JO WhatsApp Contact Button

گیاهان فضای آزاد

شاه پسند : Verbena

شاه پسند : Verbena

خانواده: Verbenaceae

نام انگلیسی: Garden verbena

گیاهی چند ساله است، بسیاری از آنها به عنوان گیاهی یک ساله کشت می شوند. گل های شاه پسند خصوصیات بسیار خوب زیادی دارند. ار جمله مدت گلدهی آنها طولانی است، کوتاه قد هستند و رنگ های بسیاری دارند و در برابر خشکی و کم آبی مقاوم می باشند. علاوه بر این رشد اکثر آنها از طریق دانه ، صورت می گیرد و در یک فصل، بسیار رشد کرده و گسترش می یابند. این باعث می شود که نهال گیاهان پوششی خوبی برای زمین های کوچک، خصوصاً در نواحی گرم و خشک محسوب شوند.

شاه پسند باغی(Garden verbena) (ور بنا هیبریدا) (Verbena hybrida )گیاه چند ساله کم دوامی است که در مناطقی با زمستان های معتدل، معمولاً به عنوان گیاهی یک ساله رشد می کند. ارتفاع این گیاهان به ۲۰-۱۵ سانتیمتر می رسد و تا ۹۰-4۵ سانتیمتر در اطراف گسترده می شوند.

برگهای این گیاه سبز روشن یا خاکستری مایل به سبز بوده و گل های آن به صورت خوشه ای و به رنگ های قرمز، صورتی، سفید، آبی ، بنفش و ترکیبی از این رنگ ها می باشد. بعضی از انواع آنها معطر بوده و برخی گیاهان گلدانی خوبی برای کاشت در گلدان هستند.

بذر یا قلمه های آنها را در باغ، در زیر نور کامل خورشید زمانی که خاک در فصل بهار گرم شد می کارند. زمانی که گیاهان ریشه گرفتند آنها را به طور عمقی و نه بیش از حد آب دهید.

شاه پسند پرویانی(V.pruviana)، گیاه چند ساله دیگری است که به عنوان گیاهی یک ساله رشد می کند و سریعاً گسترش یافته و برگهای بسیار کوتاه و کم پشتی را ایجاد می کند گل های آن قرمز، سفید، صورتی یا ارغوانی هستند.

این گیاهان را در همان شرایط شبیه شاه پسند باغی بکارید و همان طوری که از شاه پسند باغی نگهداری می کند از آن نیز مراقبت نمائید.

شاه پسند ريجيدا(Verbena rigida )گیاه چند ساله ای است که تا دمای C°)-12 °(10F مقاوم می باشد. این گیاه که تا ارتفاع 50- ۲۵ سانتیمتر بلند می شود، بر روی ساقه های محکم و بلند خود گل های بنفش تا ارغوانی مایل به آبی تولید می کند. در بهار بکارید و همانند انواع دیگر شاه پسند از آنها مراقبت نمایید. رشد آن از دانه سریع است بنابراین به عنوان گیاهان یک ساله می توان از آن استفاده نمود.

شاه پسند کانادنسیس(v. Canadensis) که بومی ایالات متحده است تا دمای C°)-18 °(0F مقاوممی باشد واریته های معروف آن دارای قدی کوتاه هستند. گل های آنها به رنگ هایسرخ مایل به ارغوانی ، صورتی  و سفید می باشد. همانند سایر شاه پسندها از این گیاهان مراقبت نماید. همچنین این گیاه به صورت یک ساله رشد می کند.