JO WhatsApp Contact Button

گیاهان فضای آزاد

گل شیپوری: Zantedeschia

گل شیپوری: Zantedeschia

خانواده: Araceae

نام انگلیسی: Calla

گیاه چند سالهای است که تا دمای C°)-12 °(-10F مقاوم می باشد. این گیاهان زیبا و خوش منظر دمبرگ های بلند کرفس مانندی دارند که به برگهای براق، بلند و تیرکمانی شکل منتهی می شوند. گل آذین آن از نوع اسپادیس است، که اسپات (چمچه) مخروطی شکلی دارد، (اسپات براکتهای است که در حول سنبله مرکزی قرار گرفته است و این سنبله مرکزی واجد گل های کوچکی است) که در بالای شاخ و برگها بوجود می آیند.

گل شیپوری آتیوپیکا(Z. aethiopica or common calla) از معمولی ترین انواع گل شیپوری است که ارتفاع آن به ۹۱ سانتیمتر می رسد و در بهار و اوایل تابستان برروی آن اسپات های سفید ۲۰ سانتیمتری و برگهای 45 سانتیمتری به وجود می آید. انواع دیگر، دارای اسپات های سفیدی می باشند که گلوگاه آن ها به رنگ زرد، صورتی، یا ارغوانی هستند. ارتفاع این گیاهان بین 60 - ۳۰ سانتیمتر متغیر است و برخی از آنها برگهایی با لکه های سفید دارند. انواع هیبریدی گل شیپوری، دارای اسپات هائی به رنگ های زرد مایل به قهوه ای، زرد نخودی و بنفش مایل به ارغوانی می باشند.

گونه معمولی شیپوری (به نام زانتد شیا آتیوپیکا) با آبیاری منظم به خوبی رشد می کند، اما برای به گل رفتن به آبیاری زیاد نیاز دارد. ریزومها را حدوداً در عمق ۱۰ سانتیمتری خاک بکارید. این گیاه در نواحی با زمستان های معتدل، همیشه سبز و در مناطق سردتر خزان می کنند.

اکثر شیپوری ها، خزان کننده هستند آنها را باید حدوداً در عمق ۵ سانتیمتری خاکی که زهکشی کامل دارد، کاشت و به طور منظم آبیاری کرد در مناطق سردتر، اگر خاک طی زمستان زهکشی خوبی نداشته باشد، همانند اختر ریزوم آنها را از خاک بیرون آورده و در طول زمستان از آنها در مکانی نگهداری کنید. در مناطقی که معمولاً زمستانهای بسیار سرد دارند و این گیاهان نمی توانند دوام آورند. از ریزوم آنها نیز به همین طریق نگهداری کنید.