های راکد و مرداب های اسیدی رشد می کنند. اندامی که باعث شناور سازی این گیاهان می شود، اسپوک ها(Spokes) هستند. اسپوک ها شبیه میله چرخ بوده و در حدود ۲۵ سانتی متر عرض دارند. اسپوک ها بر روی قسمت مرکزی ساقه گل قرار گرفته اند. در انتهای هر اسپوک تله های کیسه ای شکل قرار دارند، که در زیر آبی شبکه ای از کیسه ها را به وجود می آورند.

در هر ساقه ۳ تا ۷ گل وجود دارد که در فصل بهار شکوفا می شوند. این گونه بسیار مشابه  گونه U. radiate  می باشد، ولی عرض میله های شناور در گونه U. radiate6تا 8 سانتی متر است.

گیاهان این گونه مواد غذایی لازم را از آب و موجوداتی که وارد مثانه می شوند، بدست می آورند. این گیاهان با ترشح آنزیمها طعمه را هضم و مواد غذایی را برای گیاه فراهم می کنند.