JO WhatsApp Contact Button

گیاهان فضای آزاد

گل آهار: Zinnia

گل آهار: Zinnia

خانواده: Compositae

نام انگلیسی: Youth

گیاهی یک ساله است. گل های آهار به خاطر زیبایی و حرکات موزونی (تکان ها) که در باغ ایجاد می کنند از جمله گل های تابستانی محسوب می شوند. آنها دارای رنگ ها متنوع (آبی تنها رنگی است که از پالت رنگ گل آهار حذف شده است) و اندازه های گوناگونی هستند. گل های زبانه ای درخشان آنها چنان مرتب و آراسته روی هم قرار گرفته اند که گویی با سوزن ته گرد به هم متصل شده اند. این گیاهان گل آذین هایی با پهنایی به اندازه ۱۷-۲ سانتیمتر دارند. در میان آنها انواعی کوتاه قد با ارتفاع ۱۵ سانتیمتر و انواعی قدبلند با ارتفاع ۹۰ سانتیمتر دیده می شوند. از گیاهان کوتاه قد برای حاشیه های کناری باغچه و از انواع قد بلند برای پس زمینه و دورنما استفاده نمائید و از گل های بریده بسیار خوب به شمار می روند.

گل های آهار به هر شکل و اندازه و رنگ که باشند، تنها یک نیاز دارند و آن گرما است. اگر هوا خنک باشد آنها رشد نخواهند کرد. در اواخر تابستان و اوایل پائیز بیشترین میزان رشد را خواهند داشت. در بهار یا اوایل تابستان در نور کامل خورشید و مکانی گرم، ترجیحاً جائی که هوا به خوبی جریان می یابد (تا مانع کپک زدگی آنها شود) دانه ها را بکارید. برای این که این گیاهان به طور مداوم رشد کنند به آنها آب کافی دهید. اما بیش از اندازه آنها را آبیاری نکنید (برای این که مانع کپک زدگی آنها شوید بر روی برگهای آنها آب نباشید به جای این کار خاک را مرطوب نمائید) و مرتباً به گیاه کود دهید.